ถามผู้รู้เกี่ยวกับยา Madonna

[19 มิถุนายน 2549 : 21:22:02]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากถามว่า ถ้ามีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ป้องกันอะไรเลย แต่ว่าไม่มีการหลั่งของอสุจิ เพียงแต่ว่าในน้ำหล่อลื่นนั้นพอจะมีอสุจิอยู่บ้าง หลังจากทำกิจกรรมได้ประมาณ 18 ชม. ก็ทานยาคุมฉุกเฉิน madonna เข้าไปแล้ว จะได้ผลมากน้อยเพียงใด และยาตัวมีมีอาการข้างเคียงอย่างไรบ้าง... และถ้ายาจะทำให้ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติ จะทราบได้อย่างไรว่าไม่ได้ตั้งท้อง... ขอบคุณมากครับ
จาก มนตรี sac...
นักศึกษา สถานศึกษา
- กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 125.25.1xxx.xxx ]

[20 มิ.ย. 49 : 20:11:14] สองเภสัช 123@yahoo.com IP [ 202.5.87xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน (Emergency Contraceptive Pill) หรือที่เรียกกันทั่วไปในชื่อ “ยาคุมหลังร่วมเพศ“ “ยาคุมชั่วคราว” คือยาที่มีส่วนประกอบเหมือนกับยาคุมกำเนิดแบบปกติ แต่มีปริมาณยามากขึ้นตามสูตรที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ในกรณีฉุกเฉิน หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรือคุมกำเนิดแบบปกติแล้วพลาด เป็นทางออกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถใช้ป้องกันการตั้งครรภ์ เป็นทางเลือกเพื่อใช้แก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

แต่ข้อมูลการใช้ที่ถูกต้องและข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้ยานี้ มิได้เกิดขึ้นควบคู่กับไปการใช้ยาที่นับวันจะแพร่หลายมากขึ้น ปัญหาการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในปัจจุบันจึงเริ่มเป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้หญิงที่ใช้

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมทางเพศและการคุมกำเนิดของคนกลุ่มต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในประเทศไทยที่สำคัญหลายประการ กล่าวโดยสรุปคือ

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ยาแต่กลับไม่ได้ใช้ จากผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา พบว่าเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นหญิงส่วนใหญ่เป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดหรือรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน แต่มักจะไม่ได้ป้องกันหรือใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆเลย หรือเป็นกรณีที่ถูกข่มขืน ซึ่งสมควรได้ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแต่กลับไม่ได้ใช้เพราะผู้หญิงไม่มีความรู้เกี่ยวกับยานี้ และไม่กล้าปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

มีการใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อผิดวัตถุประสงค์ ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินควรใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นจริงๆ แต่จากการสำรวจพบว่าผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้มีพฤติกรรมการใช้ยาเป็นประจำ เพราะไม่ทราบว่าเป็นยาที่ผลิตให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉิน และเมื่อใช้ยาเป็นประจำเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์นั้น ยาคุมฉุกเฉินมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยกว่าการใช้ยาคุมกำเนิดแบบปกติอื่นๆ

มีการใช้ยาผิดขนาดและผิดวิธี ปัญหานี้เกิดจากข้อมูลที่ให้ไว้ในใบกำกับยาผิดไปจากข้อมูลทางวิชาการของการใช้ยาที่ถูกต้อง ซึ่งนักวิชาการและองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสุขภาพหลายหน่วยงาน ได้เสนอข้อมูลเหล่านี้ต่อคณะกรรมการอาหารและยา นำไปสู่การลงมติให้เปลี่ยนแปลงเอกสารกำกับยาโดยให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารกำกับยาให้ถูกต้องตามข้อมูลทางวิชาการ แต่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลใหม่นี้อย่างเป็นทางการ ผู้ใช้ส่วนใหญ่เรียนรู้การใช้ยานี้จากเพื่อน จากคนรู้จัก และผู้หญิงจำนวนหนึ่งไม่รู้ชื่อยาเพราะเพื่อนชายเป็นผู้เอามาให้กิน

ในความเป็นจริงแล้ว ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินมีประโยชน์อย่างยิ่ง หากมีการใช้ที่ถูกต้อง เพราะจะช่วยป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม ช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการทำแท้ง ลดภาวะทุพพลภาพทางระบบเจริญพันธุ์ของผู้หญิง และความตายอันเกิดจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยได้วิธีใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
o ต้องกินภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากมีเพศสัมพันธ์ และต้องกินอีกเม็ดที่สองหลังจากกินเม็ดแรกไปแล้ว 12 ชั่วโมง

o ยาคุมฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น กามโรคต่างๆ เอชไอวี/เอดส์ ได้


[2 ก.ค. 49 : 13:56:48] ศรีรัตน์ กสิวงศ์ srirat.k@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Madonna เป็นชื่อการค้าของยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ซึ่งมีตัวยาฮอร์โมนคือ Levonorgestrel 0.75 mg ต่อเม็ด วิธีการใช้ยาที่มีการแนะนำไว้คือ รับประทานเม็ดแรกภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เม็ดถัดมารับประทานห่างจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง หรืออาจรับประทานครั้งเดียว 2 เม็ด ภายในไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ ตัวยาจะออกฤทธิ์โดยไปยับยั้งการตกไข่ หรือการฝังตัวของไข่ในผนังมดลูก ซึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รับประทานยามื้อแรกหลังมีเพศสัมพันธ์ โดยพบว่ามีประสิทธิภาพ 95%
ถ้าทานยาภายใน 24 ชั่วโมงประสิทธิภาพเป็น 85% ถ้าทานยาภายใน 25-48 ชั่วโมง และประสิทธิภาพเป็น 58%
ถ้าทานยาภายใน 49-72 ชั่วโมง แต่หากทานยาหลัง 72 ชั่วโมงไปแล้ว ประสิทธิภาพจะลดลงไปอีก ซึ่งยังไม่มีผลการศึกษาชัดเจน ทั้งนี้หากไม่ได้ทานยาภายใน 120 ชั่วโมง แต่ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังมีเพศสัมพันธ์ อาจต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาใช้การฝังห่วงคุมกำเนิดชนิด Copper T (มีส่วนประกอบของลวดทองแดง)
สำหรับอาการข้างเคียงที่อาจพบได้ขณะใช้ยาคือ คลื่นไส้ อาเจียน เพลีย ปวดศีรษะ ปวดท้อง หน้าอกคัดตึง รวมทั้งอาจมีผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งผลของยาอาจทำให้มีรอบเดือนเร็วหรือช้ากว่ากำหนด หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ หากต้องการตรวจสอบการตั้งครรภ์ให้ทำที่เวลา 3 สัปดาห์ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีข้อมูลว่าการใช้ยาคุมฉุกเฉินไม่ได้รบกวนผลทดสอบโดยใช้แผ่นตรวจสอบการตั้งครรภ์ และหากไม่แน่ใจในการอ่านผลครั้งแรก ให้ทดสอบซ้ำในเวลาถัดไปอีก1 สัปดาห์ได้ ทั้งนี้การที่ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไป อาจเป็นผลจากสาเหตุอื่นด้วยก็ได้เช่น ความเครียด ภาวะขาดอาหาร โรคของต่อมไทรอยด์ หรือการได้รับยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยาแก้โรคซึมเศร้า ยาโรคไทรอยด์ หรือยาเคมีบำบัดบางชนิด เป็นต้น
จากข้อมูลที่สอบถามมา หากคุณรับประทานยาเม็ดแรกหลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเป็นเวลา 18 ชั่วโมง ให้รับประทานยาเม็ดถัดไปอีกครั้งที่เวลา 12 ชั่วโมง นับจากเม็ดแรก หากอาเจียนหลังทานยาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ให้รับประทานยามื้อนั้นเข้าไปใหม่ โดยอาจใช้ยาแก้อาเจียนช่วย หากรับประทานยาอย่างถูกต้องโดยไม่มีปัจจัยอื่นลดผลของยา แต่ยังมีประจำเดือนช้ากว่าปกติ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ครบ 3 สัปดาห์ให้ลองทดสอบการตั้งครรภ์ ซึ่งหากผลออกมาไม่ชัดเจนอาจต้องตรวจซ้ำหลังจากนั้นไปอีก 1 สัปดาห์ หรือไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะยืนยันอีกครั้ง
ความเสี่ยงที่อาจพบได้จากการใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินคือ การตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ก็ควรเฝ้าระวังอาการต่างๆ เช่น การปวดท้องส่วนล่าง การที่ประจำเดือนมาช้ากว่าปกติเกิน 7 วัน หรือรอบเดือนมีช่วงเวลาสั้นลงกว่าปกติ ซึ่งหากมีอาการดังกล่าวควรไปปรึกษาแพทย์ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินบ่อยๆ เนื่องจากผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น และยังเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้ยาคุมกำเนิดแบบต่อเนื่อง ซึ่งชนิดฮอร์โมนรวมมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดสูงถึง 99.9% แต่การคุมกำเนิดโดยใช้ยาฮอร์โมน ยังมีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ ซึ่งการใช้ถุงยางอนามัยร่วมด้วยจะช่วยลดความเสี่ยงด้านนี้ได้ สำหรับประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดประเภทต่างๆ แสดงเป็น % ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ช่วงปีแรกของแต่ละวิธี การหลั่งภายนอก (81-96%) ยาเม็ดคุมกำเนิด (99%) ถุงยางอนามัย (เพศชาย)(86-97%) ห่วงอนามัย (98-99%)

ภ.ญ.นิยะดา แซมมณี / อ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์

เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิง
1) Herfindal ET., Gourley DR. Textbook of Therapeutics : Drug and Disease Management. 7th ed. USA : Lippincott William & Wilkins; 2000, p. 2019-2035
2) The Facts and Comparisons. Drug Facts and Comparisons.The United State of America; 2005, p.296
3) www.arhp.org/files/ecfactsheet.pdf
4) www.fpa.org.uk/guide/emergency/index.htm#12

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Madonna, Levonorgestrel, Emergency contraceptive,

[9 ต.ค. 50 : 20:17:10] กนกกาน เรืองไชย po_14@hotmail.com IP [ 125.24.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กินมาดอนนาไปแล้ว แต่ประจำเดือนยังไม่มา นี่ก็เลยกำหนดไป 2 วันแล้ว หนูมีอาการคัดหน้าอก เหมือนจะเป็นประจำเดือน แต่ก็ยังไม่มาสักที ตามปกติที่กินประจำเดือนจะมาก่อน หรือ ตรง กำหนดทุกครั้ง หนูมีโอกาสท้องไหมคะ ช่วยตอบด้วย ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ

[6 เม.ย. 51 : 18:49:07] sununta chnapa s_nan_@hotmail.com IP [ 118.174.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูกินยาคุมฉุกเฉินลงไปเพราะหนูไม่แน่ใจว่าวันที่มีเพศสัมพันธ์น้ำอสุจิมันโดนหนูรึเปล่าแต่หนูก็กินยาลงไปเพราะกลัวมันโดนแล้วมันจะเป็นไรไหมค่ะ

[4 ต.ค. 52 : 10:21:32] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่เป็นไรครับกันไว้ก่อนถ้าเราแน่ใจเรื่องการมีเพศสัมพันธุ์ แต่การรับประทานยาก็อาจมีผลข้างเคียงได้สำหรับอาการข้างเคียงที่อาจพบได้ขณะใช้ยาคือ คลื่นไส้ อาเจียน เพลีย ปวดศีรษะ ปวดท้อง หน้าอกคัดตึง รวมทั้งอาจมีผลทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งผลของยาอาจทำให้มีรอบเดือนเร็วหรือช้ากว่ากำหนด หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอย
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[10 ธ.ค. 52 : 18:30:01] นานา game_17_love_4_over@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วควรกินยาคุมฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธุ์กี่กล่องค่ะ หรือหรือกินแค่กล่องเดียวก็พอค่ะแล้วต่อกินยาอะไรอีกหรือเปล่าค่ะ

[1 ม.ค. 53 : 22:42:38] ขอไม่บอกน้ะครับ french_ontherock@hotmail.com IP [ 125.26.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอคำปรึกษาด้วยครับ
ผมกับแฟนมีอะไรกัน ในคืนที่ 30 ธันวาคมประมาณตี 2 แล้วหลั่งข้างใน รู้สึกว่าผมจะนับระยะปลอดภัยผิดอ่ะคับ แฟนผมมี ประจำเดือนวันแรก คือประมาณวันที่ 22-23 ธันวาคม หลังจากนั้นแล้วผมให้กินยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อ Madonna ในเวลาประมาณ 16.30 ของวันที่ 31 อ่ะคับ อยากทราบเปอร์เซ็นต์ในความปลอดภัยหน่อยครับ คุณหมอ หรือ ผู้รู้ ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาผมหน่อยน้ะครับ เราเป็นกังวลมากกลัวจะท้องมากเลยครับ

ขอความอนุเคราะห์จริงๆ คับ อยากได้คำปรึกษาเป็นอย่างมาก 0883084624 หรืออีเมลล์ french_ontherock@hotmail.com
ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ

[6 ม.ค. 54 : 11:08:16] tonhom tonhomkapakchee@windowslive.com IP [ 58.9.17.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูทานยาคุมฉุกเฉินเม็ดที่2 ห่างจากเม็ดแรกแค่ 6ชม. เพราะหนูนับ ชม. ผิด จะมีผลอย่างไรคะ แล้วหนูควรทำอย่างไรต่อไปคะ หนูกลัวตั้งครรภ์
ปล.หนูทานยี่ห้อมาดอนน่าค่ะ

[17 มิ.ย. 54 : 18:23:52] กิ๊ฟ fang_golf_007@hotmail.com IP [ 223.205.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เปนเช่นเดียวกับคำถามที่7 อะคะ มีโอกาสจะท้องรึป่าวคะ

[28 มิ.ย. 54 : 17:51:01] bee bee@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กินทีเดียวสองเม็ดเลย ok ไหมคะ

[11 ต.ค. 54 : 13:15:38] nattapong e-dan17@hotmail.com IP [ 223.204.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมอยากทราบเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ผมมีเพศสัมพันธุ์กะแฟน แต่แตกข้างนอก พอลุกออกจากกันก็ให้กินยา madonna ทำตามฉลากยา อากาที่สังเกต หน้ามืด ปวดหัว ปวดท้อง ผ่านมาใด้ 6วัน หน้าออก เริ่มเจ็บ ไกล้จคบกำหนดแล้วประจำเดือนยังไม่มา อีก 2 วัน จะท้องไหมครับ แฟนผมนั่งร้องไห้ทั้งคืนเลย แล้วตัวยานี้ มีฤทธิ์อยู่ได้กี่วัน ครับ
ภาพประกอบความคิดเห็น

[9 พ.ย. 54 : 15:29:35] ผู้อยากรู pang@hotmail.com IP [ 110.77.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การกินยาฉุกเฉิน นานๆมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าค่ะ หนูกินมาประมาณเกือบ3ปีค่ะ อาทิตย์ละ ครั้งค่ะ เป็นอะไรหรือเปล่าค่ะ

[18 พ.ย. 54 : 12:27:17] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ่านที่บทความนี้แล้วจะหายกังวลได้ครับ


ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[28 มิ.ย. 56 : 12:55:25] แนน  papamama0611@gmail.com IP [ 223.204.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากรู้ว่ายาคุมกำเนิดฉุกเฉิน เมื่อ เรากินแล้วจะสามารถคุมกำเนิด ได้กี่วันค่ะ

[4 ต.ค. 56 : 21:22:25] แพรว preawlove674@gmail.com IP [ 223.205.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ช่วยบอกหนูทีปกติหนูกินก็มาตามปกติ แต่ครั้งนี้ประจำเดือนไม่ตรงเลย ผ่านมา 3 วันแล้วหลังจาก 1 สัปดาห์หลังจากทานยาแล้วแต่หนูมีตกขาวเยอะไม่มีอาการอื่น มีโอกาสท้องไหมคะ บอกหนูทีนะคะ
ภาพประกอบความคิดเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved