ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิด

[25 ตุลาคม 2550 : 16:27:50]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เป็นโรคกระเพาะ ทานยา Omeprazole และ Domperidone และทานยาคุมกำเนิดอยู่ด้วย

อยากทราบว่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดหรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ
จาก จ๋า sup...
เภสัชกร หน่วยงานอื่นทางเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :ทราบยาที่ต้องระวังเมื่อใช้ร่วมกัน
IP [ 58.8.230xxx.xxx ]

[27 ต.ค. 50 : 13:59:36] ช่วยตอบนะครับ anuwat.rpg@gmail.com IP [ 124.157.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตัวยา omeprazole ไม่มีผลครับ แต่ตัวยา Domperidone
อาจมีผลได้เนื่องจากทำให้เกิดการดูดซึมของยาน้อยลง เพราะ Domperidone ทำให้ลำไส้บีบตัวไวขึ้น ดังนั้นโอกาสการดูดซึมยาได้ก็อาจจะน้อยลงได้ แต่ถามว่าเยอะมั้ยบอกไม่ได้เหมือนกันครับ

[6 ก.พ. 51 : 22:21:32] นศภ.ธีรยา มะยะกูล และ อาจารย์กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา spring.rain22@gmail.com IP [ 125.27.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จากการที่ Omeprazole มีคุณสมบัติเป็น weak enzyme inhibitor ของ CYP3A4 ดังนั้นอาจจะยับยั้งการถูกทำลายหรือการแปรสภาพ โดย CYP 3A4 ของ ethinyl estradiol และ Progesterone ได้ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่าการยับยั้ง CYP 3A4 ต่อยาคุมกำเนิดจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงมากขึ้น เนื่องจากมีระดับ Hormone สูงขึ้น ผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว เป็นต้น
ส่วน domperidone กับยาคุมกำเนิด ไม่พบรายงาน drug interaction และจาก Metabolism เนื่องจากผ่านต่างกลไกกัน แต่เมื่อพิจารณาที่ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า domperidone จะไปเพิ่มอัตราเร็วการดูดซึมของยาจากลำไส้เล็ก เนื่องจาก domperidone ไปเพิ่ม gastric emptying time และชะลอ small intestinal transit time ซึ่ง ethinyl estradiol นั้นถูกดูดซึมที่บริเวณลำไส้เล็ก ดังนั้น domperidone จะส่งผลเพิ่มอัตราการเร็วดูดซึมของ Ethinyl estradiol ได้ และมีแนวโน้มที่จะชะลอ intestinal transit time ซึ่งอาจจะเพิ่มการดูดซึมของ Ethinyl Estradiol แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาที่ระบุว่าสามารถเพิ่มปริมาณการดูดซึมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม domperidone มีการดูดซึมที่ต่ำ (Bioavailability=15) และถูกรบกวนโดย NaHCO3, cimetidine โดยจะไปลดการดูดซึมของ domperidone ลง เนื่องจากต้องอาศัยกรดช่วยในการดูดซึม ดังนั้นเมื่อรับประทานร่วมกับ omeprazole ซึ่งจะไปลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหาร จะทำให้การดูดซึม domperidone ลดลงได้
กล่าวโดยสรุป คือ Omeprazole จะมีผลเพิ่มระดับยาคุมกำเนิดได้ จากการยับยั้งการแปรสภาพของยาคุมกำเนิด ส่วน domperidone ไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มปริมาณการดูดซึมของยาคุมกำเนิด ดังนั้นการรับประทานยาทั้งสองนี้ร่วมกับยาคุมกำเนิด ไม่น่าจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด แต่อาจเพิ่มผลข้างเคียงขึ้นได้ และการรับประทาน omeprazole ร่วมกับ domperidone จะส่งผลลดการดูดซึมของ domperidone ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงได้
Keywords : contraceptive, estinyl estradiol, progesterone, omeprazole, domperidone, drug interaction
References
FDA Drug Development and Drug Interactions: Table of Substrates, Inhibitors and Inducers. 2007 Aug; Available at URL: http://www.fda.gov/cder/drug/drugInteractions/tableSubstrates.htm. Accessed on: 9 Nov. 2007
Johnson MD, Newkirk G, White JR. Clinically significant drug interactions. Postgraduate Medicine Online.1999; Available at URL: http://www.postgradmed.com/issues/1999/02_99/johnson.htm. Accessed on: 9 Nov. 2007
Kelly WN, Voiles KM. Potential Interactions Between Oral Contraceptives and Other Medications and Natural Substances. Jobson Medical Information. 2004; Available at URL: http://www.uspharmacist.com/index.asp?show=article&page=8_1193.htm. Accessed on: 9 Nov. 2007
Laine K ,Palovaara S, Tybring G. The effect of ethinyloestradiol and levonorgestrel on the CYP2C19-mediated metabolism of omeprazole in healthy female subjects. Br J Clin Pharmacol. 2003 Aug;56(2):232-7. Available at URL: http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1046/j.1365-2125.2003.01868.x. Accessed on: 10 Nov. 2007
Lewis S J, Oakey R E, Heaton,K W. Intestinal absorption of oestrogen: the effect of altering transit-time. Eur-J-Gastroenterol-Hepatol. 1998 Jan; 10(1): 33-9 available at:[URL] http://grande.nal.usda.gov/ibids/index.php?mode2=detail&origin=ibids_references&therow=390625. Accessed on: 20 Nov 27
University of Maryland Medical Center (UMMC). Domperidone. Available At URL:http://www.umm.edu/altmed/drugs/domperidone-045300.htm. Accessed on: 10 Nov. 2007

เอกสารที่ทำการสืบค้น
: Tertiary Reference : drug interaction fact
ระยะเวลาในการสืบค้น : 2.0ชั่วโมง

[10 มี.ค. 51 : 12:49:14] นนที ดาหวัน oneny_trang@hotmail.com IP [ 61.7.166xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาคุมกำเนิดทำให้เซ็กซ์เสื่อมไหมค่ะ

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved