http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 18 มิ.ย. 62 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 25 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
เปิดประเด็น/คำถามใหม่ : เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ(DIN) : ประเทศไทย
How to Use Q&A Webboard สั่งพิมพ์เอกสารวิธีส่งบทความ   
คำแนะนำสำหรับการตั้งคำถาม
1. ตรวจดูว่ามีคำถาม หรือ เนื่อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการถาม ว่าเคยมีผู้ถาม ในลักษณะเดียวกับ ที่ต้องการหรือไม่ โดยค้นดูจาก หน้าค้นหา คำถามเก่า!      เพื่อลดการซ้ำซ้อนกันของการตั้งคำถาม
2. ในการตั้งคำถามโปรดใช้ข้อความที่สุภาพ ระบุ ชื่อ อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลต่าง ๆ ตามความเป็นจริง ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ทุกท่านกรอก
     ทางหน่วยเภสัชสนเทศจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงงาน ด้านการบริการข่าวสาร อันจะเป็น ประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่านต่อไป
3. เลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็น ของคำถามมากที่สุด เพื่อเพิ่ม ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
4. เรียบเรียงคำถาม ข้อมูลของคำถามที่จำเป็นให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
5. ไม่ใช้นามแฝง หรือ ชื่อ E-mail แฝงโดยเจตนา
6. หากข้อมูลของท่านไม่สามารถเปิดเผยได้กรุณา ถามเป็นการส่วนตัวผ่านทาง Email ของหน่วย  pharmacy-dic@group.psu.ac.th

การสร้าง Link

                  การสร้าง Link ให้ใช้คำสั่ง [url].........[/url]
      ตัวอย่าง : www.yahoo.com [url]http://www.yahoo.com[/url]
      ผล        :        www.yahoo.com click here
การจสร้าง Email Link
                  การสร้าง E-mail Link ให้ใช้คำสั่ง [mail]........[/mail]
      ตัวอย่าง : snatee@ratree.psu.ac.th [mail]snatee@ratree.psu.ac.th[/mail]
      ผล        :         snatee@ratree.psu.ac.th  click here
การจัดรูปแบบตัวอักษร
      ตัวเอียง : [i].......[/i]
      ตัวหนา  : [b]......[/b]
      ตัวขีดเส้นใต้ : [u].......[/u]
สำหรับอาจารย์ผู้ตอบคำถาม
    !! จำเป็นที่จะต้อง ระบุ Password และ ชั่วโมง ที่ใช้ในการตอบคำถาม สำหรับวิธีการให้ติดต่อที่!!
     snatee@ratree.psu.ac.th
    ตัวอย่าง : ภก.นที สรพิพัฒน์ 1 hr. snatee@ratree.psu.ac.th
เกี่ยวกับ กระดานถาม/ตอบ
             ก่อนอื่นก็อยากจะขอบอกกล่าวถึงที่มาของ กระดานถาม/ตอบ สักเล็กน้อยนะครับ จากการที่ผมได้เห็น web page ของบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นของ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช หรือ web page ที่เกี่ยวกับ วิชาชีพอื่น ๆ ทำให้เห็นว่า กระดานถาม/ตอบ หรือที่เรียกกันว่า กระดานข่าว (webboard) นี่มีประโยชน์มากในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึงกันและกัน สามารถสื่อสารกันได้อย่าง รวดเร็ว โดยไม่เกี่ยงถึงระยะทางว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำอีกด้วย
            จากที่กล่าวมาก็ทำให้เป็นแนวความคิดในการนำประโยชน์มาใช้กับ หน่วยบริการเภสัชสนเทศ ในการให้บริการเรื่องข้อมูล และข่าวสาร เกี่ยวกับ เภสัชภัณฑ์ โดยกระดานถาม/ตอบ ของ หน่วยเภสัชสนเทศ แห่งนี้ก็ พัฒนารูปแบบมา จาก กระดานถาม/ตอบ ของที่ต่าง ๆ ที่ผมเคยไป เยื่ยมชม และ ประทับใจ (รวมทั้งใช้อยู่เป็นประจำด้วย) ผมจึงอยากจะขอกล่าวถึง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ผู้ที่พัฒนา กระดานข่าวที่ต่าง ๆ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย หากท่านใดสนใจก็เชิญ แวะเวียนไป เยื่ยมชมกันได้คือ
 
กระดานข่าวของ คุณ กิตติภูมิ วรฉัตร http://kiitiphum.psu.ac.th
กระดานข่าวของ ภก.อ.วีรยุทธ์ เลิศนที http://www.pharm.su.ac.th/html/web_board.asp
กระดานข่าวของ พันธ์ทิพย์ ดอท คอม http://www.pantip.com
กระดานข่าวของ ASP builder http://aspbuilder.webhostme.com
กระดานข่าวของ ไทยคลินิก http://www.thaiclinic.com
ภก.อ. นที  สรพิพัฒน์
เครือข่ายความร่วมมือบริการสารสนเทศทางด้านเภสัชศาสตร์
25 April, 2000
ประเภทบทความแบ่งตามลักษณะเนื้อหาดังนี้
1. เภสัชกรรมคลินิค
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรค การศึกษาเภสัชวิทยา การใช้ยาในการบำบัดรักษาโรค
         ผลและการตอบสนองของยาต่อผู้ป่วย
2. เภสัชเคมี/เภสัชวิเคราะห์
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง สารที่ใช้ในเภสัชภัณฑ์ สารที่เป็นตัวยา การสังเคราะห์และ ปรับปรุงสารที่เป็นองค์ประกอบ
ในเภสัชภัณฑ์
         การสังเคราะห์ตัวยา การดัดแปลงโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา การวิเคราะห์หาชนิด
และปริมาณของตัวยา   และเภสัชภัณฑ์จากวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป และจากสารตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น เลือด
พลาสมา ปัสสาวะ รวมถึงการศึกษาความคงตัวทางเคมีและทางกายภาพของสารเหล่านั้น
3. เภสัชพฤกษศาสตร
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง พืชและสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรค วิธีวิเคราะห์ และ
จำแนกชนิดของพืช และ สมุนไพร ต่าง ๆ การจัดกลุ่มสารเคมีของพืชแต่ละชนิดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางยา
         การศึกษาทางเคมีของ สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางยาตลอดจนวิธีการสกัดแยกสารดังกล่าวจากพืช สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้  เป็นยารักษาโรค
4. บริหารเภสัชกิจ
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง การวิจัยทางด้านเภสัชกรรมบริการ เภสัชกรรมชุมชน เภสัชสาธารณสุข
เภสัชกรรมโรงพยาบาล นิติเภสัชกรรม เภสัชกรรมการตลาด การบริหารเภสัชกิจ และสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์
5. เภสัชกรรมเทคโนโลยี
         เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเตรียมเภสัชภัณฑ์ หรือ ยาเตรียมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยาที่ใช้ภายนอก และ
ใช้ภายใน ทั้งในปริมาณน้อย ๆ จนถึงขั้นอุตสาหกรรม ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมยา คุณสมบัติทางเคมี
และกายภาพ ของตัวยาต่าง ๆ การพัฒนาสูตรตำรับยา เครื่องสำอาง และ อาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
เทคโนโลยีการผลิตยาชนิดต่าง ๆ
         เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ การเคลือบยาเม็ด การเตรียมเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ผลิตภัณฑ์ Aerosol ระบบนำส่งยา
เภสัชภัณฑ์ รังสี
6. กฏ/ระเบียบวิชาชีพ
7. ข้อมูลยา และ เภสัชภัณฑ์
8. อื่น ๆ