ยา FORTUM คือยาอะไรคะ

[15 กรกฎาคม 2548 : 11:35:45]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
อยากรู้ว่ายา fortum คือยาอะไรคะ
ช่วยบอกประโยชน์ของยา
แล้วก็ใช้อย่างไรได้ไหมคะ
จาก จุฬารัตน์ air...
นักศึกษา สถานศึกษา
ม.บูรพา ชลบุรี
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
IP [ 202.28.7xxx.xxx ]

[15 ก.ค. 48 : 14:52:07] ภญ เสาวณีย์ saowaneeb@gmail.com IP [ 61.19.15xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fortum เป็นชื่อการค้าของยา Ceftazidime pentahydrate เป็นยา Antibiotic ใช้ในโรคติดเชื้อ หากต้องการทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา ให้สอบถามเภสัชกรดีกว่านะคะ ถ้าไม่มีความรู้มากพอ อย่าใช้ผู้ป่วยคนอื่นเป็นหนูทดลองเลย

[15 ก.ค. 48 : 16:16:55] รักษ์เกียรติ จิรันธร  Staff Team rugkeart.c@psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Fortum เป็นชื่อการค้าของยา Ceftazidime pentahydrate เป็นยาค่าเชื่อจุลินทรีย์ในกลุ่มเซพฟาโรสปอล์รินที่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายมากเช่นมีผลต่อระบบประสาท ระบบเลือด เป็นต้น ยาตัวนี้ส่วนใหญ่มักไม่มีขายในร้านขายยาทั่วไปเพราะเป็นยาฉีดที่ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการของโรคติดเชื่อในกระแสเลือด. เยื้อหุ่มสมองอักเสบโรคติด้ชื่อที่รุนแรงในปอด กระดูก เป็นต้นผลเห็นด้วยกับภญ. เสาวณีย์ที่ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่าแต่ถ้าต้องการข้อมูลเพื่อทำรายงานสามารถหาได้จากเว็บ
1.http://us.gsk.com/products/assets/us_fortaz.pdf#search='Ceftazidime%20pentahydrate'
2.http://www.ehs.lilly.com/msds/msds_ceftazidime_for_injection.html
3.http://www.medsafe.govt.nz/consumers/cmi/f/fortum.htm
4.http://www.rxlist.com/cgi/generic2/ceftazidime.htm
แค่นี้คงจะหาขัอมูลได้นะครับ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 0.4ชั่วโมง

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved