พูลคาวกับโรงมะเร็งมดลูด

[30 สิงหาคม 2549 : 13:42:06]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อาจารย์ค่ะ หนูขอเรียนถาม ว่า พลูคาว สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งมดลูกได้ผลดีแค่ไหนค่ะ มีผลข้างเคียงอะไรบ้างค่ะ
ยาเม็ดพลูคาวที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะใช้ได้ผลดีเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ
ขอบคุณค่ะ
จาก แนน -...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
- ตรัง
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.113.xxx.xxx ]

[3 เม.ย. 61 : 15:46:45] นศภ.สวรรยา โชติช่วง/รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พลูคาว ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Houttuynia cordata การนำพลูคาวมารักษามะเร็งมดลูก พบการศึกษาในหลอดทดลองที่นำสารสกัดที่ได้จากส่วนลำต้น ก้านและใบพลูคาว มาทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์ชนิด SiHa และศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดพลูคาวในตัวทำละลาย dichloromethane (DC) และ absolute ethanol (ET) มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งปากมดลูกเนื่องมาจากความเป็นกรดของไลโซโซม และสารสกัดพลูคาวจากทุกตัวทำละลายยกเว้นใน ethanol ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็ง แต่สารสกัดพลูคาวในส่วนตัวทำละลาย ethanol ที่ความเข้มข้น 0.25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งได้ที่ 24 และ 48 ชั่วโมง[1] ซึ่งการศึกษาเป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลอง ยังไม่มีการทดสอบทางคลินิกในมนุษย์ จึงไม่สามารถบอกได้ว่าพลูคาวสามารถนำมารักษามะเร็งมดลูกได้ผลดีแค่ไหน

ผลข้างเคียงของพลูคาว คือ อาเจียน หากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป หรือถ้านำมาใช้ภายนอกอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังได้[2]

นอกจากนี้ จากฐานข้อมูลสรรพคุณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ พบว่าสรรพคุณยาแผนโบราณของพลูคาวมีดังนี้ นำใบมาใช้เพื่อแก้กามโรค ทำให้น้ำเหลืองแห้ง และ ทั้งต้นนำมาใช้ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ฝีบวมอักเสบ แก้ปอดอักเสบ แก้หลอดลมอักเสบ แก้ไอ แก้บิด แก้โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ แก้หูชั้นกลางอักเสบ แก้ริดสีดวงทวาร[3] แต่ยังไม่พบสรรพคุณและผลการศึกษาฤทธิ์รักษามะเร็งมดลูกในมนุษย์ จึงไม่สามารถบอกได้ว่ายาเม็ดพลูคาวที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะให้ผลในการรักษามะเร็งมดลูกหรือไม่

เอกสารอ้างอิง
[1] เอกพล ขำชื่น. ฤทธิ์ของสารสกัดพลูคาวในการชักนำให้เกิดการตายและฤทธิ์การต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งปากมดลูกมนุษย์[บทคัดย่อ]. วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.

[2] ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. พลูคาว. Available at: http://phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=244. Accessed March 29, 2018.

[3] สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ฐานข้อมูลสรรพคุณที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ. Available at: http://www.medplant.mahidol.ac.th/ethnoreg/index.asp?56. Accessed March 29, 2018.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 4ชั่วโมง
Keywords : พลูคาวชื่อวิทยาศาสตร์,พลูคาวและมะเร็ง, Houttuynia

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved