การใช้ยา Loratadine ขนาด 10 mg เพื่อลดน้ำมูกสำหรับผู้ใหญ่ ควรให้วันและ กี่ ครั้ง

[3 พฤษภาคม 2550 : 9:03:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
การใช้ยา Loratadine ขนาด 10 mg เพื่อลดน้ำมูกสำหรับผู้ใหญ่ ควรให้วันและ กี่ ครั้ง แล้วกรณีที่ให้ยาเกินจะส่งผลเสียอย่างไร
จาก แสนรู้ r.j...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ปชช กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 203.147.xxx.xxx ]

[3 พ.ค. 50 : 15:21:35] นศภ.มัชมน ป่านทอง/ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ pangmat@hotmail.com IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยา loratadine มีความแรงที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยความแรงเดียวคือ 10 mg (1) เป็นยากลุ่ม antihistamine หรือที่เรียกว่ายาแก้แพ้ เป็นชนิดที่มีอาการข้างเคียงทำให้ง่วงซึมน้อย ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลักที่มักพบจากยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกัน
การใช้ในข้อบ่งใช้ ลดน้ำมูกสำหรับผู้ใหญ่ ขนาดยาที่แนะนำ คือ 10 mg ต่อวัน รับประทานวันละ 1 ครั้ง เนื่องจากยามีระยะเวลาในการออกฤทธิ์นานกว่า 24 ชั่วโมง (2) การบริหารยาเพียงวันละ 1 ครั้ง จึงเพียงพอในการควบคุมอาการ
ขนาดยาที่มีการแนะนำให้ใช้อยู่ในช่วงระหว่าง 10-20 mg ต่อวัน แต่ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับหรือไตบกพร่องจำเป็นต้องได้รับการปรับขนาดยาลง เช่น ได้รับยาในขนาด 10 mg วันเว้นวัน หรือ 5 mg วันเว้นวัน ตามการทำงานของตับหรือไต ณ ขณะนั้นของผู้ป่วย (3)
Loratadine เป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยในการใช้ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (พบประมาณ 2%-10%) ในผู้ใหญ่ที่ได้รับยาในขนาดปกติ ได้แก่ อาการปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย และปากแห้ง ส่วนอาการที่อาจพบจากการได้รับยาเกินขนาด เช่น อาการง่วงนอน ใจเต้นเร็ว (รวมถึงอาจพบในกรณีที่ใช้ยาเป็นเวลานาน) และปวดศีรษะ ซึ่งก็สามารถพบได้เช่นกันในกรณีที่ได้รับยาในขนาดที่แนะนำ และสำหรับการรักษาการได้รับยาเกินขนาดนั้น ยังไม่มียาแก้พิษที่เฉพาะสำหรับ loratadine การรักษาจะรักษาตามอาการ และไม่จำเป็นต้องล้างท้อง (2)
เอกสารอ้างอิง
1. Romano MB. ed. MIMS Thailand 1st Issue 2006. 102nd ed. Bangkok: TIMS (Thailand) Ltd; 2006:53. 401.
2. Loratadine: Drug information . UpToDate® [serial online] 2007: [1 screen]. Available at: URL:http://www.uptodateonline.com/utd/content/topic.do?topicKey=drug_l_z/147621&type=A&selectedTitle=1~16 Accessed May 3, 2007.
3. Loratadine. MICROMEDEX(R) Healthcare Series (CCIS) [serial online] 2007: [1screens]. Available at: URL:http://www.thomsonhc.com/hcs/librarian/ND_PR/Main/ SBK/1/PFPUI/ARTTaC10. Accessed May 3, 2007.
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : loratadine, dosage, adverse effect

[7 พ.ค. 50 : 11:58:12] juthaporn@gmail.com juthaporn@gmail.com IP [ 203.147.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณคะ

[8 เม.ย. 55 : 15:40:46] mon krumon38090@hotmail.com IP [ 203.158.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอบคุณค่ะ เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved