อาหารควบคุมน้ำหนัก
 Aricles > อาหารควบคุมน้ำหนัก หน่วยเภสัชสนเทศ

  ท่าน " รู้จัก อาหารควบคุมน้ำหนัก..ไหม "  
         โรคอ้วน จัดเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ในการรับประทานอาหาร และ การใช้กำลังงาน ในแต่ละวัน การรักษา นิยมใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น
 การใช้ยาควบคุม ความอยากอาหาร, การจัดตารางการ ออกกำลังกาย รวมทั้ง การควบคุมอาหาร ให้มีสารอาหาร และ พลังงานเหมาะสม เพียงพอ ในแต่ละวัน
          อาหารควบคุมน้ำหนัก (weight control diet) เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมน้ำหนัก จัดเป็น กลุ่มอาหารที่ม ีปริมาณของพลังงาน
เหมาะสมโดยจัดป็นส่วนของ สารอาหารที่สำคัญ อันได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ที่เหมาะกับการควบคุมน้ำหนัก องค์การอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข จัดให้เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ
       ประเภทของอาหารควบคุมน้ำหนัก

        ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนด ให้อาหารที่ใช้เฉพาะควบคุม หรือ ลดน้ำหนักแบ่งออก เป็น 2 ประเภท คือ
        
อาหารที่ใช้กินแทนมื้ออาหาร (Meal Replacement Diet) และ อาหารที่ใช้กินแทนอาหารบางส่วน (Supplement) 

        1. อาหารที่ใช้กินแทนมื้ออาหาร : เป็นอาหารที่มีปริมาณสารอาหารครบถ้วนทุกหมวดหมู่ ยกเว้นปริมาณของพลังงานที่ให้จะมีค่าระหว่าง 200-400
แคลอรี่/มื้อ นิยมใช้กินแทนอาหารใน 1 มื้อ หรือมากกว่า 1 มื้อก็ได้ มักผลิตออกมาในรูปของอาหารเหลวสำเร็จพร้อมดื่ม หรือเป็นผงใช้ชงรับประทาน,
อาหารจานเดียวสำเร็จรูป เช่น ซุป, ก๋วยเตี๋ยว และอาหารสำเร็จชนิดแท่งต่างๆ
        2. อาหารที่ใช้กินแทนอาหารบางส่วน : เป็นอาหารอื่นๆ ที่รับประทานนอกเหนือไปจากการ รับประทานแทนมื้ออาหาร อันได้แก่ ขนม อาหารว่าง
ของขบเคี้ยว ตลอดจนอาหารที่ใช้บริโภคร่วมกับอาหารอื่นๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย อีกคือ
            2.1 อาหารที่ถูกลดพลังงาน (Reduced-Calorie Diet) : เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามลักษณะของอาหารนั้นๆ
โดยเมื่อผ่านกระบวนการลดพลังงานแล้ว จะมีพลังงานได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของอาหารก่อนลดพลังงาน
            2.2 อาหารที่ให้พลังงานต่ำ (Low-Calorie Diet) : เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามลักษณะเดิม แต่ต้องมีปริมาณพลังงานไม่เกิน 40
แคลอรี่ต่อส่วนที่กำหนด ให้รับประทาน (Specified Serving) อาหารประเภทนี้จัดเป็น อาหารที่ให้พลังงานต่ำกว่า อาหารที่ถูกลดพลังงาน
            นอกจากนี้ยัง มีการผลิตอาหารพลังงานต่ำมาก (Very Low Calorie Diet-VLCD) ออกมา โดย จำกัดปริมาณพลังงานให้มีค่าระหว่าง 800-1200
แคลอรี่/วัน ซึ่งจะเพียงพอต่อ ความต้องการพลังงาน ของคนทั่วๆ ไป ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก อาหารประเภทนี้จะใช้เพื่อควบคุมสภาพสมดุลย์การใช้พลังงาน
ของร่างกาย เป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำมาก จะใช้ได้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
            ในการเลือกชนิดและการบริโภคผลิคภัณฑ์อาหารควบคุมน้ำหนักควรพิจารณาเลือกชนิดให้เหมาะสม มีสารอาหารถูกต้องครบถ้วน มีพลังงานไม่น้อยกว่า 200-400 แคลอรี่/มื้อ ไม่ควรหลงเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริง ควรพิจารณาคุณภาพของสารอาหารและพลังงานจากฉลากอาหาร เพื่อประโยชน์ ในการควบคุม น้ำหนักที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี วิธีการควบคุมน้ำหนักที่ถูกต้องปลอดภัย ควรจะบริโภคอาหารครบทุกมื้อ จำกัดปริมาณ และ ชนิดของอาหาร ที่มีพลังงานสูง ออกกำลังกายทุกวัน ที่สำคัญควรปรับพฤติกรรมการบริโภคให้เหมาะสม ไม่กินจุบกินจิบ แล้วท่านจะเป็นหนึ่ง ในกลุ่มที่มีรูปร่าง น้ำหนัก ได้สัดส่วน ที่ดีคนหนึ่ง
...End Page
หน้าหลัก | ถาม/ตอบ | ห้องเภสัชกร | บทความ | แนะนำ/ติชม | แหล่งค้นข้อมูล | ทีมงาน
เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ (DIN)
Tel.(074) 428191 Fax (074) 212815 E-mail: dic@makok.pharmacy.psu.ac.th
Copyright © 1997-2000 ,All Right reserved
Best view with 800 X 600 pixels
Please read our disclaimer