http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 24 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
All Article Exchange คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
ค้นหาจากประเภท และมีข้อความในหัวเรื่อง
Page: 5/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |
Title : Author Date Add Downloads Rating DIN
 
รายการยาที่ควรเก็บป้องกันแสง(ร.พ.ระยอง) "
 
  DISrayong 12 ธ.ค. 45 5 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การใช้วิตามินในหญิงตั้งครรภ์ "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 11 ธ.ค. 45 301 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Palm Basic information "
 
  dictrang 9 ธ.ค. 45 48 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Acetaminophen poisoning "
 
  ภญ.อ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 9 ธ.ค. 45 67 ม.นเรศวร
 
การติดฉลากอาหาร GMO "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 21 ต.ค. 45 100 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Gabapentin in Epilepsy "
 
  narongsak 18 ต.ค. 45 65 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
NSAIDs Indication Summary "
 
  distrang 16 ต.ค. 45 120 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การกำหนดอายุของยา parenteral medication ภายหลังเปิดใช้ "
 
  ภก.ศุภชัย จารุพานิช 8 ต.ค. 45 419 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Ventolin (R) Nebules "
 
  distrang 24 ก.ย. 45 10 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การใช้ฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยทอง จำเป็นไหม "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 24 ก.ย. 45 49 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Clinical Efficacy of PPIs and H.pylori regimen ต่อจาก Proton Pump Inhibitor Review "
 
  นายวิศิษฎ์ ตันหยง 9 ก.ย. 45 13 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Proton Pump Inhibitor Review "
 
  นายวิศิษฎ์ ตันหยง 9 ก.ย. 45 50 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
แนวทางการใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ HIV เมื่อบุคลากรถูกของมีคมที่สัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อขณะปฏิบัติหน้าที่ "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 9 ก.ย. 45 113 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
stability after reconstitution "
 
  narongsak 29 ส.ค. 45 82 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
stability after reconstitution "
 
  narongsak 29 ส.ค. 45 54 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การกำหนดอายุยา parenteral medication ภายหลังเปิดใช้ "
 
  rx supachai jarupanit 26 ส.ค. 45 78 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ฟื้นร่างกาย เพิ่มพลังชีวิต ด้วยน้ำร้อนและน้ำเย็น "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 14 ส.ค. 45 54 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
เตือนระวังอันตรายจากการใช้ยาลดความอ้วน Sibutramine "
 
  ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ 11 ส.ค. 45 5 ม.นเรศวร
 
บันทึกคนใช้ปาล์ม (1) "
 
  narongsak 6 ส.ค. 45 301 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Review IV push (IV direct) "
 
  dictrang 27 ก.ค. 45 49 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยาที่ใช้ในการรักษาและป้องกันไข้รูมาติก ( Rheumatic fever ) โรคหัวใจรูมาติก ( Rheumatic heart disease / RHD ) "
 
  ภญ. รัศมี วิมลสันติรังษี 26 ก.ค. 45 268 ม.สงขลานครินทร์
 
refrigerated drugs "
 
  distrang 19 ก.ค. 45 244 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
ยอ (Noni)……..สมุนไพรน่ารู้ "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 8 ก.ค. 45 88 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
clinical governance "
 
  hospital rx 27 มิ.ย. 45 37 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
สาระน่ารู้กับเซรุ่มต้านพิษงู(ในประเทศไทย) "
 
  distrang 27 มิ.ย. 45 23 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
การให้นมบุตรในมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี "
 
  ภญ. รัศมี วิมลสันติรังษี 26 มิ.ย. 45 28 ม.สงขลานครินทร์
 
Skin Test for Penicillin and B- Lactam drugs "
 
  ภญ. รัศมี วิมลสันติรังษี 25 มิ.ย. 45 49 ม.สงขลานครินทร์
 
ยาใหม่ ไม่ใหม่จริง "
 
  ภญ.อุษณีย์ คุณากรสิริ 20 มิ.ย. 45 79 สมาชิกเครือช่ายเภสัชสนเทศ
 
Single dose nevirapine "
 
  อ.ภก.อรรถการ นาคำ 12 มิ.ย. 45 91 ม.นเรศวร
 
NSAIDs กับการควบคุมความดันโลหิตสูง "
 
  อ.ภก.อรรถการ นาคำ 12 มิ.ย. 45 10 ม.นเรศวร
Page: 5/8 :  | Prev | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Next |

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved