Ciprofloxacin หรือ forexin 500 รักษาโรคหนองในได้หรือไม่

[21 เมษายน 2550 : 9:36:25]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Ciprofloxacin หรือ forexin 500 รักษาโรคหนองในได้หรือไม่ เพพราะว่าซื้อยามาแล้ว ไม่แน่ใจครับ ตอบผมด้วยนะงับ
จาก say...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบข้อบ่งใช้ของยา
IP [ 203.144.xxx.xxx ]

[24 เม.ย. 50 : 19:33:46] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 203.114.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่แนะนำให้ซื้อยามาเพื่อรักษาตนเองครับ เพราะการรักษาเปลี่ยนไปแล้วครับ

[25 เม.ย. 50 : 0:07:47] นศภ.วิไลพรรณ ณ ถลาง/อ.ภก.วิบูล วงศ์ภูวรักษ์ lugnam326@hotmail.com/wwibul@yahoo.com IP [ 203.113.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนองในแท้ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากเป็นอันดับแรกๆ สาเหตุจากเชื้อ Nisseria gonorrhea ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระยะฟักตัว 2-10 วัน
อาการ ผู้ชายหลังพบเชื้อจะปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ หรือปัสสาวะขัดในระยะแรกอาจมีหนองไหลซึมออกมาภายใน 12 ชม. จะมีหนองออกมามากและข้น ร้อยละ 10 ของผู้ป่วยไม่มีอาการแต่พบเชื้อได้ ในผู้หญิงระยะแรกไม่มีอาการต่อมามีตกขาวกลิ่นเหม็นไม่คัน มีอาการปวดแสบขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะขุ่น ผู้หญิงที่ติดหนองในประมาณครึ่งหนึ่งอาจไม่แสดงอาการแต่อาจแพร่เชื้อได้
การรักษา
1. ยาในกลุ่ม Cephalosporin ได้แก่ Cefixime 400 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ Ceftriaxone 250 mg ฉีด ครั้งเดียว
2. ยาในกลุ่ม Fluoroquinolone ได้แก่ Ciprofloxacin 500 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ Ofloxacin 400 mg รับประทานครั้งเดียว หรือ Levofloxacin 250 mg รับประทานครั้งเดียว
ทั้งนี้นอกจากการรักษาโดยใช้ยาแล้วการปฏิบัติตัวก็เป็นเรื่องสำคัญ โดย
1. ระหว่างรักษาไม่ควรหลับนอนกับภรรยาหรือแฟนหรือไปเที่ยวแล้วได้รับสัมผัสกับแหล่งเชื้อโรค
2. หากมีภรรยาหรือแฟนควรจะพาคู่ของตัวเองไปรับการรักษาด้วย
โดยทั่วไปแล้วในร้านยาการวินิจฉัยแยกโรคหนองในแท้และหนองในเทียมทำได้ยากในร้านยา และพบว่าในประเทศไทยโรคหนองในมีอัตราที่ดื้อต่อยากลุ่ม Fluoroquinolone ที่ใช่รักษาได้มาก ดังนั้นหากใช้ Ciprofloxacin 500 mg (Forexin®;) รักษาโรคหนองใน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและจะได้ใช้ยาได้เหมาะสมกับชนิดของเชื้อก่อโรคและต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

เอกสารอ้างอิง
1. DiPiro JT. Pharmacotherapy Handbook : Chapter 44 : Sexually Transmitted Diseases-Gonorrhea. 6th ed. United States of America. McGraw-Hill. 2006. p.448-51.
2. DRUGDEX® System. MICROMEDEX, Grenwood Village, Colorado (Edition expires March 2006).


ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : ciprofloxacin, gonorrhea

[25 เม.ย. 50 : 14:49:53] อ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 58.137.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ปัจจุบันแนวทางการรักษาโรคหนองในแท้เปลี่ยนไปแล้วครับ และเอกสารอ้างอิงที่ใช้ขาดความทันสมัยครับ แนะนำให้นักศึกษาสืบค้นที่ http://www.cdc.gov/ ครับ โดยเฉพาะเรื่อง "Update to CDC's Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006: Fluoroquinolones No Longer Recommended for Treatment of Gonococcal Infections" ครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.15ชั่วโมง

[26 เม.ย. 50 : 16:18:57] นศภ.นันทิดา พวังคะพินธุ์/ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ i_amjoy315@hotmail.com IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
โรคหนองใน เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มี 2 ชนิด คือ โรคหนองในแท้ และหนองในเทียม โรคหนองในแท้ เกิดจากการติดเชื้อ Neisseria gonorrhoeae. ระยะฟักตัวประมาณ 1-14 วันหลังจากได้รับเชื้อ แต่ส่วนมากมักพบประมาณ 3-5 วัน ลักษณะอาการที่พบในผู้ชาย ส่วนใหญ่มักมีอาการอักเสบของท่อทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะแสบและมีหนองไหลขุ่น ถ้าเป็นมากจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น เป็นฝีของต่อมไทสัน ฝีของต่อมคาวเปอร์ ท่อปัสสาวะส่วนหลังอักเสบ (posterior urethritis) หรืออัณฑะอักเสบและอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพศชายเป็นหมันได้ และประมาณร้อยละ 10 ของผู้ป่วยชายอาจไม่มีอาการผิดปกติ ลักษณะอาการที่พบในผู้หญิง คือ ตกขาวมีกลิ่นเหม็น เป็นหนองหรือมูกปนหนอง ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องน้อยอาจมีอาการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ ปากมดลูก ช่องทวารหนัก ถ้าเป็นมากจะมีอาการแทรกซ้อน เช่น เป็นฝีของต่อมบาร์โทลิน เชื้อโรคอาจลุกลามเข้าสู่โพรงมดลูก ปีกมดลูก ทำให้อุ้งเชิงกรานอักเสบ (pelvic inflammatory disease, PID) จนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการตั้งครรภ์นอกมดลูก (ectopic pregnancy) หรืออาจเป็นหมันได้ด้วย ผู้ป่วยหญิงประมาณร้อยละ 30 – 40 อาจไม่มีอาการผิดปกติ นอกจากนี้ทารกอาจติดเชื้อหนองในจากมารดาได้ขณะคลอดบุตรผ่านทางช่องคลอดซึ่งทารกมักติดเชื้อที่ตาถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ตาบอด (1)

เนื่องจากการรักษาหนองในแท้ในของประเทศไทยมีร้อยละการดื้อยาสูง โดยพบว่า ยา Penicillin ให้ผลดื้อยาร้อยละ 40 และผลไวต่อยา ร้อยละ 48 ส่วนยา Ciprofloxacin ได้ผลการทดสอบดื้อยาร้อยละ 48 และผลไวต่อยาร้อยละ 38 (2) การใช้ ciprofloxacin 500 mg รับประทานครั้งเดียว ในการรักษาหนองในอาจสามารถใช้ได้ หากผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการดื้อยาน้อย มีอาการของโรคไม่รุนแรง ไม่เคยมีประวัติดื้อยา เพิ่งเคยเป็นโรคนี้ครั้งแรก เป็นต้น

แนวทางในการรักษาหนองในแท้ แนะนำ Ceftriaxone 250 mg. ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว หรือ Cefixime 400 mg. กินครั้งเดียว (3) สำหรับทางเลือกอื่นในการรักษาหนองในแท้ที่อาจสามารถใช้ได้ เช่น cefuroxime axetil 1 g กินครั้งเดียว หรือ Cefpodoxime proxetil 200 mg หรือ 400 mg กินครั้งเดียว หรือ Ceftibuten 400 mg หรือ Cefdinir 300 mg หรือ 600 mg หรือ Spectinomycin 2 g ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว (4)

นอกจากนั้นแล้วการติดเชื้อหนองในแท้มักมีการติดเชื้อหนองในเทียมร่วมด้วยเสมอ ดังนั้นการรักษาหนองในแท้ควรที่จะให้การรักษาหนองในเทียมด้วย คือ Doxycycline กินครั้งละ 100 mg. วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน หรือ Azithromycin กิน 1 g. ครั้งเดียว เป็นต้น (5) หรืออาจให้ Azithromycin กิน 2 g. ครั้งเดียว สามารถครอบคลุมเชื้อในการรักษาหนองในแท้และหนองในเทียมได้ แต่อาจมีอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง เป็นต้น (4)

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยไม่ควรซื้อยารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในร้านยาเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แน่นอนและได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการกลับเป็นซ้ำหรือการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น


เอกสารอ้างอิง
1.กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์. [serial online] 2007 April [cited 2006 Nov 7]: [2 screens].
Available from: URL: http://www3.easywebtime.com/aids_stis/Gonorrhoea.html
2.สุวรรณี กีรติวาสี, คุตตชาติ มีลือการ, วรรณา ภู่มีสม. การเฝ้าระวังผู้ป่วยหนองในที่มีเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในจังหวัดพิษณุโรค. วารสารควบคุมโรค เม.ย-มิ.ย 2547; 30(2); 113-8.
3.Centers for disease control and prevention (CDC). Update to CDC's Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2006: Fluoroquinolones No Longer Recommended for Treatment of Gonococcal Infections. MMWR April 13, 2007;56(14);332-336.
4.Centers for disease control and prevention (CDC). Oral Alternatives to Cefixime for the Treatment of Uncomplicated Neisseria gonorrhoeae Urogenital Infections Updated 30 April 2004. MMWR 53(16); 335-338 and MMWR 51(46);1052.
5. DiPiro JT. Pharmacotherapy Handbook : Chapter 44 : Sexually Transmitted Diseases-Gonorrhea. 6th ed. United States of America. McGraw-Hill. 2006. p.448-51

ระยะเวลาในการสืบค้น : 2ชั่วโมง
Keywords : Neisseria gonorrhoeae/ciprofloxacin/treatment

[28 เม.ย. 50 : 20:17:51] ต่อ torsak_pet@hotmail.com IP [ 61.7.128xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กำ กำ อ้างแต่ข้อมูลมา เคยรักษาผู้ป่วยจริงจริงไหมครับ
1.ตามร้านขายยาไม่สามารถฉีดยาได้ต้องให้ยาเม็ด
2.ราคาเป็นปัจจัยหนึ่งในการยา
3.การกินยาหรือฉีดยาในขนาดสูงครั้งเดียว จากประสบการณ์ในการจ่ายยามา ไม่มีผู้ป่วยหายสักรายครับ
4.จากประสบการณ์นะครับ จ่าย cipro500หรือoflox300+doxy100 3week ได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับ

[2 พ.ค. 50 : 15:18:46] ____ ____ IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คุณต่อครับ
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนี่ กี่เปอร์เซ็นต์ครับ

[2 พ.ค. 50 : 18:34:07] ต่อ torsak_pet@hotmail.com IP [ 61.7.128xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากประสบการณ์จ่ายยามานะครับ
1.กินยาต่อเนื่องครบจริงจริง หายทุกรายครับ
2.ต้องไม่ไปสัมผัสกับโรค ช่วงที่รับการรักษานะครับ
3.ส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยไม่หาย เกิดจากการกินยาไม่ครับ ครับโดยมักคิดว่ากิน 10-14 วันหายแล้วไม่ต้องกินอีก
4.ให้คำแนะนำผู้ป่วยอย่างเพียงพอ ไม่ต้องใช้ยาแพงก็หายได้ ครับ แต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักท้อใจกับการกิน doxy เพราะกัดกระเพาะมากมากครับ

[30 พ.ค. 50 : 13:50:54] กัมพล kompom@yahoo.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วตกลงจ่ายยาอะไรจึงจะเหมาะสมกับร้านยาละครับ ช่วยแนะนำที

[8 ก.พ. 51 : 23:44:17] กีน่า JET7777@hotmail.com IP [ 117.47.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นตกขาว คันมาก ยิ่งเกายิ่งคัน พอผ่านไปซัก 2-3 วัน เริ่มมีกลิ่นเหม็นและตกขาวกลายเป็นสีเขียวอ่อน
มีเมือกไหลออกมาตลอดเวลา แฟนอารมณ์เสียเพราะไม่ได้นอนด้วยกันเป็นเดือนเลย ไม่ก้าไปหาหมอเพราะไปทีไรก็บอกว่าเป็นเชื้อรา แล้วให้ยามาก็ไม่หาย เบื่อแล้ว

[15 ก.พ. 51 : 16:53:26] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ควรจะไปพบสูตินารีแพทย์โดยเฉพาะถ้าอายไปโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนแล้วระบุว่าขอพบหมอผู้หญิงได้ครับบอกข้อมูลหมอให้ละเอียดนะครับโดยเฉพาะการใช้ยารักษาอะไรบ้างมาแล้วหมอจะได้รักษาได้ถูกต้องนะครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[2 มี.ค. 51 : 14:10:17] KEN ken-2008@hotmail.com IP [ 58.64.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ้างจาก : จากประสบการณ์นะครับ จ่าย cipro500หรือoflox300+doxy100 3week ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ตัวยาทั้ง 3 ต้องกินทุกวันให้ครบ 3 สัปดาห์หรอครับ แล้วกินวันละกี่ครั้ง ครั้งละกี่เม็ดต่อตัวยา

แล้วโรคหนองในในเพศหญิงจำเป็นมัยที่ต้องติดมาจากการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แล้วอาการติดเชื้อหนองในในเพศหญิงเวลาปัสสวะจะถึงขั้นมีเลือดออกมาด้วยหรือไม่

[26 มิ.ย. 51 : 19:42:34] วิภาพร keawlek@thaimail.com IP [ 125.26.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนองในเทียมสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ

[26 มิ.ย. 51 : 21:12:04] Joe patongpharmacy@yahoo.co.th IP [ 125.27.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 13  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากให้มีการสรุปในแง่วิชาการและPractical ใน เรื่องนี้หน่อยครับเพราะเชื่อว่า เราควรอิงข้อมูลอ้างอิงด้วยเสมอ และอยากให้ชี้ชัดเรื่องการรักษาหนองในแท้และเทียมว่าแตกต่างกันอย่างไร

[16 พ.ย. 51 : 19:43:14] นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล pisonthi@yahoo.com IP [ 161.200.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 14  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ควรใช้ quinolones (norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin) ในการรักษาโรคหนองใน ในประเทศไทยอีกต่อไป
จากรายงานการเฝ้าระวังเชื้อหนองในดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ระหว่างปี 2541-2547 พบอัตรา (%) การดื้อของเชื้อหนองในต่อ
ciprofloxacin ดังนี้ 22.8, 24.7, 31.1, 41.9, 48.9, 65.3 และ 61.7 ตามลำดับ ส่วน ofloxacin ดื้อ 72.3% และ norfloxacin ดื้อ
86.1% จากข้อมูลในปีพ.ศ. 2546
ข้อมูลจากศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ อำเภอบางละมุง ระหว่างปี 2546-2548 อัตราการดื้อ (%) ต่อ ciprofloxacin เท่ากับ 33.3 (n=18)
72.2 (n = 36) และ 74.4 (n = 39) ตามลำดับ
ในสหรัฐมาตรฐานสำหรับยาที่แนะนำให้ใช้รักษาโรคหนองในต้องมีประสิทธิผลมากกว่า 95% เพื่อให้รักษาหายได้จริงและไม่แพร่เชื้อไปยัง
บุคคลอื่น
ดังนั้น azithromycin (2 กรัม/วัน) ซึ่งมีอัตราการดื้อยาเพียง 6.7% ในสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ. 2004 จึงถูกตัดออกจากคำแนะนำของ CDC
ในการใช้เป็นยารักษาโรคหนองใน (นอกจากนั้นผู้ป่วยร้อยละ 35.2 จะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน)
ยาที่แนะนำให้ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันมี 3 ชนิด เป็นยาฉีด 2 ชนิดคือ ceftriaxone หรือ spectinomycin และเป็นยากิน 1 ชนิดในกลุ่ม
3rd generation cephalosporin
จากประวัติศาสตร์พบว่ายากินทุกชนิดที่ใช้รักษาหนองในตั้งแต่ ampicillin เมื่อ 30 ปีก่อนเรื่อยมาจนถึง quinolones ไม่มียาใดรอดพ้นจาก
การดื้อยา เมื่อถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง

นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
อนุกรรมการพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา


Reference
1. รายงานการเฝ้าระวังเชื้อหนองในดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ของสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรค

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ระหว่างปี 2541-2547 สืบค้นข้อมูลได้จาก

URL:http://www3.easywebtime.com/aids_stis/download/research103.htm

2. นงเยาว์ มีสิทธิ์ และคณะ ผลการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังเชื้อหนองในดื้อต่อยาปฏิชีวนะในพื้นที่เขต 3 ปี 2546 – 2548สืบค้นข้อมูลได้จาก

URL: dpc3.ddc.moph.go.th/in_tranet/salt/re.htm.doc

3. การรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สืบค้นข้อมูลได้จาก URL: http://dpc8.ddc.moph.go.th/edu/index.php?

mod=Courses&op=course_detail&cid=11

4. Neisseria gonorrhoeae infections in men. In UpToDate Online Ver 16.2 สืบค้นข้อมูล (ด้วยการสมัครสมาชิกรายปี) ได้จาก URL:

http://www.uptodateonline.com/online/content/topic.do?topicKey=stds/4530&selectedTitle=2~150&source=search_result

[16 ธ.ค. 51 : 12:32:31] ผศ.ภก.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย   NU staff apirukw@nu.ac.th IP [ 61.19.23xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 15  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใช้หลัก evidence-based medicine ครับ อย่าอิงข้อมูลประสบการณ์ส่วนตนเป็นใหญ่ ครับ

[15 ก.พ. 52 : 17:09:13] ray nobody_ray@hotmail.com IP [ 125.26.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 16  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีอาการคันที่ปลายอวัยวะเพศในรูปัสวะเวลาจับมีอาการเคืองนิดหน่อย

แบบนี้เป็นหนองในขั้นเริ่มต้นหรือเปล่าครับ
สงสัยมากเลยถ้าเป็นจริงพอจะมีวิธีป้องกันรักษาไหมครับหรือทานยาไรดีกรุณาตอบด้วยขอบคุณมากครับ

[25 ก.พ. 52 : 18:40:02] เดชา สมบูรณ์ Dacha@pea.co.th IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 17  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีอาการคันที่ปลายอวัยวะเพศเวลาปัสสวะแสบที่ปลายเล็กน้อย และมีน้ำข้นๆไหล่เยิ้มไม่มากไม่กลิ่นเป็นหนองในเทียมหรือเปล่าครับ

[25 ก.พ. 52 : 23:59:58] YUT chaiyut_tao@hotmail.com IP [ 119.42.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 18  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วยา TINIDAZOLE ใช้ได้หรือเปล่าครับ

[9 มี.ค. 52 : 20:56:19] kiam wongkiam2030@hotmail.com IP [ 115.67.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 19  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นหนองในเทียมหรือแท้ ถ้าทานยาตัวนี้จะหายหรือเปล่าครับ nofloxacin 400mg เพราะทานไปครั้งเดียวครั้งแรก 4 เม็ดวันรุ่งขึ้นอีก 2 เม็ด แต่ยังไม่หายอีก อย่างนนี้ดื้อยาหรือเปล่าครับ แล้วศูนย์ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับโรคแบบนี้โดยตรงมีที่ไหนบ้างครับ ขอคุณครับ

[22 ก.ค. 52 : 15:13:16] ผู้ป่วย m_pw30@hotmail.com IP [ 125.27.3xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 20  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบมากครับว่าเป็นหรือป่าวแล้วชนิดใหนมีทางรักษาหายขาดมั้ยครับ
อาการคือมีน้ำลักษณะเหนียว ข้นซึมที่ปลายไม่มากเวลาปัสสาวะเหมือนเจ็บและ
คันในท่ อถ้ใช้มือาคล่ำดูจะมีเจอเหมือนไตแข็งเวลาสัมผัสแล้วรู้สึกเจ็บๆคัน
1 อยากทราบว่าเป็นประเภทไหน
2 จะมีวิธีการรักษาอย่างไร(ไม่กล้าไปโรงพยาบาล)
3 ควรใช้ยาประเภทใหน

เป็นกังวลมากครับ..ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับไม่เคยเป็นและอยากเชื่อว่าจะเป็นกับตัวเพราะไม่เคยซุกซนที่ไหนนอกจากแฟน

ขอบคุณมากๆครับ

[23 ก.ค. 52 : 15:21:10] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 21  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
ผมแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่คลินิกจะตรวจได้ละเอียด อีกประการสามารถเลือกคลินิกหมอที่เป็นเพศชายได้ครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.05ชั่วโมง

[27 ส.ค. 52 : 0:07:19] 555 555 IP [ 114.128.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 22  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ประสมการ์ณที่ผมจะเล่าให้ฟ้อง
สมมุติวันนี้ผมมี SEX กับเเฟนเเล้วเจ็บนิดๆที่ปลายหัว ตื่นเช้ามาเเสบเวลาปัสสวะนิดๆ ตอนบ่ายสังเกตุดูมีน้ำหนองไหลออกมานิดๆ ตกเย็นไปซื้อยา Ciprofloxacin 500 มากิน 1 เเผง กินหลังอาหารวันละครั้ง กินให้ตรงเวลา กินข้าม 21.00 ก็กินยาหลังอาหารให้ตรงเวลาทุกวันอย่าให้ดื้อยา
วันที่ 2 รู้สึกหลังจากกินยาจะมีอะไรตอดๆที่ปลายหัวนิดๆ นั้นคือยามันทำปะติกิริยาเเล้ว เเต่วันที่ 2 น้ำออกมามากกว่าเมื่อวาน เวลาไหลอย่าบีบเเค่เอาชิดชูเช็ดออก ถ้าบีบออกจะระคายเคืองถึงเเผลข้างในทำให้หายช้า กินต่อเนื่องจนครบ 10 วัน ยาหากอาการหายเเล้วอย่าหยุดกิน ให้ไปซื้ออีกเเผง เเล้วกินไปเรื่อยให้ ให้หายขาดไปเลยมันก็เหมือนรอยเเผลไฟไหม้ เเผลหายเเล้วเเต่ข้างในมันยังไม่หาย กินไปจนครบ 3 เเผง 30 วัน กินเเค่นี้จะตายให้มันรู้ไปวันละ 1 ครั้ง ตรงเวลา เพื่อกันอาการดื้อยา ถ้าดื้อยาเมื่อไรละก็ ไปฉีดยาเลย เจ็บเเน่ 555+ ผมหายสนิดเเล้ว เป็นครั้งเเรกตกใจกลัวไม่เคยนึกว่าจะเป็น เสียวเป็นเอด์ด้วยนิ ไมกล้าไปเตรียจ รอจังหวะดีดีก่อน เซ็ง

[28 ต.ค. 52 : 19:18:30] กลัวคับ cannabis_111@hotmail.com IP [ 110.164.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 23  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากรู้น่ะคับว่า โรคหนองในแท้และเทียมมีการแยกแยะยังงัย คือผมให้แฟนผมใช้ปากช่วยยังงี้เรียกว่าหนองในเทียมหรือป่าวคับ แล้วไปหาเภสัชเค้าบอกว่า หนองในแท้ รักษาง่ายกว่า จิงหรอ ช่วยตอบหน่อยคับ

[11 พ.ย. 52 : 9:52:53] ไม่ข้อระบุครับ - IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 24  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นหนองในมา5-6วันเเล้วครับต้องทำยังไงถึงจะหาย ต้อบผมด้วยนะครับ

[19 พ.ย. 52 : 18:05:50] สุนันท์ อ่อนคำขันธ์ Pativat_19@hotmail.com IP [ 113.53.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 25  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมกับแฟนมีอะไรกัน
และในหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ได้มีSexกับคนไหนนอกจากแฟน
ส่วนแฟนก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรกับใครนอกจากผม
แล้วผมไปติดเชื้อนี้มาได้อย่างไร
เป็นได้หรือไม่ว่าแฟนผมมีอะไรกับคนอื่นแล้วนำเชื้อมาให้ผม หรือเขาไม่ค่อยรักษความสะอาดเกี่ยวไหมครับ

[2 ม.ค. 53 : 11:46:56] น้ำฝ้าง nunush99@hotmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 26  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เราติดเชื้อจากแฟนหนุ่ม ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็น พอพักหลังๆเขาเริ่มบ่น ว่าปวดตรงอวัยวะเพศ แล้วเราก็สงสัยว่าเขาจะเป็นหนองในหรือเปล่าก็เลยพาไปหาหมอการวินิจฉัยออกมาเป็นจริงๆเรากลัวและอายไม่กล้าพาตัวเองไปตรวจ อาจจะเป็นเพราะที่เขาแอบไปเที่ยวหรือเปล่าถึงได้ติดเชื้อหรือเขาไปแอบมีอะไรกับคนอื่นหรืออาจจะหลายคนก็ได้

[8 ม.ค. 53 : 19:08:34] TKT lok@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 27  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมกับแฟนมีอะไรกัน
แต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะคับว่าแฟนผมเค้าไปมั่วคัยมามั่ง
ผมมีอาการปัสสาวะขัด แสบๆเวลาปัสสาวะ
ผมเป็นหนองใน รึ ป่าวคับ
ถ้าเป็นจะรักษายังไงคับ
คัยก็ได้บอกผมทีคับ

[8 มี.ค. 53 : 19:25:22] บอล Nattakan@hotmail.com IP [ 114.128.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 28  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใช้ยา ofloxacin 200 mg แต่ทาน 2 เม็ด

จะมีผลเหมือนกันมั้ย
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0ชั่วโมง

[7 พ.ค. 53 : 11:12:18] ปอ aimer.1991@hotmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 29  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ดิฉันเป็นหนองในมาแล้วประมาณ 2 ปีได้ ดิฉันไม่ได้รับการรักใดใดเลยและไม่เคนชื้อยามากิน ดิฉันอยากรู้ว่าถ้ารักษาตอนนี้จะมีโอกาสหายหรือเปล่าค่ะ และจิมีลูกได้ไหมค่ะ

[11 พ.ค. 53 : 10:15:01] surachart mu_09fu@hotmail.com IP [ 118.175.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 30  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นหนองในมา5-6วันเเล้วครับต้องทำยังไงถึงจะหาย ต้อบผมด้วยนะคับ ฉี่แล้วแสบท่อปัสสวะคับ

[27 พ.ค. 53 : 5:17:10] sakfreedom vattaka1234@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 31  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เคยเป็นหนองในแต่ไม่รู้ว่าหายขาดยัง
เพราะว่าจะมีน้ำใส่ๆๆเหนียวๆๆๆของมา

ถ้ายังต้องรักษายังไงกินยาอะไรถึงหาย

[27 พ.ค. 53 : 9:54:01] ชาลิณี srithain@hotmail.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 32  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พอดีมรเรื่องสอบถามค่ะ พอดีสงสัยว่าแฟนจะเป้นหนองในค่ะแต่เราทะเลาะกันห่างกันประมาณ2-3 วันแล้วพอกลับมาเขาก้มีอากาศ สาเหตุเกิดจากเขาอาจไปมีคนอื่นหรือ ว่ามีสาเหตุอื่นด้วย แล้วตัวดิฉันจะเป้นด้วยไหม

[27 พ.ค. 53 : 15:14:58] ง่า doggg@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 33  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมไปหา หมอ หมอบอก ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ กับกินยา 500 mg 1 เม็ด ยาอะไรไม่รู้
มันก้อดีขึ้น เพราะตอนแรกเป็นหนอง ขุ่นๆ ผ่านไปสองวันเหลือเป็น ใส่ๆ จะหายไหมคับ จะหายภายในกี่วัน

[8 มิ.ย. 53 : 0:24:28] พีเค kenjinhung@hotmail.com IP [ 119.31.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 34  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปคลีนิค หรือว่า ไปศูนย์กามโรคอันไหน รักษาได้ผลไวกว่ากันครับ

[19 มิ.ย. 53 : 11:33:03] ziipy Ziipy_hotmail.com IP [ 125.238.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 35  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รู้สึกว่าตัวเองมีน้ำสีเหลืองๆออกมาคะ เเล้วมีกลิ้นด้วย เเต่ไม่ปวดท้อง ก่อนหน้านี้เคยเป็นโรคปัสาวะอักเศบด้วย เเต่หายได้สักพักนึง มันคืออาการของโรคหนองในรึป่าวคะ เเต่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์จะใส่ถุงตลอดคะ ช่วยตอบทีนะคะ

[22 มิ.ย. 53 : 12:22:32] ศิริญญา โคตรุฉิน nookko31@hotmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 36  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กรณีคุณ ziipy ต้องถามอาการเพิ่มเติม เช่น มีอาการปัสสาวะแสบขัดหรือไม่ น้ำเหลืองๆ เป็นน้ำใสๆ หรือขุ่นข้น มีตกขาวหรือไม่ ถ้ามีตกขาวมีฟองหรือไม่มี กลิ่นเหม็นที่ว่า เหม็นเน่า เหมือนหัวกุ้ง หรือปลาเน่า หรือเป็นแค่กลิ่นเหม็นอับทั่วไป มีอาการคันช่องคลอดร่วมด้วยหรือไม่ เพราะถ้าหากน้ำสีเหลืองๆ หมายถึงสีของตกขาวที่ติดกางเกงในให้คุณเห็น กลิ่นเหม็นมากเหมือนหัวกุ้งเน่า ตกขาวมีฟอง สีเขียวหรือเหลือง นั่นเข้าลักษณะของการติดเชื้อโปรโตซัวที่ชื่อว่า Trichomonas vaginalis ยาที่รักษา เช่น Tinidazold 2 g single dose หรือ Metronidazole 2 g single dose หรือ 500 mg วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้า-เย็น เป็นเวลา 7 วัน หากไม่
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0ชั่วโมง
Keywords : ช่องคลอดอักเสบ

[23 มิ.ย. 53 : 3:42:21] นศท. illlwa.1995@hotmail.com IP [ 110.169.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 37  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
วันนี้ผมพึ่งไปหาหมอมาฉีดยาเข็มล่ะ1980 คับฉีดปุ๊บอ๊วกปั๊บคับขอบอกว่ายาแรงมากๆ แล่ะหมอก็สั่งยามาให้ 3 ตัว
เป็นยาฆ่าเชื้อ ยาลดการหดเกร็งของท่อปัสสว่ะ และวิตมิน
แล้วจะมาบอกว่าดีขึ้นมั้ยน่ะคับ

[15 ก.ค. 53 : 15:32:06] ภาวดี ศรีสม p.hawadee@hotmail.com IP [ 125.27.4xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 38  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เปน มา นาน แร๊ว จะ เข้า 4 เดือน แร๊ว ยัง ไม่ หาย เลย ไม่กล้าไป หา หมอ ด้วย จะ ทาม งาย ดี T^T

[15 ก.ค. 53 : 16:39:06] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 39  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
พบหมอเถิดครับ
เพราะจะได้ข้อมูล
หมอต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
ผมแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่คลินิกจะตรวจได้ละเอียด อีกประการสามารถเลือกคลินิกหมอที่เป็นเพศหญิงได้ครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.01ชั่วโมง

[27 ก.ค. 53 : 21:13:18] J@ir artit_jair@hotmail.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 40  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Neisseria gonorrhoea เชื้อนี้จะทำให้เกิดโรคเฉพาะเยื่อเมือก mucous membrance เช่น

เยื่อเมือกในท่อปัสสาวะ ช่องคลอด ปากมดลูก และเยื่อบุมดลูก
ท่อรังไข่
ทวารหนัก
เยื่อบุตา
คอ
โรคนี้ติดต่ออย่างไร

โรคนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะทางปาก ช่องคลอดหรือทางทวาร
การร่วมเพศทางปากจะทำให้เชื้อสามารถติดต่อจากปากไปอวัยวะเพศ หรือจากอวัยวะเพศไปยังปาก
หากช่องคลอดหรืออวัยวะดังกล่าวปนเปื้อนหนองที่มีเชื้อก็สามารถติดเชื้อนี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการร่วมเพศ
หากคุณมีคู่ขามากเท่าใดคุณก็จะมีโอกาสติดเชื้อนี้เพิ่มขึ้น
การจับมือหรือการนั่งฝาโถส้วมไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
อาการของโรคนี้เป็นอย่างไร

ผู้ชายมักจะเกิดอาการหลังจากได้รับเชื้อไปแล้ว 2-5 วันอาการเริ่มจะมีอาการระคายเคืองท่อปัสสาวะ หลังจากนั้นจะมีอาการปวดแสบเวลาปัสสาวะ แล้วจึงตามด้วยอาการมีหนองสีเหลืองไหลออกจากท่อปัสสาวะ
ส่วนผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ หากจะมีอาการมักจะเกิดใน 10 วัน
อาการของโรคจะเหมือนกับการติดเชื้อ chlamydia
การติดเชื้อที่คออาจจะไม่มีอาการ หรืออาจจะมีอาการเจ็บคอ ไข้
หากติดเชื้อทีตาจะมีหนองไหลและเคืองตา conjunctivitis

Keywords : +

[8 ส.ค. 53 : 21:28:20] ปปป tay_0202@eotmail.com IP [ 119.31.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 41  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
กินยาตามหมอสั่ง
ทุกวันจะหายไหมครับ

[23 ส.ค. 53 : 11:31:52] เอส ฝั่งธน brpsexlove@hotmail.com IP [ 125.24.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 42  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คือผมอยากทราบว่า อาการของคนที่จะหายจากการเป็นหนองในนั้น เป็นอย่างไร ? เพราะผมเป็นมาเกือยเดือนแล้ว และทานยาตามหมอสั่ง ตอนนี้ จากที่เคยปวดแสบปวดร้อนเวลาฉี่ก็กลับมาฉี่ได้ตามปกติ และตอนที่เป็นจะปวดอวัยวะเพศเวลาแข็งตัว แต่ตอนนี้เวลาแข็งก็ไม่ปวด ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่...คือว่าตอนเช้าตื่นมายังมีหนองไหลออกมาเล็กน้อย แบบนี้อยากทราบว่า อาการของผม ใกล้หายหรือยัง หรือมันจะยังไงต่อไป กรุณาบอกด้วยครับ กูรูทั้งหลาย

[26 ส.ค. 53 : 16:36:23] รู้สึกแย่ๆ ool@hotmail.com IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 43  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เราก็เคยพบหมอ แจ้งว่าเป็นหนองในเทียม แต่ขอบอกว่าไม่อยากไปอีกเลย หมอที่ไปพบเป็นหมอผู้หญิงด้วยที่ **เซ็นเซอร์***** แผนกสูตินารี พูดจาไม่ค่อยดีเลย ค่อนข้ามดูถูก และพูดเหมือนประมาณว่าเราหรือแฟนเราสำส่อน เลยเข็ดขยาย หมอให้ยามากิน และบอกว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ให้มาพบใหม่(แต่ไม่ออกใบนัดให้ไม่รู้ทำไม) ถ้าจะให้ดีพาแฟนมาด้วย เราให้แฟนไปพบหมอในตอนมืดวันนั้นเลยแต่หมอคนนั้นออกเวร ไปแล้วพบหมออีกท่านหนึ่งให้ยาแฟนเรากินแค่ 1เม็ด แต่ยาเรามีเยอะกว่า หลังจากยาหมด ก็ไปพบหมอเพื่อตรวจหาเชื้อว่าหายหรือยัง แต่หมดคนเดิมกลับบอกเราว่ายังไม่สามารถตรวจหาเชื้อได้ ให้รออีก 1 อาทิตย์(พูดด้วยอาการหยิ่งๆ เชิด และก็ใหพยาบาลคิดเงินเราค่า ที่เรามาพบ บอก ตามตรง งง และโกรธ ว่าทำไมไม่แจ้งวันนัดหรือออกบัตรนัดให้เรา จะได้ไม่เสียเวลา เสียงานด้วย แถมพยาบาลถามว่าให้ออกบัตรนัดให้คนไข้ไหม หมอบอกไม่ต้อง) เรางี้เซ็งมาก และไม่อยากไปหา อยากรู้ก็อยากรู้ว่าหายขาดไหม แต่เจออย่างนี้บอกตามตรงว่าไม่ชอบ หมอคนนี้เอามากๆ และไม่รู้ว่าหมอคนอื่นที่ รพ.อื่นจะเป็นอย่างนี้ไหม เราก็แค่คนไข้ไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับเขา เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย และยินดีจ่ายเงินสดด้วย ไม่เข้าใจ แต่ตอนนี้แอบกังวลเหมือนกันเห็นว่าหนองในเทียมหายยากกว่าหนองในแท้ ควรทำอย่างไรดี ซื้อยามากินเองดีไหม เพื่อนแนะนำหน่อย

[30 ส.ค. 53 : 12:17:07] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 44  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมขอแนะนำให้ไปโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกก็ได้ครับ รีบรักษาเถิดครับแล้วอย่าลืมเอายาไปด้วยนะครับ
หมอท่านใหม่จะได้ทราบว่าได้รับการรักษาไปแล้วอย่างไร
ส่วนเรอ่งที่หมอแสดงกริยาไม่เหมาะสมก็ให้มันแล้วไปเถิดครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[7 ก.ย. 53 : 23:49:18] ขอคำตอบด้วยครับ 123@hotmail.com IP [ 61.19.67xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 45  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมก้อเป็นครับมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาฉี่และรู้สึกคันในท่อปันสาวะมีหลองใส่ๆไหลมาด้วยครับบางครังฉี่มีเลือดปนมาด้วยล่ะสังเกตุดูทีท่อปันสาวะมีก้อนเนื้อไรสักอย่าง ท่านผู้รู้ช่วยบอกหน่อยมีอาการมานานแล้วไม่กล้าไปพบแทพ์กลัวเป็นHIV

[9 ก.ย. 53 : 9:22:31] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 46  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ควรพบแพทย์ครับเพื่อการรักษาที่ถูกต้องจะได้หายขาดจากโรคนี้และก็เป็นการดีที่เราขอตรวจเลือดด้วย การที่เราทราบว่าเป็นโรคอะไรเร็วๆก็จะได้วางแผนการรักษาที่ถูกต้องและป้องกันการดื้อยาหรือการติดต่อสู่ผู้อื่นครับ
ผมว่าน่าจะเป็นหนองในเทียมมากกว่า
แต่ควรให้แพทย์วินิจฉัยจะดีที่สุดครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[10 ก.ย. 53 : 3:31:39] ขอคำตอบด้วยครับ 123@hotmail.com IP [ 61.19.67xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 47  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนองในเทียมกับแท้ไหนน่ารักษายากกว่ากันกันครับ
แล้ววิธีสังเกตุคนเป็นโรคHIVมีข้องสังเกตุหลักจุดไหนมั้งครับ

[17 ก.ย. 53 : 14:42:57] สมชาย 123@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 48  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมไม่รู้ว่าผมเป็นหรือ ป่าว แต่ผมมีอะรัยกะแฟนมาประมาน3วัน ผมก้เริ่มๆ เจ๊บที่ปลายอวัยวะเพศ ผมควรทีจะซื้อยามากิน
ไว้เลยหรือป่าวคับ

[18 ก.ย. 53 : 14:33:58] Phatchara yam-max2hotmail.com IP [ 1.46.175xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 49  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีน้ำออกกมาเปนสีเหลืองๆปนกะเลือดอะค๊ เลยอยากทราบว่าใช่โรคหนองในหรือป่าวค๊
แล้วถ้าไปซื้อยาที่ร้านขายยาจะบอกเค้าว่าอะไรดีค๊
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
Keywords : 13518

[19 ก.ย. 53 : 20:36:29] put surapong6712GMAIL.COM IP [ 112.142.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 50  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยารักษาษาโรคหนองใน ที่ได้ผลคือยาปรพเภทใหนครับ

[20 ก.ย. 53 : 12:29:13] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 51  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อนั้นๆๆอยู่ พูดง่ายๆว่ายังไม่ดื้อยาและต้องรับประทานยาให้ถูกต้อง ครบกำหนดตามที่แพทย์สั่งด้วยครับและป้องกันตัวทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธุ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.2ชั่วโมง

[28 ก.ย. 53 : 12:06:15] เซ้ง 12 IP [ 58.147.5xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 52  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อ่านแล้วก็สงสารคนไข้ แล้วก็สงสารอาจารย์รักษ์เกียรติ ด้วย ที่ต้องคอยบอกให้คนไข้ไปหาหมอ...? สำหรบคนที่ป็นมานานแล้วอยากหายก็ไปหาหมอเถอะครับ(ช่วยขอร้องด้วยอีกคน)

[8 ต.ค. 53 : 10:27:23] บอย boy_plcr@hotmail.com IP [ 118.173.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 53  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอถามหน่อยนะครับ หากเราและคู่ของเราไม่เคยนอกใจกันเลย แต่ทว่าติดเชื้อขึ้นมา พอจะมีสาเหตุของการติดเชื้อมั้ยครับ เพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมติดเชื้อมาได้สัก 2 - 3 วันแล้วน่ะครับ ขอคำตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

[20 ต.ค. 53 : 21:54:05] โอ๋ ninechad@gmail.com IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 54  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นไปได้มั๊ยครับที่ เรา และแฟน ไม่ได้สำส่อน แต่เชื้อสามารถเกิดขึ้นเอง

[24 ต.ค. 53 : 23:54:01] ti xxx_c@hotmailcom IP [ 58.10.12xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 55  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากสอบถามครับว่าคลินิด ประเภทไหนที่รับรักษา
คลินิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง

[12 พ.ย. 53 : 12:15:39] มิก suksawat1989@hotmail.com IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 56  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปพบแพทย์ดีทีสุด

และให้ข้อมูลแพทย์อย่างละเอียด

[12 พ.ย. 53 : 12:17:38] มิก suksawat1989@hotmail.com IP [ 223.206.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 57  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปพบแพทย์ดีทีสุด

และให้ข้อมูลแพทย์อย่างละเอียด

[25 พ.ย. 53 : 19:00:06] waoe i_am_waoe@hotmail.com IP [ 202.29.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 58  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอนนี้เราก้กำลังเป็นอยู่ เป็นได้เกือบ1อาทิตย์แล้วล่ะ ตอนแรกลองไปซื้อยามากิน
เภสัชเค้าก้บอกว่าอาจเป็นหนองในเทียม เค้าเลยให้ยามา3อย่าง
ก็มีที่ชื่อ Floctil ที่เป็น Azithromycin dihydrate 262.02 mg eq. to Azithromycin 250 mg
อันนี้เค้าให้กินทีเดียว4เม็ดวันแรกอะ แล้วก้มี Ciprohof 500 mg กิน2เม็ดแค่วันแรกเหมือนกัน
ส่วนอีกอันคือ Doxylcap เป็น Doxycycline hyclate 100 mg ให้กินให้หมด2แผง ครั้งละ1เม็ด เช้าเย็น
ซึ่งเราก็กินหมดไปแผงหนึ่งแล้วนะ ก้คือ5วัน แต่อาการไม่ดีขึ้น ซ้ำยังมีเม็ดคล้ายๆสิวแต่เป็นหนองบริเวณปากมดลูกขึ้นเป็นจุดๆอีก เวลาฉี่นี่เจ็บมากๆ เวลาจะเดิน จะลุกหรือจะนั่งนี่ทรมานมากอะ เราเลยไปหาหมอให้ตรวจภายในดูซะเลย หมดเลยถามว่าประจำเดือนมาปกติมั๊ย เราเลยตอบไปว่าก็ปกติ แต่เดือนนี้ยังไม่มาเลย หมดเลยถามว่าท้องด้วยรึป่าว เค้าก้เลยให้ตรวจฉี่ แต่ผลออกมาก้ไม่ได้ท้อง เค้าเลยขอดูแล้วก้ใช้เครื่องมืออะไรก้ไม่รุ้ใส่เข้าไป จะบอกว่าเจ็บมากๆ น้ำตาไหลเลย แล้วหมดเลยเอาออกมาตรวจดู บอกว่าเป็นหนองในเทียม ก้เลยฉีดยาให้ แต่ไม่รู้ว่าตัวยาชื่ออะไรอะ แล้วก้ให้ยาทาที่ปากมดลูกมา แล้วก้บอกให้กินยาที่มีอยู่จนหมด (Doxylcapอะ)
ตอนนี้ผ่านมาอีก3วันแล้วหลังจากที่ไปตรวจ เรายังไม่ดีขึ้นเลย เวลาฉี่ก้แสบเหมือนเดิม เวลาจะขยับตัวช่วงล่างก้จะเจ็บตรงนั้น ตุ่มที่ขึ้นบริเวณปากมดลูก เราก้ทายาตามที่หมอบอก แถมยังรักษาความสะอาดบริเวณนั้นดีกว่าเดิมอีก แต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลย.. เข้าห้องน้ำทีไร ต้องร้องไห้ออกมาทุกที TT
แล้วถ้าเรากินยาจนหมดแล้วอาการยังไม่หายอีก ถ้าไปพบหมอ หมอจะทำไงอะ ให้ยามากินอีกหรอ แล้วเมื่อไหร่จะหายอะ นี่เราพยายามรักษาตามที่หมอบอกมาแล้วนะ อยากรู้ว่าโรคนี้มันมีวิธีรักษาให้หายไวๆได้มั๊ยอะ ทรมานมากเลย นอกจากหาหมอ กินยา แล้วเราต้องทำไงอีกอะ ช่วยทีนะคะ

[25 พ.ย. 53 : 19:09:18] waoe i_am_waoe@hotmail.com IP [ 202.29.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 59  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อีกอย่างค่ะ เราอ่านดูข้อมูลในเน็ต เราคิดว่าเราติดเชื้อที่ลำคอด้วยอะ แล้วคิดว่ามันน่าจะติดเชื้อจากตรงนี้ก่อน แล้วถึงแพร่เชื่อไปยังอวัยวะเพศ อันนี้เข้าใจถูกป่าวคะ ตอนแรกเราก้คิดว่าเราเจ็บคอธรรมดาแต่พอซื้อยาแก้อักเสบมากินก้ไม่หายซักที จนมาอ่านเจอ เลยคิดว่าอาจจะติดเชื้อ แล้วถ้าเรากินตามที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ ที่คอจะหายด้วยรึเปล่าคะ หรือ ต้องมียาตัวอื่นอีก
แล้วถ้าหายแล้วนี่คือหายขาดเลยรึเปล่าอะคะ เชื้อมันจะยังอยู่ในตัวเราอยู่อีกรึเปล่า แต่เรากะแฟนเราก้ไม่ไดไปมีอะไรกะคนอื่นเลยนะ มันเกิดจากอะไรอะคะ เชื้อโรคหรอ พวกแบคทีเรียหรอ?

[14 ธ.ค. 53 : 13:59:45] ซุกซนจนได้เรื่อง amnouay_ete@hotmail.com IP [ 125.27.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 60  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมไปตรวจมาแล้ววันที่ 2/11/53 มีหนองไหลที่ปลายอวัยวะเพศตลอด คุณหมอตรวจแล้วบอกว่าติดเชื้อหนองใน(ไม่ได้บอกว่าแท้หรือเทียม)ครับ โดนฉีดยาบริเวณก้น แล้วคุณหมอก็ให้ ยา LEXLT3-LEXINOR 400 MG มา 6เม็ดทานยาแล้วแต่รู้สึกว่า ยังมีของเหลวปนหนองออกมาเล็กน้อยที่ปลายอวัยวะครับ แบบนี้แสดงว่าผมยังไม่หายขาดใช่ไหมครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ ตอนนี้กลุ้มใจสุดๆ เลยครับ

[18 ธ.ค. 53 : 18:00:11] เป็นแล้วรีบไปตรวจกันเหอะ alone_m2010@hotmail.com IP [ 110.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 61  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เดิมทีตอนมีเซ็กกันแฟนขึ้นทำให้ แต่เธอบดแรงไปหลังกิจกรรมก็เริ่มเจ็บๆ นะครับ ผ่านไปวันสองวันก็จะคันเวลากดท่อปัสสาวะตรงโคนใกล้ๆ อัณฑะนะครับ กับเวลาหลังจะแสบๆ คันๆ แต่เวลาปัสสาวะไม่ค่อยเป็นนะครับ ผ่านไปเป็นเดือน ก็มีอะไรกันสองสัปดาห์ครั้ง มาไม่กี่วันมานี้ก็เริ่มแปลกๆ คือวันแรกปัสสาวะแล้วแสบกว่าที่เคย มีเมือกเหมือนน้ำกามเยิ้มออกมานิดหน่อย ยิ่งถ้าแข็งตัวก็ออกมาเยอะ วันที่สองเริ่มมีสีอ่อนๆ หาข้อมูลในเน็ตแล้วก็รีบไปทำการตรวจ

ตรวจหมด HIV, หนองใน, ซิฟิริล ปรากฎเป็นหนองในแท้ ไปตรวจที่คลีนิคนิรนามนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ต้องฉีดยาให้ยามากิน สองตัว ตัวละ 4 เม็ดให้กิน 2 วัน ตอนท้องว่างทีละ 4 เม็ด
ตัวแรก CEFSPAN 100 mg
AZITHROMYCIN 250 mg

กินครั้งเดียว 4 เม็ดตอนท้องว่าง แล้วให้ดูอาการ อย่างนี้ตรงจุดไหมครับเนี่ย

ขอบคุณผู้ใจดีที่มาตอบทุกท่านครับ
Keywords : หนองในแท้

[20 ธ.ค. 53 : 15:11:56] por hellboy_porkung@hotmail.com IP [ 110.171.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 62  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รู้สึกว่าจะเป็นหนองในมา5-6วันเเล้วครับต้องทำยังไงถึงจะหาย ต้อบผมด้วยนะคับ ฉี่แล้วแสบท่อปัสสวะคับ
ีรักษายากไหม มียายาตาม ร้านขายยาทั้วไปหรือป่าว

[20 ธ.ค. 53 : 19:26:21] above you alone_m2010@hotmail.com IP [ 58.10.85xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 63  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
hellboy
ไปตรวจเลยครับเอาให้ชัวร์ คลีนิิคนิรนามไม่แพงครับ
ข้อมูลการรักษาที่คลีนิคนิรนาม
http://www.trcarc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55

ไม่เคยไปก็เข้าไปทำบัตรใหม่ รอคิว เขาจะให้ตรวจที่คลีนิคเพศชาย ลงไปผมเจอเจ้าหน้าที่ผู้ชายเรียบร้อยมากตรวจให้นะครับ ก็แค่เอาแท่งลวดพันปลายด้วยสำลีสอดเข้าไป ในท่อปัสสาวะ ไม่เจ็บนะครับ รู้สึกคันๆ รอผล 1 ชม. ก็รู้ว่าเป็นแท้หรือเทียม ไปแล้วก็ตรวจเอดส์ด้วยเลย ตรวจฟรีปีละ 2 ครั้งเพียงแสดงบัตรประชาชน จะไม่แสดงก็ได้ แต่ต้องเสียเงิน

ผมกินยาตามนั้นหายแล้ว แต่ผมรู้ว่าเป็นแบบไหนนะครับ
Keywords : กินแล้วดี

[20 ธ.ค. 53 : 19:45:26] por hellboy_porkung@hotmail.com IP [ 110.171.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 64  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากรู้ว่าถ้าไม่ไปหาหมอ มีวิธีอื้นไหม ชื่อยามากินเองไรประมาณนี้ แบบว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็น เพราะมีหนองไหลออกเวลา ฉี่อ่ะครับ

[21 ธ.ค. 53 : 16:45:08] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 65  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หาหมอดีกว่าครับ
เพื่อความชัวร์และป้องกกันการดื้อยา
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.05ชั่วโมง

[1 ก.พ. 54 : 18:19:29] เครียดล่ะ manthai_toyou@hotmail.com IP [ 192.19.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 66  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปหามหอมา หมอบอกว่าเป็น หนองในเทียม
ฉีดยา ไป สาม เข็ม ในเวลา สามวัน พร้อมยยากิน มาอีก หนึ่งชุด
ผ่านไป สองอาทิตย์ไม่หายไปหาหมอคนเดิม
เขาก็ฉีดยาอีก สามเข็ม แต่เขาบอกว่าแรงหว่าเดิม
ตอนจ่ายค่ายา ราคาก็แพงกว่าจริงๆ ด้วย เรขาเรียกชื่อ ว่า IV นี่ล่ะครับ ตอนแรกบอกว่า IM แต่พอดีเขาไม่มีที่คลีนิค เลยให้ IV แทน สาม เข็ม หมดไปแล้ว ผ่านไป 5 วัน อาการยังไม่ดีขึ้นเลย
ตกลงผมควรทำไงดี

เปลี่ยนหมอรักษา ดีหรือไม่
หรือว่า อาการผม เริ่มดื้ยามากขึ้น

[19 ก.พ. 54 : 7:35:51] เมย์ may_nanrk01@hotmail IP [ 58.8.171xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 67  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ชื่อยาอะไรค่ะ

[23 ก.พ. 54 : 14:22:02] ole vasabi_2530@hotmail.com IP [ 203.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 68  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมมีอาการเจ็บเวลาปัสวะ ทีแรกคิดว่าเกิดจาการอั้นฉี่หนึ่งวันต่อมารู้สึกว่ามีน้ำขุ่นๆเหลืองนิดๆใหลออกมาเปื้อนกางเกงใน ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนองในหรือป่าว และเป็นหนองในประเภทไหน แล้วผมจะมีวิธีการรักษาอย่างไร

[14 มี.ค. 54 : 13:43:00] oil - IP [ 125.27.8xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 69  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คือว่ารู้สึกว่ามีตกขาวสีขุ่นๆเหลืองๆเขียวๆ แล้วก็คันๆอ่ะค่ะ ไม่กล้าไปหาหมอ อายด้วยอ่ะค่ะ ซื้อยามาทานเองได้ไหมคะ แล้วถ้าต้องไปหาหมอจริงๆต้องบอกเค้ายังไงดีอ่ะ

[26 เม.ย. 54 : 16:34:41] casino online cvbnmjk@gmail.com IP [ 61.19.66xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 70  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปพบแพทย์ดีทีสุด นะจ๊ะ

[29 พ.ค. 54 : 16:27:43] ปาริฉัตร คำทา koon IP [ 180.180.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 71  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใช้ยา tetrecycline รักษาได้มั๊ย

[3 มิ.ย. 54 : 14:26:20] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 72  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ได้ครับเพราะเชื้อดื้อยาครับ พบแพทย์ดีกว่าครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[7 มิ.ย. 54 : 1:37:07] เพิ่งเคยเปน gaewtaew@hotmail.com IP [ 223.204.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 73  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาการของผมก็เหมือนๆกานคับ แต่อยากซื้อยามากิน ต้องซื้อยาอะไรคับ ไม่อยากไปหาหมออ่ะคับ

[7 มิ.ย. 54 : 1:44:50] เพิ่งเคยเปน gaewtaew@hotmail.com IP [ 223.204.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 74  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อาการของผมก็เหมือนๆกานคับ แต่อยากซื้อยามากิน ต้องซื้อยาอะไรคับ ไม่อยากไปหาหมออ่ะคับ

[7 มิ.ย. 54 : 22:38:36] เฮฮา haha@hotmail.com IP [ 110.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 75  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เป็นมาอาทิตย์นึงละ 3วันแรก หนองออกมากเยอะ

ซื้อยามากิน Ciprofloxacin 500 mg 10เม็ด เช้าเย็น

หลังจากนั่นหนองไหลออกมาน้อยลง แต่มีอาการแสบ บริเวณหัว

หนองมีกลิ่นยา รอกินยาหหมด2ชุดถ้าไม่หายสงสัยต้องหาหมอแล้วละ

ใครเป็นอาการยังไงแชร์กันหน่อยสิครับ โดยปกติถ้ากินยาCiprofloxacin 500 mg เรื่อยๆ ประมานกี่วันหาย

ผมงดมีเพศสัมพันธ์ อ่อ 3วันแรกหนองสีขุ่นมาก หลังจากกินยา สีอ่อนลง แล้วหนองไหลออกมาเรื่อยๆ

ต้องเข้าห้องน้ำทุกๆ30-1ชม เพื่อเอาน้ำล้างทำความสะอาด

[2 ก.ค. 54 : 13:40:19] Stefan stefansalvatore@hotmail.co.th IP [ 124.121.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 76  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไปหาหมอเถอะครับ ล่าสุดผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิย ที่ผ่านมา ลองหาข้อมูลในเน็ตดู เจอคลีนิคที่ชื่อ นิรามัยแพทย์ อยู่สี่แยกหลานหลวงพอดี เค้าเป็นคลีนิคที่ดูแลเกี่ยวกับโรคพวกนี้โดยเฉพาะ ผมก็ดั้นด้นไปหา ทั้งที่อยู่ไกลมาก อากรวันแรกที่ไปคือมีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศตลอด แล้วเวลาฉี่ก็ติดๆ ขัดๆ แสบๆ
วันแรก วันที่ 29 มิย --- ไปหาหมอ เค้าก็ถามรายละเอียดคร่าวๆ หมอก็ขอดู แล้วก็เอาสำลีพันก้านไม้แหย่เข้าไปในรูอวัยวะเพศ แล้วก็เอาออกมา แล้วก็เอาก้านสำลีอีกอันมาถูๆ ตรงบริเวณคอหยักเพื่อดูว่าติดเชื่ออะไรรึเปล่าด้วย จากนั้นหมอก็ให้เราไปฉี่ใส่แก้วใส แล้วก็เอาฉี่มาเขย่าๆ ส่องไฟดู บอกว่าฉี่ปนหนอง มีเลือดด้วยนิดหน่อย แล้วหมอก็เขียนๆ อะไรไม่รู้ในกระดาษ แล้วให้เราถือไอ้แผ่นแก้วๆ ที่หมอเอาตัวอย่างหนองกับบริเวณคอหยักป้ายไว้ ให้เราถือไปที่ห้องส่องกล้อง หมออีกคนก็ทำโน่นทำนี่ แล้วก็เอาเชื้อมาส่อง พอเจอเชื้อก็ให้เรามาดูด้วยเลย แล้วมีรูปให้ดูว่าเป็นเชื่อแบบไหน สวดยอดดดดดดดดด เห็นจะจะ เหอๆ หลังจากนั้นก็โดนฉีดยาไปสองเข็ม สะโพกซ้ายกับขวา แล้วก็ได้ยามาอีก 3 ถุง แล้ววันที่ 30 กับวันที่ 1 ก็นัดไปฉีดยาอีกสรุปต้องฉีดทั้งหมดประมาณ 4 เข็ม วันแรกทั้งหมด หมดไป 1050 บาท
วันที่สอง วันที่ 30 มิย --- ไม่มีหนองไหลแล้ว เวลาฉี่ก็ไม่แสบแล้ว ไปหาหมอ หมอเรียกไปฉีดยาก็กลับได้เลย วันนี้หมดไป 250 บาท
วันที่สาม วันที่ 1 กรกฎา --- ไปหาหมอ หมอทำเหมือนไปวันแรกอีกครั้ง เอาเชื่อไปส่องดู เชื่อหนองในหายไปหมดเลย เหลือแค่เชื่อแบคทีเรียนิดหน่อย ฉีดยาอีก 1 เข็ม วันนี้หมดไป 300 บาท
ยาต้องกินให้ครบ แล้ววันที่ 6 นัดดูผลอีกทีครับ
อาการคร่าวๆ ตอนนี้คือหายเป็นปกติแล้ว เหลือรักษาแค่แผลในอวัยวะเพศ หมอพูดดีมาก อธิบายเยอะมาก แล้วคลีนิคก็ไม่รู้อธิบายยังไง คือไปแล้วไม่ต้องอายเลยครับ แนะนำให้ไปที่นี่เลย ประสบการตรง ผ่านมาไม่กี่วันเอง
แล้วระหว่างรักษา งดเหล้า เบียร์ งดมีเพศสัมพันธ์ ช่วยตัวเองก็งด งดทุกอย่างที่จะกระเทือนอวัยวะเพศ เพราะมันจะกระเทือนแผลข้างใน ทำให้หายช้า ตามที่หมอบอกนะครับ ผมลงไว้เพราะเห็นใจคนที่เป็นเหมือนกัน ตอนแรกๆ ผมเครียดมาก คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง คลีนิคนี้ตรวจทั้งชายทั้งหญิงนะครับ

[20 ส.ค. 54 : 15:59:07] สุกัลยา แสงแจ้ง siylove_11607@hotmail.com IP [ 182.53.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 77  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอนนี้หนูเป็นหนองในมีหนองสีเหลือง ๆๆ เขียวๆๆ ออกมาจากอวัยวะเพศอ่ะค่ะและแคมมันก้อบวมแดงมาก ๆๆๆๆเลยค่ะจะทำไงดีค่ะมันเจ็บมากๆๆๆเลยค่ะรักษาอย่างไงดีค่ะกินยาตาคิลนิลได้ไหมค่ะหนูอายุแค่14-15 เองค่ะ สงสัยจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์แน่เลยค่ะช่วยหนูหน่อยนะค่ะช่วยบอกช่วยตอบคำถามหนูเร็วๆๆหน่อยหนูเจ็บมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณค่ะ

[23 ส.ค. 54 : 17:12:57] พานิดา retrospect1669@hotmail.com IP [ 183.88.6xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 78  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วตกลงหายขาดไหมค๊ ตอบด้วย

[7 ก.ย. 54 : 21:40:51] อนุรักษ์ ืnongntocom@hotmail.com IP [ 182.52.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 79  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ช่วยแอดผมทีนะขอคุยส่วนตัวนะครับ

[30 ก.ย. 54 : 23:35:25] สุภาภรร์ pook-kiko-@hotmail.com IP [ 49.228.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 80  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
รูปัสสวะหนูเป็นคล้ายหนองสีขาวเกาะอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่ามันคืออะไร หนูไม่กล้าปัยหาหมอ อายมาก และหนุไม่เคยมีเพสสัมพันธ์เลย และเรื่องอวัยวะเพสมีหนองเกาะอยู่เกิดจากสาเหตุรัยค่ะ ช่วยตอบที

[15 ต.ค. 54 : 14:40:53] เอเทน yod_n@hotmail.com IP [ 49.230.0xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 81  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีอาการคันภายในอวัยวะเพศครับแต่ไม่มีหนองแต่มีน้ำใส ๆ ไม่มีกลิ่น อาการนี้ใช่หนองในเปล่าครับ

[4 พ.ย. 54 : 21:20:44] ป๊อด pod_N@hotmail.com IP [ 110.77.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 82  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ไม่ใช่ครับ

[13 พ.ย. 54 : 15:43:29] วิภาวดี คำเรือง wihwa@hotmail.com IP [ 180.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 83  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าการเป็นโครนี้แล้วมีโอกาศรักษาหายได้ไมค่ะหนู่ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็น


[13 พ.ย. 54 : 15:47:04] วิภาวดี คำเรือง wihwa@hotmail.com IP [ 180.183.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 84  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าการเป็นโครนี้แล้วมีโอกาศรักษาหายได้ไมค่ะหนู่ไม่แน่ใจว่าเป็นหรือไม่เป็น


[16 พ.ย. 54 : 19:50:18] นนท์ pihchai_185@hotmail.com IP [ 223.205.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 85  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าซื้อยา doxycycine มาทานแล้วครับ แล้วกี่วันน้ำขุ่นๆถึงจะหยุดไหลครับ แล้วต้องทานยาอะไรควบคู่ด้วยไหมครับ เพราะไม่กล้าไปหาหมอ อายครับ ช่วยตอบหน่อยหรือแนะนำหน่อยน่ะครับ ขอบคุณครับ
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[18 พ.ย. 54 : 12:16:35] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 86  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียนคุณสุภาภรณ์
ผมว่าอาการของคุณน่าจะเป็นตกขาวมากกว่า ทำความสะอาดด้วยสบู่ที่ใช้เฉพาะที่ก็ได้ครับ เดี๋ยวก้หายไปเองครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[28 พ.ย. 54 : 13:09:22] ขาว ken_bangna69@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 87  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมได้ทีอาการเป็นแผลที่ร่องก้นเหนือทวารหนักมีหนองออกมาและเลือดไหลซิบๆเจ็บและปวดมากเวลานั่งหรือนอนทับเป็นมา1อาทิตย์แล้วคับผมอยากทราบว่าผมเป็นอะไรมาครับ ตอนนี้ผมซื้อยา ciprofloxacin 500 mg กินครั้งละ1เม็ด 2เวลาเช้า-เย็นจะช่วยให้หายไหมตรับและคำที่ว่า ciprofloxacin 500 mg กินครั้งเดียว ผมไม่เข้าใจมากเลยครับตอนนี้ผมกังวลมาก ขอรบกวนผู้ที่รู้ตอบผมทีครับ

[12 ธ.ค. 54 : 11:49:38] รีน่า pancake006007@hotmail.com IP [ 58.11.17xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 88  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
มีอาการตกขาวเริ่มคันขอบอวัยวะควรรักษาหรือกินยาอะรัย

[19 ม.ค. 55 : 8:38:00] พีทครับ peat_di@hotmail.com IP [ 110.77.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 89  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทำไงให้หายดีครับ ผมเปนมาได้ 1 อาทิตย์แล้วปัสสวะแล้วมันแสบอ่ะ ผมไม่ได้มั่ว แต่มีแฟนใหม่เลยไม่รุ้ว่าเขามั่วมาหรือป่าว เพราะแฟนผม อายุ 14 แต่เขาไม่ได้เรียนแล้ว เอง ควรทำอย่างไงดี ช่วยทีครับ T^T"

[4 ก.พ. 55 : 2:12:20] งง มาก black-zero@hotmail.com IP [ 171.4.17xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 90  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมเป็นๆหายๆ มีหนองเขียวๆ แล้วก็รู้สึกยิบๆตรงอวัยวะ ไม่เคยมีอะไรกะใคร ทำไมถึงเป็นได้ครับ ตอบที ถามใครทำไมชอบอ้างแต่ว่าต้องติดจากเพศสัมพันธ์อย่างเดียว เป็นงง

[18 ก.พ. 55 : 1:43:54] zidoes@gmail.com IP [ 61.90.12xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 91  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เอ่อม.. แนะนำให้ไปหาหมอนะครับ
คลีนิคนิรนาม ตรงสวนลุม คุณหมอใจดี
ไม่ต้องบอกข้อมูลใดๆ ราคาถูกมาก

แถมตรวจเอดส์ฟรี ปีละครั้ง ถ้าแสดงบัตรประชาชน

[19 มี.ค. 55 : 11:21:00] นน วริต taneat_chainee@hotmail.com IP [ 61.90.87xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 92  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมมีเพศสัมพันธ์กันแฟนทางทวารหนักพอสัก5-6วันผมรู้สึกแสบตอนปัสสวะเลยไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นหนองในเเท้ หมอก้ฉีดยา 2วันหนองก้เริ่มหายและกินยาแต่ตอนนี้ก็หายดีแล้วแต่กลัวจะเป็นเอดส์

[25 มี.ค. 55 : 21:48:26] than thanya@lillyplace.com IP [ 111.84.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 93  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เด็กหญิง 3 ขวบมีหนองไหลทางช่องคลอด ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายทารุณ Cultureเป็นG.C เป็นไปได้ไหมว่าติดจากการใช้ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้ใหญ่ได้

[29 มี.ค. 55 : 1:02:58] o-part_2527@hotmail.com IP [ 49.230.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 94  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ผมกังวลมากคับว่าเป็นหนองในไหม่คับพอดีมีหนองไหลออกมาทางอวัยวะเพศแล้วติดกางเกงอยู่คับแล้วผมไปซื้อยา Tarivid Tab 200 มาทานแล้วคับมันจะหายขาดไหม่คับ กังวลมากเลยคับที่เภสัชเขาให้ยานี้มาทานคับ

[24 พ.ค. 55 : 0:43:31] คนไม่เคยเป็น pannipapon_love@hotmail.com IP [ 171.4.14xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 95  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตอนแรกมีหนองไหลออกมาๆด้ประมานสักอาทิตแล้วยังไม่ได้ไปรักษาให้หมอตรวจแล้วต่อมาเริ่มมีเลือดไหลออกทางอวัยวะเพศชาย มันจะเป็นอันตรายมากไหมคับ

[18 มิ.ย. 55 : 19:18:40] beer bb_11444@hotmail.com IP [ 58.8.217xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 96  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
สวัสดีคับทางเรามียาที่รักษาโรคหนองในแท้หรือเทียมทั้งคุณผู้หญิงและชายจำหน่ายคับรับรองผลหายภายใน10วันค่าบริการรับยาชุดละ2000บาทจัดส่งให้ถึงบ้านทั่วประเทศ(ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้ว)สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสำหรับคนที่เขิลอายในการให้หมอตรวจอวัยวะสืบพันธ์คับ(ตัวยาเป็นตัวที่ไม่มีจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไปทางเราจะเป็นตัวยาที่ใช้ตัวเดียวกันกับโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น)สนใจติดต่อ 084-1610968 หรือ bb_11444@hotmail.com ความลับของลูกค้าไม่มีการเปิดเผยใดๆทั้งสิ้น

[12 ส.ค. 55 : 17:08:19] MARK za_za_055@hotmail.com IP [ 58.8.228xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 97  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาที่ให้กินชื่ออะไร ราคาแพงไหมครับ
กินกี่วันหาย แล้วจะรู้ได้ไงว่าหายยัง
เอกสารประกอบความเห็น

[12 ส.ค. 55 : 19:25:21] MARK za_za_055@hotmail.com IP [ 58.8.228xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 98  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลืมบอกผมเป็นหนองในอะครับ...
มีกลิ่นเหม็นกับหนองออกมานิดหน่อยแล้วครับ

[20 ส.ค. 55 : 6:51:34] เกม di2agu_nov@hotmail.com IP [ 49.48.10xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 99  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ใช่ยา RIFAMCIN-300 ได้ หรือป่าวครับ

[24 ส.ค. 55 : 21:54:03] สมชาย แซ่จิว ladyboy-0077@hotmail.com IP [ 49.228.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 100  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
คนเปนหนองในแล้วจะเปนเอดส์ไหมคะกราบขอบพระคุณ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved