strongyliodiasis ในหญิงมีครรภ์

[1 สิงหาคม 2549 : 14:36:39]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใช้ยาใน strongyliodiasis ในหญิงมีครรภ์ 3 เดือน จะใช้ยาอะไรดีคับ
จาก ju jun...
แพทย์ โรงพยาบาล
xx N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.170.xxx.xxx ]

[5 ส.ค. 49 : 13:20:04] DIN member dictrang@gmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
drug of choice is Ivermectin(Stromectol(R))ในต่างประเทศ เช่น Australia,New Zealand,Brazil,JPN,Fr,Mexico,Netherland,
USA มีข้อบ่งใช้สำหรับ Strongyloidiasis
แต่ในเมืองไทยไม่มีการขึ้นทะเบียนในตำรับยาที่ใช้ในคน มีรายการยานี้ ชื่อการค้า En-Dex (R) 4000 ซึ่งจะมีตัวยา ivermectin 4000 ไมโครกรัม ต่อเม็ด
แต่เป็นยาที่ใช้สำหรับป้องกันการเกิดโรคจากพยาธิหัวใจ ไรขี้เรื้อน เห็บและหมัด ในสุนัขและแมว ถ้าจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา อาจจะต้องลองขอข้อมูลจากทางสัตวแพทย์เกี่ยวกับการจัดหายา
ขนาดยาที่ใข้ ของ ivermectin คือ 200 microgram/kg for single dose ,
pregnancy category : C
Follow up stool examinations should be performed to verify eradication of infection .
เอกสารอ้างอิง
www.medsafe.govt.nz
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : ivermectin,strongyloidiasis,STRONGYLOIDES STERCORA

[5 ส.ค. 49 : 13:25:17] DIN member dictrang@gmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อมูลคำนวณขนาดยาจาก www.medsafe.govt.nz
เอกสารอ้างอิง
www.medsafe.govt.nz
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : ivermectin
ภาพประกอบความคิดเห็น

[7 ส.ค. 49 : 23:50:20] XXX yyy@yahoo.com IP [ 58.9.139xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ในเมืองไทย Ivermectin จะขึ้นทะเบียนเป็นยาสัตว์ มีในรูปแบบ solutions ค่ะ สามารถซื้อได้ที่ รพ. จุฬาฯ หรืออาจติดต่อขอจากเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้ค่ะ (เป็นยาในโครงการวิจัย) ขนาดยาที่ใช้ในคนของ Ivermectin คือ 200 microgram/kg for single dose (PO) และ follow up stool examinations should be performed to verify eradication of infection เนื่องจาก STRONGYLOIDES สามารถเกิด autoinfection ได้

กรณีที่ follow up stool examinations แล้วพบว่าผู้ป่วยยังมีการ infection อยู่ จำเป็นต้องมีการ replete treatment เพื่อป้องกันการเกิด dissimination โดยให้เป็น Ivermectin ฉีดเข้ากล้าม (สามารถนำ oral solution มาให้ IM ได้เลย แต่ปัญหาที่พบก็คือ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดเป็นอย่างมาก)

[10 มี.ค. 53 : 7:57:44] มลฤดี จันทร์เกษม monruedee_chan@yahoo.com IP [ 61.47.16xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เพื่อนเป็นeczemaคลินิกโรคผิวหนังฉีดยาIvermectin ให้ค่ะ ไม่ทราบว่าผลในการรักษาเพื่ออะไรค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved