สมนไพรไทย

[22 มิถุนายน 2544 : 13:24:33]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นภาษาอังกฤษ ที่เป็นเรื่องทั่วๆไปของสมุนไพรเพื่อประกอบการทำรายงานในวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ช่วยยกตัวอย่างสัก2-3รายการ
ข้อมูลพืช สมุนไพร :
ชื่อท้องถิ่น : - ชื่อทั่วไป : - ชื่อวิทยาศาสตร์ : -
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
ขอรับข้อมูลโดย : email
จาก สุชีวัน อยู่คง y_s...
นักศึกษา สถานศึกษา
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ข้อมูลทั่วไปของ พืช สมุนไพร
IP [ 203.150.xxx.xxx ]

[23 มิ.ย. 44 : 10:11:35] ชิตชไม โอวาทฬารพร   Staff Team lchitcha@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถดูได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th ค่ะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.1ชั่วโมง

[4 ก.ค. 44 : 16:51:19] รักษ์เกียรติ จิรันธร crugkear@ratree.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้ามาที่http://herbal.pharmacy.psu.ac.thหรือที่http:pcog.pharmacy.psu.ac.thเพื่อlinkไปสู่ฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
กรณีที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆสามารถเข้าไปที่http://www.rain-tree.com/
http://www.rbgkew.org.uk/
http://www./wam.umd.edu/mct/plants/medicinal.thml
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery.htm
http://www.healthgate.com/medline/search-medline.shtml
http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/pfamilies.htmคง
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : Tertiary Reference : Internet
ระยะเวลาในการสืบค้น : 1.0ชั่วโมง
Keywords : แหล่งข้อมูลสมุนไพร

[9 ก.ค. 44 : 11:01:51] วรางคณา กันจินะ wkanjina@hotmail.com IP [ 203.146.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากขอความคิดเห็นเรื่อง antimalarial herb ที่มีในประเทศไทยจะมีตัวไหนบ้างนอกจาก Qinghao ที่มีฤทธิ์ และพอจะมีอนาคตได้เป็นยาแผนปัจจุบัน
จาก นักวิจัยและพัฒนา

[14 ต.ค. 49 : 11:35:54] แตงโม - IP [ 203.188.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ทำรายงานเรื่องพืชสมุนไพรหาข้อมูลยังไม่ครบเลย

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved