อยากทราบว่ายา 2 ตัวนี้มีผลต่อ sle หรือไม่

[27 ธันวาคม 2549 : 10:07:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือโดนโต๊ะหล่นทับขา แล้วขาบวม ไปหาหมอมา คุณหมอให้ยา nidol (100 mg) ทาน 1 เม็ด 2 เวลาหลังอาหาร เช้า, เย็น และ ยา danzen (5 mg) ทาน 1 เม็ด 3 เวลา หลังอาหาร ไม่ทราบว่ายา 2 ตัวนี้มีผลต่อโรค sle ที่เป็นที่ไตหรือไม่คะ
จาก อรชร ORA...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ธนาคารของรัฐ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 203.150.xxx.xxx ]

[7 ม.ค. 50 : 15:05:29] ... ... IP [ 203.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เนื่องจากยา nidol เป็นยากลุ่มยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งใช้รักษาโรค sle อยู่แล้วดังนั้นการทานยานี้จึงไม่น่าจะมีผลเสียอะไร กลับจะเป็นผลดีมากกว่าครับเพราะช่วยลดการอักเสบที่ไตด้วย

ส่วย danzen ไม่ค่อยมีข้อมูลครับ แต่เนื่องจากเป็นยาเอนไซม์ช่วยลดการอักเสบบวมจึงไม่น่าจะมีผลต่อ sle เช่นกันครับ (และยาน่าจะให้ผลที่ดีต่อโรคด้วย)

ข้อมูลโรค sle จาก Harrison's Principles of Internal Medicine (Companion Handbook), 13th ed, McGraw-Hill Inc.

ข้อมูล nidol (link จาก อ.วิบุล ครับ) : (link จากเว็บ อ.อภิรักษ์ ครับ http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/dis/forum_posts.asp?TID=447&PN=)

ข้อมูล danzen (serratiopeptidase) (link จาก อ.อภิรักษ์ ครับ http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/dis/forum_posts.asp?TID=447&PN=) : http://dmsic.moph.go.th/download/Serratiopeptidase.pdf

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved