คุณสมบัติยาแลผลข้างเคียง

[12 มิถุนายน 2550 : 13:15:53]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
Lamictal25mg
Lico3 300mg
Zyperxa5mg
Moxinex 0.25mg
Rivotril 2mg
จาก ศุภฤกษ์ นามจันทรา sup...
พยาบาล โรงพยาบาล
รพ.ตำรวจ กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 202.91.1xxx.xxx ]

[19 มิ.ย. 50 : 12:00:42] นศภ.ชญานิษฐ์ คงทรัพย์/ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ narak_jimmy@hotmail.com IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
1. Lamictal 25 mg
Lamictal® เป็นชื่อการค้าของยา Lamotrigine รูปแบบยาเม็ด ซึ่งมีทั้งขนาด 25, 50 และ 100 mg ใช้ในการป้องกันอาการในช่วงซึมเศร้า (depressive episode) ในโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) โดยการใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ ≥ 18 ปี นั้น ถ้าใช้ยานี้ตัวเดียว (monotherapy) เริ่มในขนาด 25 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง นาน 1 สัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่มให้ได้เป็น 200-400 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง หรืออาจใช้ร่วมกับยา sodium valproate ในขนาดเริ่มต้น 12.5 mg วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์ แล้วเพิ่มเป็น 25 mg วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์ แล้วเพิ่มเป็น 50 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง หรืออาจใช้ร่วมกับยา phenytoin, carbamazepine, Phenobarbital, primidone ในขนาดเริ่มต้น 50 mg วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์ แล้วเพิ่มเป็น 100 mg วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์ แล้วเพิ่มเป็น 200 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง นาน 1 สัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่มให้ได้เป็น 200-400 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ใช้ร่วมกับยาอื่น (add on therapy) ในการรักษาอาการชักแบบ partial และ generalized tonic-clonic ในผู้ใหญ่และเด็ก โดยการใช้ในผู้ใหญ่และเด็กอายุ > 12 ปี เริ่มให้ในขนาด 50 mg วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์ แล้วเพิ่มเป็นวันละ 100 mg แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์ และค่อยๆ เพิ่มให้ได้เป็นวันละ 200-400 mg วันละครั้ง หรือวันละ 2 ครั้ง
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในผู้ป่วยบางราย โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย มีดังนี้คือ
ผิวหนัง: ผื่น
ระบบทางเดินอาหาร: ปวดท้อง (10%) อาหารไม่ย่อย (7%) คลื่นไส้ (7-25%) อาเจียน (9%)
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: กล้ามเนื้ออ่อนแรง (> 5%) ปวด (5%)
ระบบประสาทส่วนกลาง: เดินโซเซ (7-28%) มึนงง (7-54%) ปวดศีรษะ (29%) ง่วงนอน (14%)
ตา: มองเห็นภาพไม่ชัด (11-25%) เห็นภาพซ้อน (24-49%)
จิตใจ: วิตกกังวล (5%)
ระบบสืบพันธุ์: ประจำเดือนไม่มา (5%)
ระบบทางเดินหายใจ: เยื่อเมือกช่องจมูกอักเสบ (7%)
นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้ดังนี้คือ
ผิวหนัง: ผื่นผิวหนังแบบ erythema multiforme (พบได้น้อยมาก), stevens-Johnson syndrome (0.08-0.8%), toxic epidermal necrolysis (0.08- 0.8%)
ระบบเลือด: โลหิตจาง เกิด coagulation ภายในหลอดเลือด มี eosinophil count เพิ่มสูงขั้น เม็ดเลือดขาวต่ำ เกร็ดเลือดต่ำ
ตับ: ตับวาย
ระบบประสาทส่วนกลาง: หลงลืม (2-5%) ชัก
อื่นๆ: angioedema (พบได้น้อยมาก)
2. Lico3 300 mg
Lico3 300 mg น่าจะเป็น Lithium carbonate (LiCO3) ในรูปแบบแคปซูล ขนาด 300 mg มีข้อบ่งใช้ในช่วงอารมณ์แปรปรวน (manic episode) ในโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) โดยใช้ในขนาด 0.4-1.2 g แบ่งให้หลายครั้ง ทุกวันในการป้องกันภาวะดังกล่าว ส่วนขนาดที่ใช้ในการรักษาคือ 1.5-2 g ทุกวัน ใน 5-7 วันแรกของการเกิดอาการดังกล่าว
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในผู้ป่วยบางราย โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย มีดังนี้คือ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด: ECG ผิดปกติแบบ reversible flattening มี isoelectricity หรือ inversion ของ T-waves
ระบบทางเดินอาหาร: ท้องเสีย คลื่นไส้ (เล็กน้อย) อาเจียน ปากแห้ง
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ระบบประสาทส่วนกลาง: มือสั่น hyperreflexia และ deep tendon ง่วงนอน
ตา: มีจุดบอดใน visual field แบบชั่วคราว
ไต: albuminuria, glycosuria, oliguria, polyuria
อื่นๆ: กระหายน้ำเล็กน้อย
นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้ดังนี้คือ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด: bradyarrhythmia (รุนแรง) หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันต่ำ sinus node dysfunction
ระบบประสาทส่วนกลาง: เดินโซเซ pseudotumor cerebri ความดันภายในสมองเพิ่มสูงขึ้น papilledema ชัก epileptiform เวียนศีรษะ
ตา: มองเห็นภาพไม่ชัด
หู: เสียงอื้อในหู
ไต: ปัสสาวะมาก
3. Zyperxa 5 mg
Zyperxa 5 mg น่าจะเป็น Zyprexa® ซึ่งเป็นชื่อการค้าของยา Olanzapine รูปแบบยาเม็ด ซึ่งมีทั้งขนาด 5 และ 10 mg ใช้ในการรักษาโรคจิตเภท เริ่มในขนาด 10 mg วันละครั้ง โดยที่ขนาดยาที่แนะนำอยู่ในช่วง 5-20 mg/day และใช้ในการรักษาช่วงอารมณ์แปรปรวนแบบเฉียบพลันในโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) เริ่มในขนาด 10-15 mg วันละครั้ง นอกจากนี้ใช้ในการป้องกัน recurrence ช่วงอารมณ์แปรปรวนหรือช่วงซึมเศร้าในโรคอารมณ์สองขั้ว โดยเริ่มในขนาด 10 mg วันละครั้ง โดยที่ขนาดยาที่แนะนำอยู่ในช่วง 5-20 mg/day
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในผู้ป่วยบางราย โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย มีดังนี้คือ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด: เจ็บหน้าอก (2%) Orthostatic hypotension (2-3%) peripheral edema (2%) tachyarrthmia (2%)
ต่อมไร้ท่อ: เพิ่มความอยากอาหาร (3%) น้ำหนักเพิ่ม (2-5%)
ระบบทางเดินอาหาร: ท้องผูก (5-6%) อาหารไม่ย่อย (2-6%) ปากแห้ง (5-15%)
ระบบเลือด: ฮ่อเลือด (2%)
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ: ปวดข้อ (2%) ปวดหลัง (3%) ปวดแขนขา (2%)
ระบบประสาทส่วนกลาง: การเดินผิดปกติ (5%) akathisia (4%) asthenia (9%) มึนงง (7-12%) extrapyramidal disease และมีอาการ parkinsonian ง่วงนอน (16-22%) มือสั่น (3%)
จิตใจ: agitation และมี personality disorder (4%)
ระบบทางเดินหายใจ: ไอ (3%) เยื่อบุจมูกอักเสบ
อื่นๆ: accidental injury (4%) มีไข้ (4%)
นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้ดังนี้คือ
ต่อมไร้ท่อ: Water intoxication syndrome (พบได้น้อยมาก)
ระบบประสาทส่วนกลาง: Tardive dyskinesia (พบได้น้อยมาก)
4. Moxinex 0.25 mg
Moxinex 0.25 mg น่าจะเป็น Moxinax ® ซึ่งเป็นชื่อการค้าของยา Alprazolam รูปแบบยาเม็ด ซึ่งมีทั้งขนาด 0.25 และ 0.5 mg ใช้ในการรักษาภาวะวิตกกังกลที่มีหรือไม่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย ในขนาด 0.25-0.5 mg วันละ 3 ครั้ง
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในผู้ป่วยบางราย โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย มีดังนี้คือ
ต่อมไร้ท่อ: เพิ่มความอยากอาหาร น้ำหนักเพิ่ม
ระบบทางเดินอาหาร: ท้องผูก
ระบบประสาทส่วนกลาง: มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ มึนงง พูดติดอ่าง มีความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ ง่วงนอน
จิตใจ: ซึมเศร้า
ระบบสืบพันธุ์: ลดความต้องการทางเพศ
นอกจากนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายได้ดังนี้คือ หลงลืม หกล้ม gynecomastia ตับวาย ตับอ่อนอักเสบ hyperlectinemia ความดันต่ำ photosensitivity ชัก Stevens-Johnson syndrome หมดสติ tachycardia และ urticaria
5. Rivotril 2 mg
Rivotril® เป็นชื่อการค้าของยา Clonazepam รูปแบบยาเม็ด ซึ่งมีทั้งขนาด 0.5 และ 2 mg มีข้อบ่งใช้สำหรับ status epilepticus ใช้ในการรักษา petit mal variant, akinetic และการชักแบบ myoclonic โดยผู้ใหญ่เริ่มในขนาด 1-1.5 mg วันละครั้ง และค่อยๆ เพิ่มขนาดเป็น 3-6 mg/day ส่วนในเด็กอายุ 10-16 ปี เริ่มให้ในขนาด 1-1.5 mg วันละ 2-3 ครั้ง และค่อยๆ เพิ่มขนาดเป็น 3-6 mg/day ส่วนในทารกและเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปีหรือน้ำหนักน้อยกว่า 30 kg เริ่มให้ในขนาด 0.01-0.03 mg/kg และค่อยๆ เพิ่มขนาดเป็น 0.05-0.1 mg/kg/day นอกจากนี้มีข้อบ่งใช้สำหรับ panic disorder โดยเริ่มให้ในขนาด 0.25 mg วันละ 2 ครั้ง แล้วค่อยๆ เพิ่มขนาดครั้งละ 0.125-0.25 mg วันละ 2 ครั้ง ทุกๆ วัน จนถึงขนาดที่ต้องการคือ 1 g/day
ผลข้างเคียงที่อาจพบได้ในผู้ป่วยบางราย โดยผลข้างเคียงที่พบได้บ่อย มีดังนี้คือ
ระบบทางเดินอาหาร: น้ำลายไหลออกมามากเกินไป
ระบบประสาทส่วนกลาง: เดินโซเซ มึนงง รับรู้เปลี่ยนแปลงไป ชัก ง่วงนอน
จิตใจ: ซึมเศร้า พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ระบบทางเดินหายใจ: กดทางเดินหายใจ
เอกสารอ้างอิง
กองควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุข. รายชื่อทะเบียนตำรับที่มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4. Jan 20, 2004;[1 screen]. Available from: URL:http://www.fda.moph.go.th/fdanet/html/product/addict/Narco_list / psyco4-47.html. Accessed June 19, 2007.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข. ตรวจสอบรายการยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย. May 19, 2006;[1 screen]. Available from: URL: http://dmsic.moph.go.th/download/products/ burirum_ 190506.pdf. Accessed June 19, 2007.
Anon. Lamotrigine, Lithium carbonate, Olanzapine, Alprazolam & Clonazepam. MICROMEDEX Healthcare Series (CCIS) [serial online] 2007. Available at: URL:http:thomsonhc.com. Accessed June 19, 2007.
Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP & Lance LL. Drug Information Handbook International with Canadian and International Drug monographs. 13rd ed. Ohio: Lexi-Comp, Inc.;2005-2006.72-4, 380-1, 907-10, 950-2, 1163-5.
Romano MB. ed. MIMS Thailand 3st Issue 2006. 104th ed. Bangkok: TIMS (Thailand) Ltd; 2006:160, 162, 165, 166, 171.
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : CD-ROM/Other Database : Internet : DISdatabase
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2.5ชั่วโมง
Keywords : Lamictal, Lamotrigine, Lithium, Zyprexa, Olanzapin

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved