AskRx.netประจำวันที่ 7 ธ.ค. 59 Set As Default Homepage | BookMark     
เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์หน้าแรกDrug-Information-Serviceศูนย์สมุนไพรข้อมูลสำหรับผู้บริโภคPharm.Techologo/QCเภสัชกรรมชุมชนOnline-ClassRoomPharmacistRoom
แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ     
HR
  Page :
4-1p.
     
Where ?
  ผู้บริโภค  
  บริการเภสัชสนเทศ สำหรับ  
     ประชาชน และ บุคคลทั่วไป
 
  ถาม:ร้องเรียน
  สอบถาม เรื่องยา  
  คุ้มครองผู้บริโภค  
     
     
Service
  แผ่นพับยา  
  จุลสาร และแผ่นพับเรื่องยา  
   ฐานข้อมูลยา  
  ฐานข้อมูลยาเพื่อประชาชน  
   ห้องเสวนา  
  RxChatroom  
  แนะนำติชม  
  กล่องรับความคิดเห็น  
  คลิกให้กำลังใจ  
  ให้กำลังใจทีมงาน  
   บอกรับคำถาม  
  รับคำถามผ่านทาง email  
  สมัคร ยกเลิก  
     
Link
   
   
   
   
   
     
 


 
   
  Best View 800 x 600  
How to Use Consumer Information ?
  ขั้นตอนการใช้ระบบบริการสอบถาม เรื่อง "ยา" แก่ผู้บริโภค
ค้นจากรายการสอบถาม เรื่องยา โดยกำหนดจุดประสงค์ และข้อความในรายการ ตามต้องการ
หากไม่พบหัวข้อที่ต้องการ สามารถตั้งคำถามใหม่ได้ โดยเลือกที่หัวข้อ ตั้งคำถาม /ร้องเรียน
หากต้องการร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ สามารถตั้งร้องเรียนได้ที่หัวข้อ ตั้งคำถาม/ร้องเรียน เช่นกัน
  คำแนะนำการสอบถามเรื่องยา ตั้งคำถาม/ร้องเรียน
และมีข้อความ
Page: 90/113 :   [ Prev ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  [ Next ]
Qstatus   3642   การใช้สมุนไพรอบเชยเพื่อสุขภาพ 23 ต.ค. 46  Kittiyarn [29 เม.ย. 49 : 2 ]

Qstatus   3640   ฟิล์ม เจลาติล เคลือบผิว พลาสติก โลหะทำจากอินทรีย์วัตถุไม่ได้ใช้ทำยา 23 ต.ค. 46  ff [6 พ.ย. 46 : 3 ]

Qstatus   3638   อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารเสริม LCH 22 ต.ค. 46  นิสิต [11 พ.ค. 50 : 1 ]

Qstatus   3626   ประโยชน์ของดอกอัญชัญ? 14 ต.ค. 46  อัญญพร [3 ก.พ. 53 : 5 ]

Qstatus   3624   ยาอมใต้ลิ้นช่วยให้คนไข้รอดชีวิตมากขึ้นรึไม่ 10 ต.ค. 46  นิรุธ [7 พ.ย. 46 : 1 ]

Qstatus   3622   เสียงแหบ 9 ต.ค. 46  ณุ สุดหล่อ [20 ต.ค. 46 : 2 ]

Qstatus   3621   tetracycline 250mg ทานร่วมกับ norethisterone 5mg 8 ต.ค. 46  nicky [22 ต.ค. 46 : 4 ]

Qstatus   3617   เชื้อราที่อวัยวะเพศชาย 8 ต.ค. 46  ชาติ เรืองเรรา [12 มี.ค. 53 : 6 ]

Qstatus   3602   LCH กับยาคุม 3 ต.ค. 46  กลุ้มค่ะ [19 ส.ค. 52 : 6 ]

Qstatus   3601   การใช้ยา ciprofloxacin 250mg 2 ต.ค. 46  ปฐมพร ลุนสูงยาง [2 ต.ค. 46 : 1 ]

Qstatus   3593   การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 26 ก.ย. 46  no dog 4 me [23 ก.ค. 47 : 3 ]

Qstatus   3584   สอบถามชื่อยาน้ำ 22 ก.ย. 46  นายพิบูลย์ สุสาคเรศ [ : 0 ]

Qstatus   3564   ขอสอบถามข้อมูลยาหน่อยครับ 14 ก.ย. 46  ปิยะ อำนวยวงค์ [25 ส.ค. 52 : 1 ]

Qstatus   3561   ยา 13 ก.ย. 46  ธยานี วงษ์อภิวัฒน์ [ : 0 ]

Qstatus   3560   ประเภทของยา 13 ก.ย. 46  วราห์ ชีวาพิสุทธ์ [6 ม.ค. 50 : 2 ]

Qstatus   3551   ช่วยแนะนำยาช่วยเลิกบุหรี่หน่อยค่ะ 11 ก.ย. 46  อัญชลี [11 ก.ย. 46 : 1 ]

Qstatus   3548   รายละเอียดของอาหารเสริม ที่ให้โปรตีนสูง 9 ก.ย. 46  จิรา [11 พ.ค. 50 : 0 ]

Qstatus   3545   Metronidazole 9 ก.ย. 46  นายราเชนทร์ เกิดสว่าง [17 ก.พ. 52 : 4 ]

Qstatus   3543   กระชายดำ--ประกอบด้วยสารเภสัชอะไร? 8 ก.ย. 46  สมศักดิ์ จิรบุญฤทธิ์เลิศ [24 พ.ค. 49 : 2 ]

Qstatus   3542   ขอวิธีขจัดกลิ่นแอลกอฮอล์ 8 ก.ย. 46  กมลทิพย์ [8 ก.ย. 46 : 1 ]

Qstatus   3535   ขอทราบชื่อสมุนไพร 4 ก.ย. 46  ไพรวัลย์ [31 ต.ค. 46 : 2 ]

Qstatus   3529   ดอกอัญชัญ 2 ก.ย. 46  นาย สมยศ ภูมิเกษมศักดิ์ [5 ส.ค. 55 : 15 ]

Qstatus   3520   การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 1 ก.ย. 46  ชลิตา [10 ก.ย. 46 : 1 ]

Qstatus   3519   CLA Figurel and L.C.H. 31 ส.ค. 46  รักสกุล [9 พ.ค. 50 : 1 ]

Qstatus   3518   Drug information 31 ส.ค. 46  ยศพัทธ์ จิระสวัสดิ์พงศ์ [ : 0 ]

Qstatus   3508   denatured ethyl alcohol 25 ส.ค. 46  กมลทิพย์ [23 มิ.ย. 51 : 2 ]

Qstatus   3495   DORMICUM /MIDAZOLAM 15 mm คือยาอะไร 18 ส.ค. 46  ปริศนา [13 ก.ค. 47 : 4 ]

Qstatus   3488   ยาแก้อ้กเสบ 14 ส.ค. 46  แสงศรี [20 ส.ค. 46 : 1 ]

Qstatus   3483   alcohol ที่ใช้ในเครื่องสำอาง 13 ส.ค. 46  กมลทิพย์ [11 พ.ค. 50 : 1 ]

Qstatus   3481   อยากทราบเรื่องครีมกำจัดขน 11 ส.ค. 46  ณัฐฏพร แสงไฟ [21 พ.ย. 46 : 1 ]

 
Page: 90/113 :   [ Prev ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  [ Next ]
เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ Please read our Disclaimer
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ
ม.มหิดล ม.นเรศวร ม.เชียงใหม่ ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
ม.สงขลานครินทร์ ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน
ที่ปรึกษา :
ผศ ภก. ดร.นิวัติ แก้วประดับ| คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ภญ. ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์
ภญ. ดร. จุราพร พงศ์เวชรักษ์| หัวหน้าศูนย์เภสัชสนเทศ ม.สงขลานครินทร์
Tel.(074) 428191 Fax (074) 212815
E-mail: dic@makok.pharmacy.psu.ac.th
Copyright © 1999-2001 Askrx.net. All Rights reservedภก.นที สรพิพัฒน์ ออกแบบ โปรแกรม ดูแลเวบไซต์