Enalapril Maleate

[10 กรกฎาคม 2543 : 20:36:56]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
แม่ผมเป็นโรค Hypertension ตอนนี้รักษาด้วยยา Anapril 5 (Enalapril Maleate) วันละเม็ด (5 mg) ผมอยากทราบว่ายาตัวนี้มี Adverse effect อะไรบ้างครับ อันตรายมั๊ยครับ เพราะเมื่อเดือนก่อนแม่ไปตรวจเลือดแล้วพบว่ามี่ระดับ enz. SGPT และ SGOT สูงกว่าปกติ ตอนนี้ก็ไปหาหมอที่ ร.พ.จุฬาฯ ก็ตรวจเลือดเป็นระยะๆ
หวังว่าพี่เภสัชช่วยตอบด้วยนะครับ
จาก นายธนวัฒน์ เชาวสกู das...
นักศึกษา สถานศึกษา
นิสิตเภสัชฯ จุฬาฯ ปี 3 กรุงเทพมหานคร
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การศึกษา/ให้ความรู้แก่บุคลากรการแพทย์
IP [ 161.200.xxx.xxx ]

[12 ก.ค. 43 : 14:56:38] ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง fdamrong@ratree.psu.ac.th IP [ 203.154.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Adverse effects ของ enalapril พบน้อยมาก แต่ถ้ามี จะค่อนข้าง serious เท่าที่พบ ได้แก่ ความผิดปกติทางเม็ดเลือด การทำงานของไตอาจลดลงเมื่อใช้ยานานๆ ความดันโลหิตลดต่ำลงซึ่งอาจเกิดอาการหน้ามืดได้ง่าย อาจมีอาการไอเรื้อรัง และอาการพิษทางตับโดยยังไม่ทราบกลไกแน่ชัด ระดับ enzyme SGPT และ SGOT จะเป็นตัวบ่งชี้การทำงานของตับ ในกรณี enalapril อาจจะส่งผลโดยอ้อม ผลโดยตรงของยาอยู่ที่การทำงานของไตเสียมากกว่า อย่างไรก็ดี คุณหมอให้เจาะเลือด อาจจะทำการตรวจสภาพเม็ดเลือดไปด้วย ถ้าติดตามผลอย่างใกล้ชิด ก็คงไม่น่าเป็นห่วง

ผมได้คัดลอก side effect บางตอนจาก reference มาให้ด้วยแล้ว ดังนี้
Neutropenia, agranulocytosis, pancytopenia, thrombocytopenia, and aplastic anemia are infrequent but serious adverse effects associated with enalapril. Hematological reactions are more common in patients with impaired renal function or collagen vascular disease and in those receiving immunosuppressive therapyใ Complete blood counts should be done regularly during the first several months of therapy.
Renal function may decrease during enalapril treatment, but this effect is usually reversible if therapy is discontinued. Renal insufficiency (e.g. azotemia) may be related to hypovolemia, hyponatremia, or preexisting renal artery stenosis. Although rare, serious renal effects include ischemic renal tubular necrosis and glomerulonephritis.
Hypotension occurs in about 1—2% of patients receiving enalapril for hypertension, and in about 5—7% of patients receiving the drug for congestive heart failure. Hypotension is generally well tolerated but can cause such symptoms as orthostatic hypotension, dizziness, fatigue, headache, syncope, sinus tachycardia, and lightheadedness.
ACE inhibition can result in the accumulation of kinins in the respiratory tract, sometimes causing a persistent, nonproductive cough. Dyspnea and bronchospasm also have been reported rarely during enalapril therapy.Patients receiving drugs that can increase serum potassium, or patients with congestive heart failure or impaired renal function, may be at an increased risk for developing hyperkalemia during enalapril therapy. Angioedema, or angioneurotic edema, of the face, mucous membranes, tongue, lips, larynx, and glottis has occurred rarely during ACE inhibitor therapy but is reversible following discontinuance of the drug. Hepatotoxicity has been reported rarely in patients receiving ACE inhibitors. Although not completely understood, hepatotoxicity has included cholestasis with jaundice, fulminant hepatic necrosis, and death.

Reference: Clinical Pharmacology 2000: http://www.cp.gsm.com[1 พ.ค. 48 : 23:33:28] นีรชา ตันติพงศ์ nunonny@hotmail.com IP [ 203.144.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
แพทย์แจ้ง Pt.เป็นCholestasis joundice ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับยาลดไขมันประเภท simvas อยากทราบว่ายาตัวนี้ทำให้เกิดโรคนี้ได้อย่างไร

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved