Warfarin

[2 มีนาคม 2550 : 10:40:46]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คุรพ่อเป็นหัวใจ ขณะนี้อยู่โรงพยาบาล ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ หมอจ่าย Wafarin ให้ แต่ว่าเคยทราบมาว่า Wafarin อาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้ เนื่องจากคุณพ่อ ความดันสูง 180/100 ขอปรึกษาผู้รู้หน่อยค่ะ
จาก มุก Orr...
บุคคลทั่วไป หน่วยงานอื่นทางเอกชน
PMT กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 210.213.xxx.xxx ]

[2 มี.ค. 50 : 11:57:52] อ.ศิริพร กฤตธรรมากุล ksiripor@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา Warfarin มีผลข้างเคียงทำให้เกิดภาวะเลือดออกทั่วร่างกายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในผู้สูงอายุ (>75 ปี) อาการแสดงที่รุนแรงอย่างหนึ่งคือเลือดออกในสมอง ซึ่งพบได้น้อยหากติดตามผลของการใช้ยาให้อยู่ในช่วงของการรักษา อาการของผู้ป่วยไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามี Ischemic stroke หรือโรคอื่นใดทางสมอง หากแพทย์พิจารณาจ่ายยาดังกล่าว ผู้ป่วยควรได้รับการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ร่วมกับการให้คำแนะนำอื่นๆ เช่น ระมัดระวังกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการหกล้มหรือบาดเจ็บ เมื่อไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ารับประทานยา warfarin อยู่ หรือหลีกเลี่ยงการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
Haines ST, Zeolla, Witt DM. Venous thromboembolism. In JT DiPiro, RL Talbert, GC Yee, GR Matzke, BG Wells, LM Posey (eds.) Pharmacotherpay, a Pathophysiologic Approach, 6th ed., pp. 388-395. New York: McGraw-Hill, 2005.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง

[1 เม.ย. 50 : 19:27:20] ภญ. วิลาวัลย์ เอกอมรไพศาล biggangster@gmail.com IP [ 58.9.147xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ทราบว่าเดิมคุณพ่อของคุณมุกมีโรคหัวใจแบบไหนนะคะ แต่เท่าที่ให้ข้อมูลมาคาดว่าแพทย์คงจะให้ใน indication คือ Cardioembolic Stroke ซึ่งยา Warfarin เองก็มีข้อบ่งใช้ใน Cardioembolic stroke และตามที่ อ.ศิริพร ได้กรุณาให้ข้อมูลเอาไว้ ถ้ามีการติดตามผลของการรักษาให้อยู่ในช่วงของการรักษาอยู่ตลอดก็ไม่มีปัญหาค่ะ ส่วนความดันโลหิตที่สูงนั้น ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเป็นกลไกการตอบสนองปกติของร่างกาย เมื่อร่างกายรับรู้ว่าสมองมีการขาดเลือด (เช่นในกรณีหลอดเลือดสมองตีบ) ก็จะกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเพื่อจะได้ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได้สิ่งที่แพทย์จะทำคือ คุมความดันเอาไว้หน่อยๆ คอยระวังไม่ให้สูงมากเกิน แต่จะไม่ไปลดจนเหลือ 140/90 เหมือนคนปกติค่ะ เพราะจะยิ่งทำให้สมองขาดเลือดมากยิ่งขึ้น จะเริ่มให้ยาลดความดันโลหิตถ้าสูงเกิน 220/120 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยา Warfarin คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่ได้รับยานี้สามารถอ่านได้ที่ link ข้างล่างนี้นะคะ เป็น web ของ Warfarin Clinic ค่ะ มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

http://www.si.mahidol.ac.th/office_h/pharmacy/WarfarinClinicFirstPage.htm

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved