ยาพ่นที่เป็น steroid มีอะไรบ้างคะ

[18 ธันวาคม 2548 : 11:49:20]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
นอกจาก pulmicort และ becotide แล้ว ยังมีตัวอื่นอีกมั้ยคะ
จาก rx a@h...
เภสัชกร โรงพยาบาล
... N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 203.156.xxx.xxx ]

[20 ธ.ค. 48 : 21:42:57] Rx phrdrugcenter@hotmail.com IP [ 203.114.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
Beclomet easyhaler, Clenil

[23 ธ.ค. 48 : 22:21:19] เจมิน j@hot.com IP [ 61.91.20xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
จะเอาในประเทศหรือต่างประเทศ

[27 ธ.ค. 48 : 22:48:39] ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ - IP [ 203.156.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูด/พ่น ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

แบ่งตามชนิดของตัวยาคอร์ติโคสเตียรอยด์

1. Beclomethasone

- Becloforte Inhaler (ผู้ผลิต-บ. GlaxoSmithKline, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Diethelm) ตัวยา Beclomethasone dipropionate; ความแรง 250 mcg/1 dose; ราคา 316.00 บาท/200 doses

- Beclomet Easyhaler Inhalation Powder (ผู้ผลิต-บ. Orion, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Harn Thai) ตัวยา Beclomethasone dipropionate; ความแรง 200 mcg/1 dose; ราคา 599.20 บาท/200 doses

- Becotide Inhaler (ผู้ผลิต-บ. GlaxoSmithKline, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Diethelm) ตัวยา Beclomethasone dipropionate; ความแรง 50 mcg/1 puff บรรจุ 200 doses; ไม่มีข้อมูลราคา

- Clenil Compositum Metered Aerosol (ผู้ผลิต-บ. Chiesi, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Pacific Healthcare) ตัวยา Beclomethasone dipropionate 50 mcg + Salbutamol 100 mcg/1 dose; ราคา 214.00 บาท/200 doses

- Clenil Metered Aerosol Spray (ผู้ผลิต-บ. Chiesi, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Pacific Healthcare) ตัวยา Beclomethasone dipropionate; ความแรง 50 mcg/1 puff; ราคา 178.91 บาท/200 doses

- Clenil Forte Metered Aerosol Spray (ผู้ผลิต-บ. Chiesi, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Pacific Healthcare) ตัวยา Beclomethasone dipropionate; ความแรง 250 mcg/1 puff; ราคา 320.38 บาท/200 doses
-------------------------------------------------------------------------
2. Budesonide

- Budecort Inhaler (ผู้ผลิต-บ. Cipla, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Neopharm) ตัวยา Budesonide; มี 2 ความแรง คือ 100 mcg/1 dose และ 200 mcg/1 dose; ราคา 192.50 บาท/200 doses และ 217.77 บาท/200 doses ตามลำดับ

- Giona Easyhaler Inhalation Powder (ผู้ผลิต-บ. Orion, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Harn Thai) ตัวยา Budesonide; มี 2 ความแรง คือ 100 mcg/1 dose และ 200 mcg/1 dose; ไม่มีข้อมูลราคา

- Inflammide Metered-dose Inhaler (ผู้ผลิต-บ. Boehringer Ingelheim, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Zuellig) ตัวยา Budesonide; มี 3 ความแรง คือ 50 mcg/1 dose, 100 mcg/1 dose และ 200 mcg/1 dose; ราคา 214.00 บาท/300 doses, 267.53 บาท/300 doses และ 352.17 บาท/300 doses ตามลำดับ
- Pulmicort Metered-dose Inhaler (ผู้ผลิต-บ. AstraZeneca, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Olic) ตัวยา Budesonide; มี 2 ความแรง คือ 50 mcg/1 puff, 200 mcg/1 puff; ราคา 214.00 บาท/200 doses และ 343.41 บาท/100 doses ตามลำดับ

- Pulmicort Turbuhaler (ผู้ผลิต-บ. AstraZeneca, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Olic) ตัวยา Budesonide; มี 2 ความแรง คือ 100 mcg/1 puff และ 200 mcg/1 puff; ราคา 518.90 บาท/200 doses และ 524.07 บาท/100 doses ตามลำดับ

- Symbicort Turbuhaler (ผู้ผลิต-บ. AstraZeneca, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Olic) ตัวยา Budesonide + Formoterol fumarate dihydrate; มี 2 ความแรง คือ 80 mcg + 4.5 mcg/1 dose และ 160 mcg + 4.5 mcg (ขนาดของ Formoterol ซึ่งเป็นยาขยายหลอดลมจะคงที่ ต่างกันตรงขนาดของ Budesonide); ราคา (ไม่มีข้อมูลราคา)/60 doses และ 984.28 บาท/60 doses ตามลำดับ
-------------------------------------------------------------------------
3. Fluticasone

Flixotide Inhaler (ผู้ผลิต-บ. GlaxoSmithKline, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Diethelm) ตัวยา Fluticasone propionate; มี 3 ความแรง คือ 25 mcg/1 dose, 125 mcg/1 dose และ 250 mcg/1 dose; ราคา (ไม่มีข้อมูลราคา)/120 doses, 834.60 บาท/120 doses และ (ไม่มีข้อมูลราคา)/60 doses ตามลำดับ

Seretide Accuhaler (ผู้ผลิต-บ. GlaxoSmithKline, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Diethelm) ตัวยา Salmeterol + Fluticasone propionate; มี 2 ความแรง คือ 50 mcg + 100 mcg/1 dose และ 50 mcg + 250 mcg/1 dose (ขนาดของ Salmeterol ซึ่งเป็นยาขยายหลอดลมจะคงที่ ต่างกันตรงขนาดของ Fluticasone); ราคา 716.90 บาท/60 doses และ 963.00 บาท/60 doses ตามลำดับ

Seretide Evohaler (ผู้ผลิต-บ. GlaxoSmithKline, ผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย-บ. Diethelm) ตัวยา Salmeterol + Fluticasone propionate; มี 3 ความแรง คือ 25 mcg + 50 mcg/1 dose, 25 mcg + 125 mcg/1 dose และ 25 mcg + 250 mcg/1 dose (ขนาดของ Salmeterol ซึ่งเป็นยาขยายหลอดลมจะคงที่ ต่างกันตรงขนาดของ Fluticasone); ราคา 642.00 บาท/120 doses, 888.10 บาท/120 doses และ (ไม่มีข้อมูลราคา)/120 doses ตามลำดับ

หมายเหตุ
- ราคายาต่างๆ มาจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (http://dmsic.moph.go.th/price/price1_1.php?method=drug) ช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2548
- ยกเว้น ราคาของ Seretide Accuhaler, Seretide Evohaler ได้จากใบเสนอราคาของ บ. GlaxoSmithKline เมื่อ ม.ค. 2548

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved