http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 20 มี.ค. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 16 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
Article Profile คำแนะนำการส่งบทความ ส่งบทความเพื่อแลกเปลี่ยน
 "เอกสารทั้งหมดในหัวข้อ Article Exchange เป็นลิขสิทธิ์ ของผู้เขียนแต่ละท่าน หากต้องการนำ ไปเผยแพร่ หรือ
นำไปใช้ ประโยชน์นอกเหนือจาก การศึกษา โปรดติดต่อ ผู้เขียนโดยตรง"
Article Title
" Evidence Based Medicine of Angiotensin Receptor Blockers | Focused on heart failure due to systolic dysfunction "
File click To Download Evidence Base Medicine of Angiotensin Receptor Blockers.pdf Size 397.953 k
Downloads : 53 Rating : rating
Abstract

     การใช้ยา ARB ในทางคลินิกปัจจุบันนี้ ข้อบ่งใช้นอกจากจะเป็นยาที่สามารถลดความดันโลหิตได้แล้ว มีรายงานการศึกษาที่ยืนยันประโยชน์จากยาในกลุ่มนี้ ทั้งการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน การนามาใช้ในผู้ป่วยหัวใจวายและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด บทความนี้จะได้ทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบทบาทของ ARB ต่อโรคหัวใจวาย ทั้งนี้ บทความนี้จะไม่กล่าวถึงประโยชน์ของยาในการลดความดันโลหิต เนื่องจากเป็นข้งบ่งใช้ของยาทุกตัวในกลุ่มนี้ และประโยชน์จากยาบางอย่าง เกิดจากการยับยั้งระบบการทางาน rennin – angiotensin aldosterone ไม่ได้เกิดจากระดับความดันโลหิตที่ลดลง
 
ระดับ / ประเภทบทความ :  
บทความสำหรับ บุคลากรทางการแพทย์
ประเภทบทความ เภสัชกรรมคลินิค
รายละเอียด :  
ผู้เขียน ทัศนัย วงศ์เจริญไชย
 Drug Information Network ม.สงขลานครินทร์
 หน่วยงาน Pharmacist
 สังกัด หน่วยงานเอกชน อื่น ๆ

 จังหวัด

สุราษฏร์ธานี
 เวบไซต์ http://nongjiew.hi5.com
 E-mail nongjiew@hotmail.com
วันที่ส่งบทความ 4 มิ.ย. 51
ประเภทไฟล์ .pdf
ชื่อไฟล์ Evidence Base Medicine of Angiotensin Receptor Blockers.pdf
ขนาดไฟล์ 397.953 k
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved