วิตามินเสริมสำหรับเด็ก

[10 พฤศจิกายน 2549 : 9:06:44]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่าระหว่างคิดดี้ฯกับแบรนเนอร์ชนิดน้ำ สำหรับเด็กที่ไม่ค่อยทานข้าวและไม่ทานนม มีคุณสมบัติต่างกันอย่างไร และมีวิตามินอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กทานนมและทานอาหารได้เยอะขึ้น เนื่องจากเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะ
จาก รัชดา 11...
เภสัชกร โรงพยาบาล
11 N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 61.19.22xxx.xxx ]

[11 พ.ย. 49 : 19:10:16]   IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เลือกที่มีวิตะมิน เอ และ บี ซึ่งมีเป็นส่วนใหญ่ในท้องตลาด ไม่จำเป็นต้องแพง

[8 ธ.ค. 49 : 11:46:40] นศภ.สรากร ละอองแก้ว/ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ sarakorn2525@hotmail.com,suchada.s@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. ความแตกต่างระหว่างคิดดี้ฯกับแบรนเนอร์ชนิดน้ำ
คิดดี้ฯ ในที่นี้น่าจะเป็น คิดดี้® ฟาร์มาตอน (Kiddi® Pharmaton) ประกอบด้วยวิตามิน เกลือแร่และไลซีน มีข้อบ่งใช้สำหรับบำรุงร่างกายแก่เด็กในวัยเจริญเติบโต และผู้ป่วยในระยะพักฟื้น(1) สำหรับแบรนเนอร์ชนิดน้ำ น่าจะเป็น แบนเนอร์โปรตีน® (BANNERPROTEIN®;) ประกอบด้วยกรดอะมิโน (amino acid) ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย รวม 20 ชนิด มีข้อบ่งใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน สำหรับเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูกและสมองของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง และมีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1 – 9 ขวบ ซึ่งเป็นระยะที่เด็กต้องการโปรตีนมากเป็นพิเศษ(2)
ในส่วนประกอบของทั้งสองผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่าระหว่าง Kiddi® Pharmaton และ BANNERPROTEIN® มีส่วนประกอบที่ต่างกัน โดย Kiddi® Pharmaton นั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเสริมวิตามิน เกลือแร่และไลซีน(เป็นหนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็น) เพื่อบำรุงร่างกายแก่เด็กในวัยเจริญเติบโต ส่วน BANNERPROTEIN® เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน เพราะมีส่วนประกอบของกรดอะมิโน (amino acid) ที่ครบทุกชนิด เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูกและสมองของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง

2. วิตามินที่จะช่วยให้เด็กรับประทานนมและอาหารได้มากขึ้น
สำหรับวิตามินที่จะช่วยให้เด็กรับประทานอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เนื่องจากไม่ค่อยรับประทานอาหารและนม จากการค้นคว้าพบว่ามีการกล่าวถึงเฉพาะในหนังสือตำราทางโภชนศาสตร์ ส่วนข้อมูลที่เป็นการศึกษาวิจัยจากฐานข้อมูลที่มีในปัจจุบัน ไม่พบการศึกษาบทบาทของวิตามินในการช่วยให้เด็กเจริญอาหาร ซึ่งวิตามินที่มีการกล่าวไว้ในหนังสือตำราทางโภชนศาสตร์ระบุว่าช่วยในการเจริญอาหารได้นั้น ได้แก่ วิตามินบี 1 ช่วยทำให้เจริญอาหาร(3,4) และวิตามินบี 12 มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญเติบโตในเด็ก โดยในเด็กที่ด้อยพัฒนาการ (underdeveloped) และเด็กขาดสารอาหาร (undernouriched) มักขาดวิตามิน บี12 และวิตามินอย่างอื่นร่วมด้วย เมื่อให้วิตามิน บี12 จะเพิ่มความอยากอาหาร กินอาหารได้มากขึ้น แต่ในเด็กที่เจริญเติบโตเป็นปกติไม่ขาดวิตามินนี้ การให้วิตามิน บี12 จึงไม่มีผล(3)
การที่จะให้วิตามินเสริมเพื่อช่วยให้เด็กเจริญอาหาร รับประทานอาหารได้มากขึ้น อาจให้ในรูปที่เป็นวิตามิน บีรวม (Vitamin B Complex) หรือเป็นวิตามินรวม (Multivitamins) ซึ่งจะช่วยเสริมวิตามินอื่นๆ ที่เด็กไม่ค่อยรับประทานอาหารและนมอาจจะขาดได้
เด็กที่ควรจะได้รับวิตามินเสริม ได้แก่ เด็กเล็กๆ ที่มักรับประทานอาหารตามใจชอบเท่านั้น ซึ่งมักจะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่ยอมรับประทานผักหรือเนื้อสัตว์บางชนิด จึงเป็นเหตุให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และเด็กกำลังพักฟื้นหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะร่างกายต้องการสารอาหารและวิตามินมากขึ้นเป็นพิเศษในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ หรือเสริมสร้างภูมิต้านทาน หรือหากเด็กมีโรคประจำตัวบางโรคอาจทำให้ต้องการวิตามินบางชนิดมากกว่าปกติ หรืออาจจะรับประทานยาบางประเภทที่ทำลายวิตามินและเกลือแร่ในร่างกายจึงอาจต้องพิจารณาให้วิตามินเสริมแก่เด็กเหล่านี้(3)
อย่างไรก็ตามการให้วิตามินเสริมนั้นเป็นเพียงการเติมเต็มอาหารที่เด็กควรรับประทานตามปกติเท่านั้น วิตามินเสริมไม่สามารถทดแทนสารอาหารหลากหลายชนิดที่เด็กจะได้รับจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ดังนั้นขณะที่เด็กรับประทานวิตามินเสริม ควรให้เด็กได้รับประทานอาหารหลัก รับประทานผักและผลไม้ควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อให้ได้กากใยอาหารและสารประกอบวิตามินต่างๆ ที่วิตามินเสริมไม่มี แต่การใช้วิตามินเสริมควรคำนึงถึงปริมาณที่ได้รับด้วย โดยไม่ควรเกิน 100% ของปริมาณอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับแต่ละช่วงอายุ(4) (ดังตารางที่ 1 (5)ใน file ที่แนบมา) เพราะการได้รับวิตามินที่มากเกินไปก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ Kiddi® Pharmaton. บริษัท ฟาร์มาตอน สวิตเซอร์แลนด์.
2. เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ BANNERPROTEIN®. บริษัท โอสถสภา จำกัด.
3. นุช ภิรมย์ และเอื้อมพร สกุลแก้ว. Vitamin for kid วิตามินสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ใกล้หมอ. 2548. หน้า 32-33, 54, 81.
4. Peckenpaugh NJ, and Poleman CM. “Chapter 5: Food as the Source of Vitamins, Minerals, Phytochemicals, and Water”. In Nutrition Essentials and Diet Therpy. 8th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. 1999. page 87, 365-6.
5. โพยม วงศ์ภูวรักษ์. “บทที่ 2 ความต้องการพลังงานและความต้องการสารอาหาร”. ใน การให้อาหารทางหลอดเลือดและการให้อาหารทางสาย. สงขลา: ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2549. หน้า 41-3.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : Kiddi, Bannerprotein, vitamin supplements,children
เอกสารประกอบความเห็น

[25 มี.ค. 54 : 14:57:52] สิรินทร์ ตาหงษ์ทอง gate.2544@gmail.com IP [ 122.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีลูกอายุ 9 ขวบ เป็นภูมิแพ้ทานวิตามินซีได้หรือเปล่าค่ะ แล้วมีโปรตีนยี่ห้อไหนเหมาะสำหรับวัยนี้หรือเปล่าเพราะลูกตัวเล็กค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved