เกี่ยวกับการเปลี่ยนยาคุมค่ะ

[10 ตุลาคม 2550 : 0:20:05]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
คือว่าทีแรกทานยาคุมยี่ห้อ พรีม แล้วจะเปลี่ยนไปกิน เมอซิลอน ค่ะพอกิน พรีม หมดแผงแล้วดิฉันก็กิน เมอซิลอน ต่อเลยโดยที่ไม่ได้หยุดรอให้ เมล มา คืออยากจะถามว่ามันจะเป็นอไรรึป่าวค่ะ คือปกติพอกิน พรีมหมดแผงประมาน 3-4 วัน เมลก็มา แต่คราวนี้จะเปลี่ยนไปกิน เมอซิลอน ค่ะพอกิน พรีม หมดแผงแล้วดิฉันก็กิน เมอซิลอน ต่อเลยมันมีผลทำให้เมลไม่มารึป่าวค่ะ...
จาก oshio hiz...
นักศึกษา โรงพยาบาล
พ.จ พิษณุโลก
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การรับประทาน/ใช้ยา ที่ถูกต้อง
IP [ 117.47.9xxx.xxx ]

[10 ต.ค. 50 : 9:39:55] ช่วยตอบนะครับ anuwat.rpg@gmail.com IP [ 222.123.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ถ้ากินยาคุมต่อเลยจะทำให้ประจำเดือนในเดือนนั้นไม่มา จะมาอีกทีก็หลังจากทานเมอซิลอนหมดครับ

[10 ต.ค. 50 : 13:41:18] oshio hizoka_69@hotmail IP [ 117.47.9xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แล้วจะมีโอกาสท้องไหมค่ะ........หรือถ้าหยุดกินประจำเดือนจะมาป่าวอะ

[11 ต.ค. 50 : 11:35:25] นศภ.วรวิมล เชิดชูจิต/รศ.ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์ ku_kaew9@hotmail.com IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
การเริ่มรับประทานยาคุมกำเนิดแผงใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนชนิดของยาโดยไม่เว้นช่วง 7 วันเหมือนปกติสามารถทำได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เปลี่ยนชนิดของโปรเจสติน (ซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ผสมอยู่ในยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม โดยทั้ง preme และ mercilon จัดเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมทั้งคู่) หรือเปลี่ยนจากยาคุมที่มีปริมาณฮอร์โมนสูงไปเป็นยาที่มีปริมาณฮอร์โมนต่ำลง ก็สามารถเริ่มได้ทันทีที่หมดเม็ดสุดท้ายที่เป็นเม็ดฮอร์โมนของแผงแรกโดยไม่ต้องเว้นระยะ 7 วัน (หรือกรณีที่กินแบบแผงละ 28 เม็ดก็เปลี่ยนได้เลยโดยไม่ต้องกินเม็ดแป้ง) ซึ่งการเปลี่ยนในลักษณะนี้เป็นไปตามหลักการเปลี่ยนชนิดยาคุมทั่วไป
และการเปลี่ยนชนิดจาก preme มาเป็น mercilon จะทำให้มีเลือดออกได้เหมือนกับการมีประจำเดือนแต่จะไม่เหมือนประจำเดือนปกตินั้นคือ เกิดเลือดออกจากภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง ทำให้มีเลือดออกมาเหมือนประจำเดือนแต่ปริมาณจะน้อยลงและในบางรายอาจทำให้เกิดปัญหาเลือดออกกระปิดกระปอยระหว่างใช้ mercilon ไปแล้วเนื่องจากผลของปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจน (esthinyl estradiol) ใน mercilon ที่น้อยกว่า preme ได้ แต่ภาวะดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นอย่างถาวร อาการจะหายไปเมื่อใช้ยาคุมชนิดใหม่ไปได้สักระยะหนึ่ง แต่การมีเลือดประจำเดือนมาน้อยลงหรือปัญหาเลือดออกกระปิดกระปอยนั้นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละบุคคล รวมทั้งสภาพจิตใจในขณะนั้นด้วย เช่น ความเครียด ที่อาจส่งผลต่อปริมาณและการมาของประจำเดือน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนชนิดยาคุมสามารถทำได้โดยเปลี่ยนยาชนิดใหม่ได้ทันทีเมื่อหมดเม็ดสุดท้ายได้ตามที่กล่าวไปแล้ว
สำหรับข้อแตกต่างของยาคุมทั้ง 2 ชนิดนี้คือ
- preme จะประกอบไปด้วย ฮอร์โมน ethinyl estradiol 0.035 mg และ cyproterone acetate (ซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์) 2.0 mg
- mercilon ทั้งแบบ 21 เม็ดและ 28 เม็ด จะประกอบไปด้วย ฮอร์โมน ethinyl estradiol 0.02 mg และ desogestrel (ซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสตินสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่ง) 0.15 mg
ซึ่งการเปลี่ยนชนิดของยาคุมกำเนิดนั้น ควรทราบก่อนว่าเปลี่ยนเพราะสาเหตุใด ซึ่งในกรณีที่เปลี่ยนจาก preme มาเป็น mercilon นั้นจะทำให้มีข้อดีในการลดอาการข้างเคียงที่มาจากฮอร์โมนเอสโตรเจน (esthinyl estradiol) ที่สัมพันธ์กับขนาดฮอร์โมนดังกล่าว ได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน เจ็บคัดเต้านม น้ำหนักเพิ่ม ปวดศีรษะ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการจะเริ่มใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดหรือต้องการจะเปลี่ยนชนิดของยาคุมกำเนิดก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เนื่องจากยาคุมกำเนิดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดทั้งชนิดที่เป็นฮอร์โมนรวม ชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่มีเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสติน โดยชนิดหรืออนุพันธ์และขนาดของฮอร์โมนแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน การจะเลือกใช้ชนิดหรือขนาดใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ด้วย
สำหรบการคุมกำเนิด mercilon มีทั้งแบบที่บรรจุแผงละ 21 เม็ดและที่บรรจุแผงละ 28 เม็ด ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นจะแตกต่างกันที่วิธีรับประทานแต่ชนิดและขนาดของฮอร์โมนนั้นจะเหมือนกัน โดยชนิดที่บรรจุแผงละ 21 เม็ดจะมีวิธีการกินเช่นเดียวกับ preme ส่วนแบบที่บรรจุแผงละ 28 เม็ดนั้นจะให้กินต่อเนื่องกันเลย ไม่ต้องหยุดยา 7 วันหลังจากที่กินยาเม็ดสุดท้ายหมด เนื่องจากจะมีการบรรจุเม็ดแป้งที่ไม่ได้มีส่วนประกอบของฮอร์โมนที่ทีฤทธิ์คุมกำเนิดไว้อยู่ 7 เม็ดอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องหยุดยาอีก โดยในระหว่าที่เกิดเม็ดแป้งประมาณ 3-4 วันประจำเดือนก็จะมาในช่วงนั้น


เอกสารอ้างอิง
1. จุราพร พงศ์เวชรักษ์. แนวทางการเลือกยาคุมกำเนิดในร้านยา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: ออฟเซ็ท ครีเอชั่น; 2547.9-13, 32, 40-5.เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.5ชั่วโมง
Keywords : oral contraceptive, preme, mercilon

[4 มี.ค. 51 : 23:27:37] spyza  IP [ 125.24.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูกินยาคุมอยู่นะคะแต่อยากหยุดกินยาไม่ใช่ว่าหยุดแล้วกินต่อแผงใหม่นะคะ คือ หยุดกินถาวรไปเลยค่ะหนูจะหยุดได้ตอนไหนคะ

[23 เม.ย. 51 : 16:59:15] ปาณรวี pare_15_fireflower@hotmail.com IP [ 124.120.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 5  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่าจะเริ่มทานยาคุมได้โดยที่เมนยังไม่มาได้เลยรึป่าวคะ จะมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยคะ ช่วยส่งข้อมูลมาที่เมลด้วยนะคะ ด่วนค่ะ

[16 ก.ค. 52 : 18:14:37] ต้นอ้อ nooprawnapa2009@hotmail.com IP [ 115.67.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 6  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ต้องการคุมกำเนิดแต่ไม่อยากอ้วนและอยากจะคุมสิว เคยทานพรีมหน้าใสแต่อ้วนมากและทานยาสมินไม่อ้วนแต่ไม่ช่วยเรื่องสิว ดิฉันจะลองทาน 2 ตัวนี้ผลัดกันอย่างละเดือนได้ใหมค่ะ จะมีอาการและผลข้างเคียงอย่างไร ดิฉันเป็นคนรูปร่างท้วม ขนไม่ดก สิวขึ้นง่าย อายุ 23ปี
เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Primary Reference : Primary Reference : Internet
เอกสารที่ทำการสืบค้นแต่ไม่พบคำตอบ
: Drug Facts and Comparison

[23 ก.ค. 52 : 10:09:57] ผู้มีปัญหาค่ะ joy-161224@thaimail.com IP [ 61.19.52xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 7  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากเปลี่ยนยาคุมจากไดแอนเป็นยาสมิน จะกินอย่างไรกินยาเก่าหมดแผงแล้วกินแบบ 21 เม็ด แล้วก็เว้นมา 7 วันแล้ว จะกินยี่ห้อใหม่ได้เลยไหมค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ

[23 ก.ค. 52 : 10:15:58] ผู้มีปัญหาค่ะ joy-161224@thaimail.com IP [ 61.19.52xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 8  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากเปลี่ยนยาคุมจากไดแอนเป็นยาสมิน จะกินอย่างไรกินยาเก่าหมดแผงแล้วกินแบบ 21 เม็ด แล้วก็เว้นมา 7 วันแล้ว จะกินยี่ห้อใหม่ได้เลยไหมค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ

[7 เม.ย. 53 : 19:16:17] บี bee_osmosis@hotmail.com IP [ 124.122.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 9  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
เปลี่ยนยาคุมจากมาวีลอน28เป็นเมอซิลอน28แล้วประจำเดือนมาวันเดียว จะมีโอกาสท้องหรือเปล่าคะ

[28 มิ.ย. 53 : 17:46:18] momo momomuy@gmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 10  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ขอปรึกษาคะ..คือว่าดิฉันทานยาคุม Preme ประจำกินมา 1 ปีแล้วคะ แล้วก็ได้หยุดยาไป 1 เดือน เลยไปซื้อยาคุมมากินแต่คราวนี้ได้ Meliana ED มาแทนคะ ซึ่งดิฉันเริ่มกินในวันแรกที่มีประจำเดือนมาและตอนนี้ยาหมดแผงแล้วแต่ทำไมประจำเดือนยังไม่หยุดคะ..ดิฉันอยากทราบสาเหตุคะ...และจะทำอย่างไรคะประจำเดือนจึงจะปกติ

[28 ก.ย. 53 : 14:44:11] mintmao sara_o@windowslive.com IP [ 118.172.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 11  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
อยากทราบว่ายาคุมที่ช่วยในเรื่องสิว ระหว่าง Yasmin กับ Diane อันไหนดีกว่ากันค่ะ เพราะสองตัวนี้ราคาแตกต่างกันมากเลย

[10 ก.ค. 54 : 22:30:02] beer beerbu_555@hotmail.com IP [ 110.49.2xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 12  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
หนูกับแฟนสี่ห้าเดือนเจอกันครั้งคะ แต่ละครั้งจะมีอะไรกันประมาณสามถึงสี่วัน ยังงี้ต้องกินยาคุมยังไง แบบไหน และยี่ห้ออะไรดีคะ ยังไม่อยากท้องคะเพราะยังไม่พร้อม แล้วยาคุมยี่ห้อพรีมนี่ดีไหมคะ ขอบคุณคะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved