Hydrox-25 ทะเบียนยาเลขที่ A1 231/48

[11 มกราคม 2550 : 8:57:22]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เพื่อขอทราบชนิด คุณสมบัติ และการออกฤทธิ์ ของยา Hydrox-25 ทะเบียนยาเลขที่ A1 231/48 จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเห็นคนในครอบครัวกิน 2 แผง แล้วอาการนอนสลึมสลือ
จาก อภิสิทธิ์ the...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ร้านอินเตอร์เน็ต กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 203.152.xxx.xxx ]

[11 ม.ค. 50 : 10:21:21] ภญ.เล็ก ni325@chaiyo.com IP [ 203.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขออนุญาตช่วยตอบนะคะ ตัวยานี้ มีชื่อสามัญทางยาว่า HYDROXYZINE HCL 25 MG มีข้อบ่งใช้เป็นยา แก้แพ้ แก้คัน ลดน้ำมูก ซึ่งจะมีอาการข้างเคียงคือปากแห้ง คอแห้ง ง่วงนอน คำแนะนำเพิ่มเติมก็ห้ามขับรถ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร และห้ามรับประทานเครื่องดื่มที่มี อัลกอฮอล์ ระหว่างทานยานี้นะคะ

ถ้าหากว่าตอบไม่ครอบคลุมก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ
หากมีผู้รู้ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ยินดีค่ะ

[11 ม.ค. 50 : 22:41:01] pinky pinkypinky72@hotmail.com IP [ 203.118.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตัวยา hydroxyzine 25 mg.จัดอยู่ในกลุ่ม antihistamine (ยาแก้แพ้) นอกจากใช้กับอาการแพ้แล้วยังมีฤทธิ์เป็น minor tranquilizer อีกด้วยค่ะช่วยให้นอนหลับได้ค่ะ ผลข้างเคียงอย่างที่ภญ.เล็กบอกค่ะ ก้อดื่มน้ำมากๆละกันนะคะ..แล้วคนในครอบครัวคุณอภิสิทธิ์นี่กินเพื่อรักษาอาการอะไรคะ เพราะถ้าง่วงมากอาจจะลดขนาดลงมาเป็น 10 mg.หรือเปลี่ยนเป็นยาตัวอื่นที่ไม่ง่วง(กรณีแพ้) เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจาก url นี้http://home.intekom.com/pharm/ucb/aterax.html

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved