aspirin grain1,5 ใช้ต่างกันอย่างไร (อยากทราบ indication การใช้)

[2 พฤษภาคม 2550 : 23:52:16]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากทราบว่า aspirin grain 1 กับ 5 มันใช้ต่างกันอย่างไรค่ะ
แล้วเพื่อนเรียนเภสัชอยู่เค้าบอกว่า ปกติจะใช้กัน 3 ขนาด คือ 65mg(grain1),325mg(grain2), แล้วก็แบบผสม ที่เรียก agrenox คือ 3 อย่างนี้ใช้ต่างกันอย่างไรคะ
ขอบคุณค่ะ
อยากทราบคำตอบด่วนเลยค่ะ
จาก ปั้น pun...
นักศึกษา สถานศึกษา
med swu นนทบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.28.6xxx.xxx ]

[3 พ.ค. 50 : 10:43:33] นัท piyanuttakong27@hotmail.com IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียน คุณปั้น

Aspirin ที่มีใช้โดยทั่วไปมีสองอย่างคือ Aspirin gr. I (65 mg) และ Aspirin gr. V (325 mg) ไม่ใช่ grain 2 อย่างที่เจ้าของกระทู้กล่าวมา และข้อบ่งใช้ของยาทั้งสามแบบที่เจ้าของกระทู้บอกมา ก็คือข้อบ่งใช้ของยา Aspirin ครับ

แต่ในแต่ละโรค แต่ละภาวะจะใช้ในขนาด (dose) ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น

การใช้ยา Aspirin ในกรณีป้องกันภาวะ stroke จะให้ในขนาด 160-325 mg/day จึงใช้ aspirin gr. I ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้าทันที

ใช้ในผู้ป่วยเพื่อ anti-inflammatory จะให้ในขนาด2.4-3.6 mg/day จึงให้ Aspirin gr. V

[3 พ.ค. 50 : 15:27:57] นศภ.นันทิดา พวังคะพินธุ์/ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ i_amjoy315@hotmail.com IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Aspirin มีขนาดที่ใช้ในการรักษาแตกต่างกันไปขึ้นกับข้อบ่งใช้ ซึ่งได้สรุปไว้ดังนี้ คือ

ข้อบ่งชี้ที่สามารถใช้ aspirin grain I ได้ (ขนาด 65 mg) เช่น สำหรับการรักษาและ prophylaxis ใน cerebrovascular accident และ transient ischemic attacks แนะนำในขนาด 50 - 325 mg once daily นอกจากนั้นการรักษาอื่นจะแนะนำขนาดเริ่มต้นที่ 75 mg หรือ 80 mg เช่น การรักษา carotid artery stenosis (asymptomatic or recurrent) แนะนำให้ใช้ ขนาด 75 - 162 mg/day การรักษากรณีต้องการทำ carotid endarterectomy จะให้ก่อนการผ่าตัด ขนาด 80 mg once a day ถึง 650 mg twice a day เป็นต้น

ข้อบ่งชี้ที่สามารถใช้ aspirin grain V ได้ (ขนาด 325 mg) เช่น การรักษา myocardial infarction (prevention of recurrent หรือเป็น prophylaxis), chronic stable angina และ unstable angina แนะนำในขนาด 75 - 325 mg once daily ทุกวัน กรณีต้องการทำ coronary artery bypass graft โดยเริ่มให้ขนาด 325 mg once a day หลังการผ่าตัด 6 ชั่วโมง และให้ต่อเนื่องไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง กรณีเป็นไข้ มีอาการปวดต่าง ๆ แนะนำในขนาด 325 - 650 mg every 4 to 6 h เมื่อมีอาการ (maximum 4 g/day) กรณีปวดศีรษะ แนะนำในขนาด 500 - 1000 mg every 4 to 6 hours (maximum 4 g/day) กรณีปวดศีรษะแบบไมเกรน แนะนำในขนาด 1000 mg one time (maximum 1000 mg/day)

ส่วน aggrenox เป็นชื่อการค้า ประกอบด้วยยา aspirin mg และ extended-release dipyridamole 200 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา thromboembolic stroke (Recurrent และ prophylaxis) แนะนำ 1 capsule วันละ 2 ครั้ง

เอกสารอ้างอิง
Micromedex (R) Healthcare Series. Levothyroxine. [serial online] April 2007: [cited Jan 2004]; [25 screens] Available from: URL:http://www.thomsonhc.com

ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.5ชั่วโมง
Keywords : aspirin/aggrenox

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved