อยากทราบผลข้างเคียงของยาลดความดัน AMBES(30) ครับ

[15 เมษายน 2550 : 15:25:49]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ผมอายุ21ปี มีภาวะความดันโลหิตสูง ประมาณ 160/110 คุณหมอได้ตรวจแล้วแต่ไม่พบสาเหตุ จึงจ่ายยา AMBES(30) ลักษณะเป็นเม็ดกลมแบนสีขาว ที่ตัวยามีตัวอักษร A-10 มาให้ทาน1สัปดาห์ โดยทานตอนวันละ1ครั้งหลังอาหารเช้า ผลคือความดันลดเหลือประมาณ 140/95 คุณหมอจึงจ่ายยาตัวเดิมให้อีกเป็นเวลา 3 เดือนโดยทาน1เม็ดหลังอาหารเช้า และ ครึ่งเม็ดหลังอาหารเย็น จนถึงวันนี้ผมใช้ยาตัวนี้มาประมาณ 1 เดือนแล้ว ผมมีข้อสงสัยดังนี้ครับ

1. ยาตัวนี้ใช้ระยะยาว(ตลอดชีวิต)จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับ
ผมได้ถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่า อาจเท้าบวมแล้วก็ไม่สามารถให้รายละเอียดได้มากกว่านี้บอกว่าเป็นยาcopy (ผมใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ผมใช้ยามา 1เดือนแล้วมีอาการผิดปกติคือ เท้าบวมขึ้นมาเล็กน้อยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้ว แล้วเวลาเดินนาน ๆ รู้สึกว่าเลือดลงเท้ามาก เท้าแดง แล้วก็ร้อนที่เท้า นี่เป็นหนึ่งในผลข้างเคียงใช่รึเปล่าครับ

2. ยาลดความดันมีหลายชนิดหลายราคา อยากทราบว่ายาลดความดันในโครงการประกันฯเป็นยาคุณภาพต่ำจริงรึเปล่าครับ (โดยเฉพาะยาAMBESที่ผมใช้อยู่)

3. เคยทราบมาว่าใช้ยาลดความดันจะมีโอกาสเป็นหมัน ข้อนี้ผมกังวลมากครับ ถ้าใช้ยาตั้งแต่อายุ 21แล้วในอนาคตผมจะมีลูกได้ไหมครับ

4. อยากให้แนะนำยาลดความดันที่คุณภาพดีและอยากทราบราคาต่อเม็ด ด้วยครับ

ขอบคุณมากครับ
จาก ณัฐพล por...
นักศึกษา สถานศึกษา
ม.รัฐ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบอาการข้างเคียงของยา
IP [ 161.246.xxx.xxx ]

[2 ก.พ. 55 : 21:26:40] นศภ.อาทิตยา ศรีณรงค์สุข/อ.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ rmalee@pharmacy.psu.ac.th IP [ 172.22.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Ambes® คือชื่อการค้าของยา Amlodipine (1) ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Calcium channel blocker มีข้อบ่งใช้สำหรับลดความดันโลหิต และภาวะ Angina (2)
สำหรับข้อบ่งใช้ในการลดความดันโลหิต ยาในกลุ่ม Calcium channel blocker นี้เป็นยาที่มีการเลือกใช้เป็นอันดับต้นๆ (first line drug) ที่สามารถใช้เป็นยาเดี่ยวสำหรับลดความดันโลหิตได้ ยากลุ่มอื่นๆที่เป็นยาอันดับต้นๆ ในการลดความดันโลหิตนอกเหนือจากยาในกลุ่ม Calcium channel blocker ได้แก่
- ยาขับปัสสาวะ เช่น Hydrochlorothiazide (HCTZ), Furosemide, Amiloride
- ยากลุ่ม Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) เช่น Enalapril
- ยากลุ่ม Angiotensin II receptor blockers (ARBs) เช่น Losartan, Valsartan
- ยากลุ่ม Beta-blockers เช่น Propranolol, Atenolol
โดยยาทั้ง 5 กลุ่มนี้มีหลักฐานประสิทธิภาพในการลดอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยหลายกลุ่ม ดังนั้นแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง (JNC guideline) จึงเลือกใช้เป็นยากลุ่มแรกในการลดความดันโลหิต (3)
สำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยา Ambes® หรือ Amlodipine พบว่ายานี้อาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ อาการบวม ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนล่างของร่างกาย เช่น ขา เท้า โดยอาการบวมนี้สัมพันธ์กับขนาดยา นั่นคือหมายถึง หากขนาดยาสูงขึ้น ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงในการบวมมากขึ้น ดังนั้นอาการที่ท่านพบว่าเท้าบวมผิดปกตินั้น จึงอาจเป็นอาการข้างเคียงจากยา Amlodipine ส่วนอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆที่พบบ่อยรองลงมา เช่น อาการหน้าแดง (Flushing), ใจสั่น, ปวดศีรษะ เป็นต้น (4)
ข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ พบกรณีศึกษาที่รายงานการตั้งครรภ์หลังจากหยุดยาในกลุ่ม Calcium channel blocker ของคู่สามีภรรยาที่คาดว่าเป็นหมัน ซึ่งเชื่อว่าอาจเกิดจากผลของการยับยั้ง calcium channel ของยากลุ่มนี้ ทำให้องค์ประกอบของส่วนหัว sperm เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ oocyte ลดลง รบกวนกระบวนการปฏิสนธิ (5)
นอกจากนี้มีการศึกษาผลต่อระบบสืบพันธุ์ของยาอื่นๆในกลุ่มนี้ ได้แก่ Nifedipine, Verapamil และ Diltiazem ที่ทำในหนูทดลอง พบว่าจำนวน sperm, การเคลื่อนที่ของ sperm (sperm motility), fertility index, implantation count และขนาดของลูกหนูทดลอง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่สามารถกลับสู่ปกติได้เมื่อหยุดยา (6)
จากข้อมูลที่กล่าว จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่ทำให้เกิดภาวะหมันในมนุษย์ยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยาลดความดันโลหิตบางกลุ่มก็มีผลต่อระบบสืบพันธุ์เช่นกัน เช่น ยาขับปัสสาวะกลุ่ม Thiazides ลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศชาย, Propranolol ที่มีข้อมูลว่าลดความต้องการทางเพศและ electile function และ spironolactone ซึ่งพบว่าอาจทำให้เกิดภาวะหมันจากการลดความต้องการทางเพศ, electile function และคุณภาพของน้ำเชื้อ (5) ยากลุ่ม ACEIs มีโอกาสทำให้เกิดภาวะหมันได้ (7) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวในมนุษย์และยังไม่พบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์จากยากลุ่ม ACEIs ดังนั้นยากลุ่มนี้จึงอาจเป็นทางเลือกเพื่อเลี่ยงการเกิดภาวะหมันจากยาลดความดันโลหิตในกลุ่มอื่นๆได้
ยาที่ผ่านกระบวนการวิจัยหลายสิบปีและได้รับรองให้ใช้ในมนุษย์แล้วจะถูกเรียกว่า “ยาต้นแบบ (Original drugs)” ซึ่งผู้ผลิตยาต้นแบบจะได้รับสิทธิบัตรผูกขาดในการผลิตและจำหน่ายยานั้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 20 ปี) หลังจากนั้น ผู้ผลิตรายอื่นๆจึงสามารถผลิตยาดังกล่าวนั้นได้โดยยานั้นจะถูกเรียกว่า ”ยาสามัญ (generic drugs)” (ยาเดียวกันที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผลิตยาต้นแบบ) โดยมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการทดสอบคุณสมบัติของยาสามัญ เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยาต้นแบบ ข้อดีของยาสามัญคือ มีตัวยาสำคัญเหมือนกับยาต้นแบบแต่ราคาถูกกว่า แต่อาจมีข้อแตกต่างเช่น สารอื่นๆในตำรับที่ไม่ใช่ตัวยาสำคัญ, แหล่งที่มาของวัตถุดิบ, เทคโนโลยีและกรรมวิธีการผลิต เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้อาจมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาของยาต้นแบบและยาสามัญแตกต่างกันได้บ้าง อย่างไรก็ตามยาที่ราคาถูกกว่าไม่ได้หมายความว่าจะด้อยคุณภาพกว่า เพราะหากยาสามัญนั้นๆผ่านการควบคุมการผลิตที่ดี ยานั้นก็จะเป็นยาที่คุณภาพ (8) ยา Amlodipine ในชื่อการค้า Ambes® ซึ่งเป็นยาที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จัดเป็นยาสามัญที่อยู่ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งมีหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลคือใช้ยาต้นทุนต่ำแต่มีคุณภาพ ยังมียาลดความดันโลหิตอีกหลายชนิดที่อยู่ในโครงการนี้ โดยดูได้ตามไฟล์แนบ
คำแนะนำที่ให้
1. อาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดจากยา Amlodipine คือ การบวมที่ขาหรือเท้า ซึ่งอาจส่งผลทำให้เดินไม่สะดวก ดังนั้นหากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์นี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อพิจารณาลดขนาดยาหรือเปลี่ยนไปใช้ยาในกลุ่มอื่น
2. ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลจากการใช้ยาที่อาจทำให้เกิดภาวะหมัน โดยอาจเลี่ยงไปใช้ยาในกลุ่ม ACEIs ซึ่งยังไม่พบรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อระบบสืบพันธุ์ (หรือพบน้อย) จากการใช้ยากลุ่มนี้ และยังไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของแพทย์ เนื่องจากการหยุดยาเองจะก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นผลเสียที่อันตรายกว่า
3. ยาในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นยาสามัญซึ่งมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ ซึ่งคุณภาพอาจเท่าเทียมกันหากมีการควบคุมการผลิตเป็นอย่างดี
4. การรักษาโรคความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องมีการปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ร่วมกับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอด้วย จึงสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ดี
เอกสารอ้างอิง
1. MIMs Thailand. Ambes [online]. 2011 [cited 2011 Nov. 29]. Available from: http://www.mims.com/ Thailand /drug/info/Ambes/Ambes%20tab?q=Ambes.
2. Micromedex® Healthcare Series. Amlodipine besylate [oline]. 2011 [cited 2011 Nov. 29]. Available from: http://www.thomsonhc.com/micromedex2/librarian/ND_T/evidencexpert/ ND_PR/ evidencexpert/CS/03435D/ND_AppProduct/evidencexpert/DUPLICATIONSHIELDSYNC/806452/ND_PG/evidencexpert/ND_B/evidencexpert/ND_P/evidencexpert/PFActionId/evidencexpert.DisplayDrugpointDocument?docId=025980&contentSetId=100&title=Amlodipine+Besylate&servicesTitle=Amlodipine+Besylate.
3. Saseen JJ, Maclaughlin EJ. Hypertension. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR,Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy-a pathophysiologic approach. 7th ed. New York: The McGraw-Hill Companies; 2008. p. 139-171
4. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 19th ed. Ohio: Lexi-comp; 2010-2011.
5. Nudell DM, Monoski MM, Lipshultz LI. Common medications and drugs: how they affect male fertility. Urol Clin North Am 2002;29(4):965-73.
6. Morakinyo AO, Iranloye BO, Daramola AO, Adegoke OA. Antifertility effect of calcium channel blockers on male rats: association with oxidative stress. Adv Med Sci 2011;56(1):95-105.
7. Kondoh G, Tojo H, Nakatani Y, Komazawa N, Murata C, Yamagata K, et al. Angiotensin-converting enzyme is a GPI-anchored protein releasing factor crucial for fertilization. Nat Med 2005;11(2):160-6.
8. JSP Pharmaceutical Manufactory. ยาต้นแบบ (Original drugs) และยาสามัญ (Generic drugs) แตกต่างกันอย่างไร [ออนไลน์]. [สืบค้นวันที่ 6 ธันวาคม 2554]. เข้าถึงได้จาก: URL: http://www. jsppharma .com/Pharma-knowledge/4ยาต้นแบบ-Original-drugs-และยาสามัญ-Generic-drugs-แตกต่างกันอย่างไร.html.

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
เอกสารประกอบความเห็น

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved