vitamin b complex inj

[23 สิงหาคม 2549 : 11:48:35]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เคยมีรายงานว่า vitamin b complex inj สามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยอย่างไรบ้าง และวิธีการฉีดมีผลหรือไม่
จาก AS pae...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 125.24.1xxx.xxx ]

[5 ก.ย. 55 : 14:32:14] ศิริอร เมธาภัทรพันธุ์ และรศ. ดร. โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 180.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจาก vitamin B complex injection ประกอบด้วยวิตามินบีหลายชนิด เช่น วิตามินบี 1 (thiamine) วิตามินบี 2 (riboflavin) วิตามินบี 3 (niacin) วิตามินบี 5 (pantothenic) วิตามินบี 6 (pyridoxin) folic acid และ วิตามินบี 12 ซึ่งวิตามินแต่ละชนิดอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยได้
- Folic acid มีรายงานว่าเกิดการแพ้ได้แต่พบน้อย เช่นเกิดผื่นแดง ผื่นคัน มีไข้ และหลอดลมหดเกร็งทำให้หายใจลำบาก มีผู้ป่วย 1 คนที่เกิดการแพ้หลังจากให้โดยวิธีฉีด
- วิตามินบี 6 ทำให้เกิดปวดบริเวณที่ฉีด เกิดการชักเมื่อให้แบบ IV ในปริมาณมาก และเกิดอาการแพ้ได้
- วิตามินบี 1 ทำให้เกิด hypersensitivity รวมทั้งมีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น รู้สึกปวดคล้ายมีหนามแทง คัน ปวด ลมพิษ อ่อนเพลีย เหงื่อออก คลื่นไส้ กระสับกระส่าย แน่นหน้าอก เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด หายใจลำบาก ผิวหนังมีสีเขียวคล้ำเนื่องจากขาดออกซิเจน ปอดบวม เลือดออกจากทางเดินอาหาร ความดันโลหิตลดลง หลอดเลือดเกิดล้มเหลว และเสียชีวิตได้ ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้บางโอกาสถ้ามีการให้แบบ IV
ดังนั้นการให้ vitamin B complex injection นั้นอาจพบอาการข้างเคียงกับผู้ป่วยได้ (1)
เอกสารอ้างอิง
1. McEvoy GK. AHFS Drug Information. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacist; 1999. 3180-95.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Secondary Reference : Tertiary Reference : Primary Reference : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : Vitamin B complex

[7 มิ.ย. 61 : 13:19:41] จุฑารัตน์ เกิดเดช 593219031@scphtrang.ac.th IP [ 183.89.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ชื่อการค้าออริจินัลของvitamon B co คืออะไร

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved