ฉีด unasyn แล้ว chill ได้หรือไม่

[28 มกราคม 2550 : 14:58:18]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผู้ป่วยได้รับยาunasynแล้วเกิดอาการchill และ ความดันเลือดเพิ่มขึ้นหลังจากได้ยาประมาณ 3 ชั่วโมง จัดว่าเป็นการแพ้ยาหรือไม่
จาก จิราพร oho...
เภสัชกร โรงพยาบาล
โรงพยาบาล กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 61.7.147xxx.xxx ]

[3 เม.ย. 61 : 15:52:53] พิรยา หนูจันทร์/ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ payom.w@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา UNASYN® เป็นยาที่ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางผิวหนัง ช่องท้อง การติดเชื้อทางนรีเวช เนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อจากการผ่าตัด ซึ่งเป็นยารูปแบบยาฉีด intravenous และ intramuscular ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือ ampicillin sodium และ sulbactam sodium ออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการผลิตของผนังเซลล์แบคทีเรียร่วมกับการป้องกันการทำลายยาปฏิชีวนะจากสารเคมีที่ปล่อยออกมาจากแบคทีเรีย

การใช้ยาอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น เกิดแผลบริเวณที่ฉีด เกิดการอักเสบของหลอดเลือดดำ ท้องเสีย เกิดผื่น คลื่นไส้อาเจียน มีไข้[1] นอกจากนี้ยังมีรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ที่พบน้อยกว่า 1 % คือ มึนเวียนศีรษะ การรับรสและกลิ่นเปลี่ยนไป บวมบริเวณใบหน้า มีเลือดออกบริเวณทางเดินอาหาร และ สั่น (chill) เป็นต้น ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา[2]

ดังนั้นอาการ chill ของผู้ป่วยเมื่อได้รับยาไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการแพ้ยา แต่เป็นผลข้างเคียงของการใช้ยา เพราะหากแพ้ยา ผู้ป่วยจะมีอาการของการแพ้ เช่น มีผื่น, anaphylactic shock ที่อาจทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ และอาการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

สำหรับภาวะความดันโลหิตสูง จากการค้นข้อมูลไม่พบรายงานว่ายานี้ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงหลังจากฉีดยา

เอกสารอ้างอิง
[1] Betz C,Brown CM. β-lactams . In:Smith KM,Riche DM,Henyan NH, editors.Clinical Drug Data. 11th ed. New york: Mc Graw Hill; 2010.p. 187-8.

[2] McEvoy GK, Snow EK, Miller J, Kester L, Mendham NA, Welsh OH, et al. AHFS Drug
Information 2016. 58th ed. Bethesda: Ameracan Society of Health-System Pharmacists; 2016:303-9.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : ampicillin/sulbactam, chill, adverse effect, hype

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved