maxiphed syrup สำหรับเด็ก 8 เดือน

[2 กันยายน 2549 : 22:38:26]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ลูกสาวเป็นหวัด น้ำมูกใส และ มีเสมหะมาก คุณหมอเด็ก ให้รับประทานยา maxiphed syrup ครั้งละ 1.5 cc. เช้า กลางวัน เย็น และ ยาละลายเสมหะ/ไอ อยากทราบว่า จะมีผลเสียอะไรมั๊ยค่ะ
จาก แม่ 8 เดือน cha...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
แม่บ้าน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 124.120.xxx.xxx ]

[23 ธ.ค. 49 : 2:26:36] นศภ.ปาริฉัตร ต้องเซ่งกี่ ปี 5 /อ.ศิริมา(ตรวจสอบ) keigo_ael@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. maxiphed syrup
maxiphed syrup ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ Pseudoephedrine Hydrochloride1 มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการคัดจมูกเนื่องจากเป็นโรคหวัด ไซนัสอัเสบ และโรคภูมิแพ้ (เช่น แพ้อากาศ แพ้ละอองเกสรดอกไม้ เป็นต้น) ยาจะออกฤทธิ์โดยการไปทำให้หลอดเลือดในโพรงจมูกหดตัวลง ทำให้อาการคัดแน่นจมูกลดน้อยลง2,3
ถ้ารูปแบบยาเป็นชนิด syrup (ยาน้ำเชื่อม) จะมีตัวยา Pseudoephedrine Hydrochloride 30 มิลลิกรัม /5 มิลลิลิตร(1 ช้อนชา) หรือ 30 มิลลิกรัม /5 ซีซี(1 ช้อนชา) 1,5
ขนาดยา ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ จะใช้ในขนาด 4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม(น้ำหนักของเด็ก)/วัน แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง ในกรณีที่ได้รับยาครั้งละ 1.5 cc. นั่นคือจะมีตัวยาสำคัญ 9 มิลลิกรัมต่อการรับประทาน 1 ครั้ง ใน 1 วันจะได้รับยาในขนาด 9 x 3 = 27 มิลลิกรัม (เนื่องจากไม่ทราบน้ำหนักตัวของเด็ก จึงไม่สามารถคำนวณขนาดยาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้)2,3,4
อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา ได้แก่ อาการใจสั่น กระวนกระวาย ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน และชัก เป็นต้น แต่อาการเหล่านี้พบได้ไม่บ่อยนักและไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาทุกราย โดยทั่วไปมักเกิดในผู้ที่ได้รับยาเกินขนาดที่ควรจะได้รับ ในกรณีนี้คุณแม่อาจจะต้องคอยสังเกตอาการแสดงของลูกว่ามีอาการดังที่ได้กล่าวไปหรือไม่ หากมีอาการเกิดขึ้นให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที2,3
ข้อควรระวังในการใช้ยา2,3
- โรคหัวใจ, โรคปอด, โรคเบาหวาน, โรคต้อหิน, โรคต่อมธัยรอยด์, โรคหอบหืด, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, ไอเรื้อรัง, ความดันโลหิตสูง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านอาการซึมเศร้า

2. เนื่องจากไม่ได้ระบุชนิดของยาละลายเสมหะ และบรรเทาอาการไอ จึงได้รวบรวมยาละลายเสมหะ และบรรเทาอาการไอ ไว้ดังนี้
ยาละลายเสมหะ
1.คาร์โบซิสเทอีน (Carbocysteine)
 ชื่อการค้าที่มีจำหน่าย : ไรนาไธออล (Rhinathiol â;), เฟลมเม็กซ์ (Flemex â;),มูโคปรอนท์
(Mucopront â;),โบซัยติน (Bocytin â;), มูเฟล็กซ์ (Muflex â;)
 รูปแบบยาที่มีจำหน่าย : ยาน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก ความแรง100 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร (1ช้อนชา)
 ข้อบ่งใช้ : ยานี้ช่วยละลายเสมหะในโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มีเสมหะมาก
 ขนาดการใช้ยาในเด็ก : ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี รับประทานยาในขนาด 125 มิลลิกรัม หรือครั้งละค่อน-ครึ่ง (1/4 -1/2) ช้อนชา(25-50 มิลลิกรัม) วันละ 3 ครั้ง
 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา : อาจมีอาการปวดกระเพาะ ระคายเคืองกระเพาะ หรือไม่สบายท้อง
 ข้อควรระวังในการใช้ยา
- ผู้ป่วยที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ ควรระมัดระวังในการใช้ยานี้
- เด็กแรกเกิด และทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
2. บรอมเฮกซีน (Bromhexine)
 ชื่อการค้าที่มีจำหน่าย : ไดซอล(Disolâ;), อะโซแวน(Asovanâ;), บีเฮกซีน (Behexineâ;), บิสแลน
(Bislanâ;), ไบโซลวอน(Bisolvonâ;), บรอมเม็กซ์(Bromexâ;), บรอมซิน(Bromxinâ;), บรอมซีน(Bromxineâ;) , บรอนเคลียร์(Bronclearâ;), ดูทรอซ(Dutrossâ;), มิวซิน(Mucineâ;), โทรมาดิล (Tromadilâ;)
 รูปแบบยาที่มีจำหน่าย : - ยาน้ำอิลิกเซอร์(ผสมแอลกอฮอล์) ความแรง 4 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร 1 ช้อนชา)
- ยาน้ำเชื่อม ความแรง 4 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร (1 ช้อนชา)
 ข้อบ่งใช้ : ยานี้ช่วยละลายสารคัดหลั่งในหลอดลมและบรรเทาอาการไอชนิดมีเสมหะ
 ขนาดการใช้ยาในเด็ก : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีรับประทานครั้งละ ค่อน(1/4) ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง หลัง
อาหาร
 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา : อาการข้างเคียงของยานี้มักไม่ค่อยพบ อาการที่พบมักเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และอาจมีผื่นแดงตามผิวหนังแต่ไม่รุนแรง ซึ่งถ้าหยุดใช้ยาอาการจะหายได้เอง
3. แอมบรอกซอล (Ambroxol)
 ชื่อการค้าที่มีจำหน่าย : มิวโคโซลแวน(Mucosolvanâ;), ซิมิวซอล(Simusolâ;), โพลิบรอกซอล (Polibroxolâ;), แอมซอล(Amxolâ;),บรองโคปรอนท์(Bronchoprontâ;), บรอนโคล(Broncolâ;), บรอกซา(Broxsaâ;), มีโดเวนท์( Medoventâ;),มิวโคแลน( Mucolanâ;), มูโคลิด(Mucolidâ;)
 รูปแบบยาที่มีจำหน่าย : ยาน้ำอิลิกเซอร์ (ผสมแอลกอฮอล์) ความแรง 30 มิลลิกรัมต่อ 5 มิลลิลิตร
(1 ช้อนชา)
 ข้อบ่งใช้ : ยานี้ช่วยขับและละลายเสมหะในโรคระบบทางเดินหายใจทั้งชนิดเฉียบพลัน
และเรื้อรัง ช่วยบรรเทาอาการไอชนิดมีเสมหะ
 ขนาดการใช้ยาที่ใช้ในเด็ก : ในเด็กต่ำกว่า 5 ปี รับประทานในขนาด 1.2-1.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม(น้ำหนัก
ของเด็ก)/วัน แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง หรือครั้งละ ครึ่ง(1/2)-1 ช้อนชา วันละ
2-3 ครั้ง หลังอาหาร
 อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา : ข้างเคียงของยานี้มักไม่ค่อยพบ อาการที่พบมักเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร มีอาการไม่สบายท้อง หากเกิดการแพ้ยา ควรไปพบแพทย์

คำแนะนำเพิ่มเติม
1. ควรดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ เพื่อช่วยละลายเสมหะและทำให้เสมหะเหลวลง ขับออกได้ง่าย
2. หากใช้ยาน้ำอิลิกเซอร์ในเด็กเล็ก ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วย ในการรักษาระยะยาว ควรรับประทานลดลงเหลือวันละ 2 ครั้ง และดื่มน้ำมากๆ
การเก็บยา
- เก็บให้พ้นมือเด็ก
- ไม่เก็บในที่ที่ถูกความร้อนหรือแสงโดยตรง
- ไม่เก็บยาในที่ที่มีความชื้น
- ไม่เก็บยาน้ำเชื่อมในตู้เย็น
- ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุหรือเก็บยาที่ไม่ได้ใช้แล้ว

เอกสารอ้างอิง
1. Fun LW. editor. MIMS Thailand 2005 .101th ed. Thailand: Medimedia (Thailand ) Ltd., 2005: 93-114.
2. Taketomo CK, Hodding JH & Kraus DM. Pediatric Dosage Handbook. 5th ed. Ohio: Lexi-Comp, Inc, 1998-99: 33-5, 940-2.
3. Anon. Pseudoepridine. MICROMEDEX(R) Healthcare Series (CCIS) [serial online]. 2006; [5 screens]. Available at : URL:http://www.thomsomhc.com. Accessed November 24, 2006.
4. กฤษณา เพ็งสา, กุสุมา ชูศิลป์, จรูญ เจตศรีสุภาพ, จามรี ธีรตกุลพิศาล, ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, ณรงค์ เอื้อ-วิชญาแพทย์ และคณะ. ใน ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และผกากรอง ลุมพกกานนท์.คู่มือการใช้ยาในเด็ก (Drug Prescription in children). พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น: ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539: 72-3.
5. นวลจันทร์ ปราบพล. ยาที่ใช้รักษาอาการไอ หวัด และหอบหืด. ใน ส่าหรี จิตตินันทน์, บรรณาธิการ. คู่มือการใช้ยาในเด็ก. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 2535: 77-102.
6. Wickersham RM. editor, Drug Fact and Comparison®2005. 59th ed. Missouri: Fact and Comparison® part of Wolters Klumer Health, 2005: 848.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : maxiphed syrup, pediatric,mucolytics, ยาละลายเสมหะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved