มะขามแขก

[6 มิถุนายน 2544 : 20:03:22]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบข้อมูลของมะขามแขกในทุกๆด้าน และกรณีที่ใช้ไปนานๆจะเกิดผลเสียหรือเกิดพิษต่อร่างกายหรือไม่
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น :มะขามแขก ชื่อทั่วไป :มะขามแขก ชื่อวิทยาศาสตร์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : Askrx.net
จาก วราลักษณ์ rwa...
เภสัชกร โรงพยาบาล
รพ. ปัตตานี ปัตตานี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ข้อมูลทั่วไปของ พืช สมุนไพร
IP [ 202.183.xxx.xxx ]

[7 มิ.ย. 44 : 11:43:47] สมใจ จันดาผล tak.dog@chaiyo.com IP [ 203.148.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สวัสดีค่ะ อาจได้ข้อมูลที่ไม่มากมายสักเท่าไร
มะขามแขก
Senna
Senna alexandrina P.Miller
(Cassia angustifolia Vahl)
FABACEAE
............................................................................
รูปลักษณะ:ไม้พุ่มสูง 0.5-1.5 เมตรใบประกอบแบบแขนนกเรียงสลับ ใบย่อยรูปวงรีหรือรูปหอก กว้าง 1-1.5 cm ยาว 2.5-3.5 cm ดอกช่อ ออกที่ซอกใบตอนปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองb>ผลเป็นฝักแบนรูปขอบขนาน
สรรพคุณ: ใบและฝักอ่อนใช้เป็นยาระบาย ส่วนใบต้องเก็บก่อนมีดอก ตากแห้ง3-10 กรัม หรือฝักแห้ง 4-5 ฝัก ชงน้ำร้อนทิ้งไว้ 10 นาทีดื่มก่อนนะสารที่ออกฤทธิ์ระบายคือ sennosides AและBอาการข้างเคียงที่พบคือปวดมวนท้อง ซึ่งมักเกิดจากใบมากกว่าฝัก แต่สามารถบรรเทาโดยใช้สมุนไพรขับลมผสมร่วมด้วยเช่นกระวาน การพลู เป็นต้น
น้องทราบมาแค่นี้ค่ะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง

[7 มิ.ย. 44 : 13:19:41] ผศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนัน์ ppharkph@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมขอให้ข้อมูลมะขามแขกเพิ่มเติมครับ
มะขามแขก (Cassia angustifolia)
สรรพคุณ ใบและฝัก เป็นยาระบายชนิด stimulating laxative
การทดสอบความเป็นพิษ
การให้ 0.5% Senna diet (มีฤทธิ์ 2.3 และ 2.5 เท่าของ cathartic dose ในหนูเพศเมีย และหนูเพศผู้ตามลำดับ) พบว่าไม่มีผลต่อการกินอาหารและการเจริญเติบโตหรือการดำรงชีวิตของหนูทั้งสองกลุ่ม ในหนูเพศเมียพบว่าไม่เกิดการดื้อยา แต่ในหนูเพศผู้พบการดื้อต่อยาเล็กน้อย โดยการดื้อต่อยาจะหายไปเมื่อเพิ่มขนาดยาเป็น 1.0% Senna diet การให้ 1.0% Senna diet ต่อไปอีก 252 วัน พบว่า ไม่มีผลต่อการกินอาหาร การเจริญเติบโต หรืออัตราการเคลื่อนที่ของหนู หลังจากทำการทดลองต่อไปอีกเป็นเวลา 652 วัน พบว่า ไม่มีการทำลายของเนื้อเยื่อ และไม่เกิดความผิดปกติของลำไส้เล็กของหนู
การให้ Senna fluidextract ทางปากแก่หนูทั้งเพศผู้และเพศเมียเป็นประจำทุกวัน ในขนาดครึ่งหนึ่งของ theshold cathartic dose เป็นเวลา 10 เดือน พบว่า ไม่ทำให้เกิดการดื้อต่อยาในขนาด theshold cathartic dose ในหนูทั้งสองกลุ่ม
สารสกัดด้วย methanol จากใบมะขามแขก (100 mg/ml) พบว่ามีฤทธิ์ mutagenic activity อ่อน ๆ ต่อ Salmonella typhimurium strain TA 98 แต่ไม่มีฤทธิ์ mutagenic activity ต่อ Bacillus subtilis strain H-17 (Rec +)

อาการข้างเคียงและข้อควรระวังในการใช้ยาระบายมะขามแขก
1. การใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจมีผลต่อระบบประสาทควบคุมการบีบตัวของลำไส้
2. ในผู้ป่วยที่ได้รับยาระบายมะขามแขกร่วมกับ barium อาจเกิดอาการอักเสบที่ทวารหนักได้
3. มีรายงานว่ามะขามแขกมีผลทำให้ระดับของ -globulin ในเลือดลดลง และอาจทำให้เกิด teratogenicity
4. มะขามแขกอาจทำให้เกิด hypertrophic osteoarthropathy
5. ไม่ควรใช้ยาระบายมะขามแขกเมื่อมีอาการ abdominal cramps (appendicitis) หรือในหญิงมีครรภ์ เนื่องจากมะขามแขกออกฤทธิ์เป็น stimulating laxative

References:
1. Farnsworth, N.R. and Bunyapraphatsara, N. 1992. Thai medicinal plants :Recommended for primary health care system, Prachachon Co., Ltd., Bangkok.

[17 ก.พ. 46 : 22:26:51] อรพินท์ osrthreeF@chaiyo.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สวัสดีคะ อยากได้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของมะขามได้ไหมคะ

[8 พ.ค. 48 : 10:20:49] พัชรา หงษ์โต rakphan_@hotmail.com IP [ 203.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอข้อมูลแหล่งพันธุ์มะขามพันธุ์กระดาน

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved