ยา sporal

[13 มีนาคม 2549 : 16:32:15]

| กลับไปกระดานถาม:ตอบ | ตอบคำถามนี้  
เป็นเชื้อราที่ช่องคลอด และไปหาหมอ จึงได้ยา sporal มา หมอแนะนำให้กินวันละ 2 เม็ด เช้า/เย็น 1 วัน แต่ในฉลากมีระบุให้กิน วันละ 1 เม็ด 1 ครั้ง 3 วัน เลยอยากทราบว่ากินแบบไหนให้ผลดีกว่ากัน เพราะตอนนี้กลับมาเป็นอีกแล้วค่ะ
จาก kiki wpw...
บุคคลทั่วไป โรงพยาบาล
ธุรกิจส่วนตัว N/A
จุดประสงค์การสอบถามเพื่อ :การบริบาลผู้ป่วย
IP [ 61.91.67xxx.xxx ]

[13 มี.ค. 49 : 17:06:00] ชิตชไม โอวาทฬารพร lchitcha@pharmacy.psu.ac.th IP [ 192.168.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 1  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ลองเข้าไปอ่านที่ ซิค่ะ
ระยะเวลาในการสืบค้น : 15 นาทีชั่วโมง

[14 มี.ค. 49 : 19:47:52] ภก.ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ - IP [ 203.144.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 2  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
$$$$$$$$$$ การรักษาโรคติดเชื้อราแคนดิดาของช่องคลอดและอวัยวะเพศภายนอกด้วย Itraconazole $$$$$$$$$$

Itraconazole (Sporal หรือ Sporanox บ. Janssen Pharmaceuticals) เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่ม triazole ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา (fungistatic activity) สกุลแคนดิดา (Candida spp.) โดยเฉพาะชนิด albicans

ปริมาณ Itraconazole ในเนื้อเยื่อต่างๆ จะอยู่ในระดับสูง เนื่องจากยาจับกับโปรตีนได้ดี โดยเฉพาะเคอราติน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของผม เล็บ และผิวหนัง พบว่าการให้ยาเพียงครั้งเดียวสามารถคงระดับยาที่ให้ผลการรักษาในเยื่อบุช่องคลอดได้ถึง 4 วัน แต่พบว่าผู้ป่วยบางรายกลับมาเป็นซ้ำหลังรักษาด้วยยาเนื่องจากเชื้อราลุกลามถึงชั้นใต้เยื่อบุช่องคลอด

โรคติดเชื้อราแคนดิดาของช่องคลอดและอวัยวะเพศภายนอก (vulvovaginal candidiasis) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อราแคนดิดาชนิด albicans แต่ในปัจจุบันพบว่าเกิดจากชนิดอื่นมากขึ้น (Candida tropicalis และ Candida glabrata) โดยแต่เดิมคิดเป็นร้อยละ 9.9 ในปี 1988 แต่ในปี 1995 พบเพิ่มเป็นร้อยละ 17.2

การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่า Itraconazole ออกฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาที่ไม่ใช่ชนิด albicans ได้ดีกว่ายาต้านเชื้อรากลุ่ม azole อื่น เช่น Fluconazole ดังนั้นการใช้ Itraconazole ในการรักษาโรคติดเชื้อราแคนดิดาของช่องคลอดและอวัยวะเพศภายนอกจึงน่าจะได้ผลดียาต้านเชื้อรากลุ่ม azole อื่นๆ

##### การทดสอบทางคลินิก #####

พบว่าการใช้ “200 มก. (2 แคปซูล) วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วัน” หรือ “200 มก. (2 แคปซูล) วันละ 2 ครั้ง เพียงวันเดียว” สามารถให้อัตราการรักษาหาย (cure rate) สูงเช่นเดียวกับการรักษามาตรฐานด้วย Clotrimazole และ Fluconazole

ประมาณร้อยละ 5 ของผู้หญิง จะมีการกลับเป็นซ้ำอีกอย่างน้อย 4 ครั้งใน 1 ปี หรือ อย่างน้อย 3 ครั้งโดยไม่ได้เกิดหลังการใช้ยาปฏิชีวนะ อาจจำเป็นต้องใช้ Itraconazole ในขนาดป้องกัน (prophylactic dose) เช่น
- กิน 200 มก. (2 แคปซูล) ครั้งเดียว ในวันแรกของรอบประจำเดือน ติดต่อกัน 6 รอบ
หรือ
- กิน 200 มก. (2 แคปซูล) วันละ 2 ครั้ง (ห่างกัน 12 ชั่วโมง) ในวันที่ 4 หรือที่ 5 ของรอบประจำเดือน ติดต่อกัน 6 รอบ
หรือ
- กิน 200 มก. (2 แคปซูล) วันละครั้ง ติดต่อกัน 3 วันในวันแรกของรอบประจำเดือน จากนั้นในวันแรกของรอบประจำเดือนต่อไปให้กิน 200 มก. (2 แคปซูล) ครั้งเดียว ติดต่อกัน 5 รอบ

ข้อดีของการรักษาโรคติดเชื้อราแคนดิดาของช่องคลอดและอวัยวะเพศภายนอกด้วย Itraconazole คือ ใช้ระยะการรักษาสั้นกว่าการใช้ยาต้านเชื้อราเฉพาะที่

คัดจาก Gupta A.K., Bluhm R. Itraconzole (Sporanox) for vulvovaginal candidiasis. Skin Therapy Letter. Vol 7 (2002) [ http://www.skintherapyletter.com/download/stl_7_s1.pdf ]


$$$$$$$$$$ ราคาอ้างอิงเฉลี่ยของ Itraconazole 100 mg capsules $$$$$$$$$$
Sporal (บ. Janssen-Cilag) แคปซูลละ 35.07 บาท (3,507.40 บาท/100 แคปซูล)
Sporlab (บ. Biolab) แคปซูลละ 13.06 บาท (1,306.25 บาท/100 แคปซูล)
Spazol (บ. Siam Bhaesaj) แคปซูลละ 10.62 บาท (1,062.26 บาท/100 แคปซูล)
Itracon (บ. Unison) แคปซูลละ 13.25 บาท (1,324.70 บาท/100 แคปซูล)
Spornar (บ. Charoen Bhaesaj) แคปซูลละ 9.45 บาท (945.00 บาท/100 แคปซูล)
Itra (บ. Macrophar) แคปซูลละ 8.92 บาท (891.82 บาท/100 แคปซูล)
Norspor (บ. Ponds Chemical) แคปซูลละ 9.75 บาท (975.00 บาท/100 แคปซูล)

ที่มา – ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (ณ กรกฎาคม-กันยายน 2548)
[ http://dmsic.moph.go.th/price/prepare.php?data=itraconazole&method=drug&name=ITRACONAZOLE%20CAP%20100%20MG ]

[14 มี.ค. 49 : 20:21:52] - IP [ 203.144.xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 3  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางคลินิกของการใช้ Itraconazole ในโรคติดเชื้อราแคนดิดาของช่องคลอดและอวัยวะเพศภายนอก

อยู่ในกระทู้ 6420 ( http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=6420&gid=1 )

[18 มี.ค. 49 : 0:33:42] ภก.ปริทัศน์ สุขสนาน,PSU paritas_suksanan@yahoo.com IP [ 210.86.1xxx.xxx]
ความคิดเห็นที่ : 4  | กลับไปกระดานถามตอบ | ตอบคำถามนี้
ให้พิจารณาหรือระมัดระวังเรื่องการกินยาด้วยครับ โดยคุณสมบัติของ Itraconazole capsule ต้องอาศัยกรดในปริมาณที่มากพอในการละลายยาและช่วยให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้นครับ โดยทั่วไปแนะนำให้กินยาหลังอาหารทันทีเพื่อให้กรดที่หลั่งออกมาช่วยในการดูดซึมยาครับ อาจต้องพิจารณาว่ากินอาหารมื้อไหนเป็นมื้อหลักควรกินยาหลังอาหารมื้อนั้น ถ้าให้ดีแนะนำให้กินพร้อมน้ำอัดลมครับ(มีการศึกษาว่า Cola beverage เช่น Coke,Pepsi) ช่วยให้ยาดูดซึมได้ดีขึ้นเนื่องจากน้ำอัดลมมีคุณสมบัติเพิ่มความเป็นกรดในกระเพาะได้ครับ อีกอย่างในกรณีที่รักษาไม่หาย อาจเกิดได้จากการกินพร้อมหรือใกล้ยาบางชนิดเช่น ยาลดกรด,ยายับยั้งการหลั่งกรด รักษาโรคกระเพาะอาหาร เป็นต้นครับ เนื่องจากยาเหล่านี้จะลดกรดทำให้ยา Sporal แตกตัวดูดซึมไม่ได้ครับ นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายชนิดที่มีผลเช่นกัน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการกินยาก็จะดีครับเพื่อจะได้ช่วยกันตอบคำถามของคุณได้

Your Answer

หากท่านมีคำถาม ไม่ควรเข้าไปเขียนถามในช่องข้างล่างนี้ เพราะจะไม่มีผู้เห็นคำถามของท่าน ท่านควรตั้งเป็นกระทู้คำถามใหม่แยกออกไป
โดยไปที่ http://drug.pharmacy.psu.ac.th/newtopic.asp หรือ

เกี่ยวกับ คำตอบ / ความคิดเห็น : " "= ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อความ
ไฟล์ประกอบ คำตอบ/ ความคิดเห็น ขนาดไม่เกิน 1 MB [ pdf, doc, docx, xls, ppt, jpg, gif, tif ]
เกี่ยวกับ ผู้ตอบคำถาม /แสดงความคิดเห็น
ชื่อ/สกุล
E-mail
รหัสสุ่ม = Secuity Image *** ป้อนรหัสสุ่มทุกครั้งที่ตอบกระทู้ ***
คำแนะนำก่อนการตอบคำถาม
1. กรุณาเตรียมเนื้อหาการตอบในโปรแกรม Notepad ก่อน (ไม่ควรใช้โปรแกรม Word)
2. ก่อนโพสข้อความ ควรกด F5 เพื่อ Refresh หน้าจอ แล้วจึงคัดลอกเนื้อหาจาก Notepad ไปลงในช่องที่เกี่ยวข้อง
3. ต้องกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นโปรแกรมจะไม่ยอมบันทึกข้อมูลลงเว็บบอร์ด
 
For Pharmacist ระยะเวลาที่ใช้ ชั่วโมง keywords
ประเภทคำถาม
Availability Identification General Product Information
Compatibility / Stability Dosage Adminitration Pharmacokinetics
Traditional Medicine Adverse Effects Pharmaceutics (compounding formulation)
Drug Interactions Poisioning Toxicology Therapy Evaluation / Drug of Choice
Teratogenicity Lactation / Infant Risks Laws/ Policy &Procedure P&T Others
เอกสารที่ใช้สืบค้นข้อมูลของคำตอบนี้
เอกสาร 1* เอกสาร 2* เอกสาร 3* DISdatabase CD-ROM/Other Database Internet อื่น ๆ
รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในการตอบคำถามนี้
 
เอกสารอ้างอิงที่ใช้สืบค้น แต่ไม่พบคำตอบ
Drug Facts and Comparison Drug Information Handbook JPR AHFS PDR
USP DI DrugDex Poisindex Identidex Martindales
MIMs/MIMs Annual Drug Interaction Facts Handbook On injectable Drugs
Pharmacotherapy Pregnancy&Lactation Textbook of ADR
Clinical Drug Data Text of Therapeutics Applied Therapeutics Harrison
Conn's Curent Therapy Pharmaceutical Codex USP/NF BP Merck Index
Remington Goodman and Gilman Medline IPA Embase Internet
  อื่น ๆ ระบุ
ข้อมูลที่ทุกท่านกรอกจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันสืบค้นคำตอบ
เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
รศ.ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ผศ.ดร.ภญ.ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดร.ภญ.สิริมา สิตะรุโน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์


ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved