proscar,propecia

[4 เมษายน 2550 : 12:30:03]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ไม่ทราว่าจะใช้ยา proscar กับ propecia พร้อมๆกันได้ไหมครับมีปัญหาผมร่วงมา 2 ปีแล้ว
จาก แซม pic...
บุคคลทั่วไป สถานศึกษา
โรงเรียน กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ยา
IP [ 58.9.54.xxx.xxx ]

[5 เม.ย. 50 : 13:02:05] เภสัชแก่ๆ rrachawadee@hotmail.com IP [ 125.25.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
proscar 5 มิลลิกรัม กับ propecia 1 มิลลิกรัม คือตัวยาเดียวกันคะ แต่มีขนาดยาต่างกัน สำหรับกรณีผมร่วงใช้ propecia 1 มิลลิกรัม ก็เพียงพอแก่การรักษาแล้ว แต่คุณต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า เป็นผมร่วงเนื่องจากกรรมพันธุ์นะคะ ยาจึงจะให้ผลการรักษาดี จะเห็นผลได้ช้าหน่อยคะ และหากหยุดยาผมก็จะค่อยๆร่วงกลับไปเหมือนเดิมอีกคะ และยามีผลข้างเคียงทางด้านสมรรถภาพทางเพศด้วยคะ(เปอร์เซนต์การเกิดต่ำ) อย่าลืมไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องอีกครั้งนะคะ เพราะผมร่วงเนื่องจากสาเหตุอื่นจะต้องใช้การรักษาที่ต่างกันคะ

[29 พ.ค. 50 : 13:47:37] นศภ.วิไลพรรณ ณ ถลาง/รศ.ดร.จุราพร พงศ์เวชรักษ์ lugnam326@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทั้ง PROPECIA® และ PROSCAR® เป็นชื่อการค้าของยา Finasteride ซึ่งเป็นยาที่มีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone ) แต่ออกฤทธิ์ในลักษณะตรงข้าม คือยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของ Testosterone ไปเป็น Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่ง DHT เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผมร่วงในเพศชาย การใช้ยาจะทำให้ระดับ DHT ในเลือดลดต่ำลง
โดย PROPECIA® ประกอบด้วย Finasteride 1 mg และ PROSCAR® ประกอบด้วย Finasteride 5 mg
ยาทั้งสองยี่ห้อการค้ามีวิธีการบริหารยาที่แตกต่างกันในรักษาผมร่วงในเพศชาย คือ
- PROPECIA® ใช้ยา 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง อาจให้พร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้ โดยทั่วไปจะเห็นผลในการเพิ่มการงอกของเส้นผมหรือป้องกันไม่ให้ผมร่วงอีก ก็ต่อเมื่อมีการใช้ยาติดต่อกันทุกวันนาน 3 เดือนหรือมากกว่า และต้องยังคงใช้ยาต่อไปอีกเรื่อยๆ
- PROSCAR® ไม่พบข้อบ่งใช้ในการรักษาผมร่วงในเพศชาย แต่โดยทั่วไปมีการนำยามาหักแบ่งเป็น ¼ ส่วนรับประทานวันละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาผมร่วงในเพศชาย เนื่องจากมีตัวยา Finasteride เหมือนกับ PROPECIA® แต่ราคาถูกกว่า
โดยขนาดยา Finasteride ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ในการรักษาผมร่วงในเพศชาย คือ 1 mgวันละ 1 ครั้ง อาจให้พร้อมกับอาหารหรือไม่ก็ได้
ดังนั้นไม่ควรใช้ยา 2 ตัวพร้อมกัน เพราะการใช้ยาที่มีตัวยาตัวเดียวกันพร้อมกันจะเกินขนาดยาในการรักษาและจะเพิ่มผลข้างเคียงของยาได้โดย ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง และมีผลรบกวนการตรวจการทำงานของต่อมลูกหมาก โดยทำให้ค่า PSA (prostate specific antigen) ลดลง ดังนั้นการใช้ยาควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง
1. Propecia, Proscar. [Online]. 2007 [cited 2007 May 24]; Available from: URL: http://www.mims-online.com.
2. Micromedex (R) Healthcare Series. Finasteride. [serial online] April 2007:[cited Jan 2004]; [25screens] Available from: URL:http://www.thomsonhc.com.
3. Price VH. Treatment of Hair Loss. NEJM. 1999;314(13):964-73.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : proscar, propecia, finasteride

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved