อยากทราบค่าpkaของcarbapenem

[22 มิถุนายน 2550 : 0:44:27]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ตามหัวข้ออะครับ

คือว่าอยากทราบค่าpkaของcarbapenem
จาก roro dav...
นักศึกษา สถานศึกษา
CU กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 58.8.144xxx.xxx ]

[22 มิ.ย. 50 : 11:11:24] DIN member dictrang@gmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาในกลุ่ม carbapenem มีหลายรายการครับ
เช่น Tienam(R) ,Meropenem,Ertapenem
ลองใช้ google search ดูครับ ไม่ยาก
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1ชั่วโมง
Keywords : meropenem

[22 มิ.ย. 50 : 11:12:46] นัท piyanittakong27@hotmail.com IP [ 125.27.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เรียนคุณ roro

carbapenam เป็นชื่อกลุ่มยาครับ ซึ่งในกลุ่มนี้มียาหลายตัว เช่น Imipenam Meropenam Ertapenam เป็นต้น ไม่ทราบว่าเจ้าของกระทู้ต้องการทราบค่า pKa ของตัวไหนครับ หรือว่าทุกตัว กรุณาแจ้งด้วยครับ

[10 ก.ค. 50 : 11:46:04] นศภ.ชญานิษฐ์ คงทรัพย์/ภญ.ดัชรีรัช สิทธิณรงค์ narak_jimmy@hotmail.com IP [ 172.29.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ค่า pKa นั้น เป็นการแปลงค่าคงที่การแตกตัวของกรด (acid dissociation constant) โดยใช้สูตร pKa = - log Ka
นิยามของ pKa คือค่า pH ที่มีหมู่ที่สามารถแตกตัวให้โปรตอน (deprotonated) ได้ครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่ในสภาวะรับโปรตอนเข้าไว้ คำนวณได้โดย HA คือกรดอ่อน, H+ คือโปรตอน, A- คือ anion และ [H+] คือความเข้มข้นของโปรตอน
HA ↔ H+ + A-
Ka = ([H^+ ][A^-])/([HA])
ค่า pKa บ่งบอกว่า ถ้ามีค่าน้อย ค่า Ka (acid dissociation constant) ยิ่งมีค่ามาก กล่าวคือ หมู่นั้นแตกตัวให้โปรตอนได้ดี (จากสมการข้างต้น ถ้า Ka มากแสดงว่ามีความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มาก สำหรับกรดแก่ค่า Ka จะมากกว่า 1 มากนัก แต่สำหรับกรดอ่อนนั้นค่า Ka จะไม่ถึง 1) แต่ถ้า pKa ยิ่งมีค่ามาก ค่า Ka จะยิ่งมีค่าน้อยกล่าวคือหมู่นั้นแตกตัวให้โปรตอนได้ไม่ดี [1]
และหากสารสามารถแตกตัวให้โปรตอนได้หลายครั้ง สารนั้นจะมีค่า Ka, pKa ได้หลายค่าเท่ากับจำนวนการแตกตัวให้โปรตอน
ส่วยยา Carbapenem เป็นชื่อกลุ่มยา antibiotic กลุ่มหนึ่ง ซึ่งยาที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ยา Imipenem (มักจะอยู่ในรูปผสมกับ cilastatin ซึ่งเป็นตัวช่วยป้องกันการที่ตัวยา Imipenem ถูกทำลายที่ไตด้วยเอนไซม์หนึ่ง) ยา Meropenem และยา Ertapenem [2] ซึ่งยาแต่ละตัวมีค่า pKa ดังนี้
Imipenem [3-4] pKa1 ~ 3.2
pKa2 ~ 9.9
Cilastatin sodium (with aqueous sodium hydroxide) [3] pKa1 ~ 2.0
pKa2 ~ 4.4
pKa3 ~ 9.2
Meropenem [5] pKa = 7.4
Ertapenam [6] pKa1 = 2.72 (Carbapenem carboxylic acid)
pKa2 = 3.96 (Benzoic acid)
pKa3 = 7.06 (Pyrrolidine nitrogen)

เอกสารอ้างอิง
[1] รุ่งแสง นาครำไพ. การคำนวณค่า pI ของกรดอะมิโนและประจุสุทธิของโปรตีน ณ pH ต่างๆ. [1 screen]. Available from: URL:http://www.medsci.nu.ac.th/Dr.Rungsang/my_pI.htm. Accessed June 29, 2007.
[2] Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP & Lance LL. Drug Information Handbook International with Canadian and International Drug monographs. 13rd ed. Ohio: Lexi-Comp, Inc.;2005-2006.1997.
[3] Drugs.comTM (Drug Information Online). Imipenem and Cilastatin (Systemic). 2007;[1 screen]. Available from: URL:http://www.drugs.com/mmx/imipenem-and-cilastatin.html. Accessed June 29, 2007.
[4] Budavari S. ed. The Merck Index: An Encyclopedia of Chemical, Drugs, and Biologicals. 12nd ed. NJ: Merck & Co., Inc.;1996.845.
[5] Lynn BT. Factors that influence the distribution of antimicrobials into the interstitial fluid as determined by in vivo ultrafiltration and pharmacokinetic modeling in dogs. Department of Molecular Biomedical Sciences, Raleigh. 2004:41.
[6] Anon. Product Information Form for AHFS Drug Information: Invanz (Ertapenem sodium) IV/IM [WWW document]. Merck & Co., Inc., 2006. Available from: URL:http://www.invanz.com/invanz/hcp/ documents/invanz_ahfs_form.pdf. Accessed June 29, 2007.

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Secondary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 3ชั่วโมง
Keywords : Acid association constant, Carbapenem, Imipenem, M

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved