http://drug.pharmacy.psu.ac.th Set As Default Homepage | BookMark    
 วันที่ 29 มี.ค. 58 มีผู้ Online อยู่ขณะนี้ 53 คน แหล่ง ' ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ ' โดยความร่วมมือของ " เภสัชกร " ทั่วประเทศ    
>>หน้าแรก | สายด่วนสภา | จดหมายข่าว | Disclaimer | บทความแลกเปลี่ยน | ค้นข้อมูลยาสำหรับประชาชน | แบบบันทึกคำถาม/คำตอบ | +ฐานข้อมูล ccis+    
คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"
ค้นหาข้อมูลจากประเภท และมีข้อความ
  เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ คำแนะนำการตั้งคำถามกระทู้ทั้งหมด กระทู้ตอบล่าสุด ตั้งคำถามใหม่  
ลบกระทู้
Page: 184/194 [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | [Next]
664 stability of antibiotic preparation 16 มี.ค. 44  [23 เม.ย. 44:7]

663 ความคงตัวของ ketamine หลังผสม 16 มี.ค. 44  [20 มิ.ย. 50:3]

662 sodiumbicarbonate ear drop 15 มี.ค. 44  [16 มี.ค. 44:1]

661 การตั้งหน่วยงาน DIS ในรพ. 14 มี.ค. 44  [15 มี.ค. 44:1]

660 รายชื่อวัสดุการแพทย์ และรายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 14 มี.ค. 44  [3 มี.ค. 36:2]

659 ยารักษาผมบาง, ผมร่วง 14 มี.ค. 44  [1 มิ.ย. 44:3]

658 stability of antibiotic preparation 14 มี.ค. 44  [14 มี.ค. 44:1]

657 NSAIDs และ Cimetidine,alumina magnesia 13 มี.ค. 44  [15 ต.ค. 50:7]

656 ใช้ยาฉีดมาเหน็บ 11 มี.ค. 44  [11 พ.ค. 50:2]

655 หน้าอกโต(ในผู้ชาย) 10 มี.ค. 44  [19 ก.พ. 50:2]

654 ปรับปรุงกระดานถามตอบ ให้สามารถส่ง รูปภาพ และ เอกสารประกอบได้ 10 มี.ค. 44  [12 มี.ค. 44:5]

653 งานวิจัยเกี่ยวกับเภสัชกรรมชุมชน 9 มี.ค. 44  [14 มี.ค. 44:2]

652 สัดส่วนของ NaOH และนำมันมะพร้าวในการทำสบู่ก้อน 8 มี.ค. 44  [9 ก.ค. 49:5]

651 สาร Cationic ในครีมนวดผม 6 มี.ค. 44  [12 มี.ค. 44:3]

650 Ticlopidine and Charithromycin 5 มี.ค. 44  [11 พ.ค. 50:1]

649 วิธีการใช้ยา adalat CR 60 มิลลิกรัม ที่ถูกต้องจริงๆ 5 มี.ค. 44  [23 ก.ค. 44:4]

648 GHP 5 มี.ค. 44  [26 มี.ค. 44:3]

647 ขอคำแนะนำหนังสือ 4 มี.ค. 44  [9 มี.ค. 44:2]

646 การตัดแบ่งเม็ดยามีผลอย่างไรกับstabilityของยา L-thyroxin (0.1) 4 มี.ค. 44  [4 มี.ค. 44:1]

645 สามารถ ผสม furosemide inj. กับ human albumin ในขวดเดียวกันได้หรือไม่ 3 มี.ค. 44  [20 ส.ค. 57:3]

644 combination of administration 2 มี.ค. 44  [11 พ.ค. 50:4]

643 คุณสมบัติของ hydroxypropyl methylcellulose 2 มี.ค. 44  [11 พ.ค. 50:1]

642 อายุของยา prepacked 28 ก.พ. 44  [1 มี.ค. 44:1]

641 ความแตกต่างระหว่าง -resinate และ -hydrochloride 28 ก.พ. 44  [10 มี.ค. 44:1]

640 ยาเสพติดและยาควบคุมพิเศษ 27 ก.พ. 44  [20 มี.ค. 51:11]

639 nor epinephrine และ EP ในยาชา 27 ก.พ. 44  [15 มี.ค. 44:1]

638 ว่านหางจรเข้กับการรักษาระดับน้ำตาล 27 ก.พ. 44  [6 มี.ค. 44:1]

637 ระหว่างใช้ยาเลื่อนประจำเดือน 26 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:2]

636 ิSide effect ของ Beclotide inhaler 26 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:2]

633 การใช้ phenobarb ในหญิงมีครรภ์ 25 ก.พ. 44  [15 มี.ค. 44:1]

632 รังสีUV กับแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 25 ก.พ. 44  [2 มี.ค. 44:1]

631 vitaminC รักษาฝ้า 25 ก.พ. 44  [24 ก.พ. 50:2]

630 Donnatal elixir เทียบกับ Hyoscine syrup.... 24 ก.พ. 44  [28 ก.พ. 44:1]

629 Foliamin มีสรรพคุณอย่างไร 24 ก.พ. 44  [24 ก.พ. 44:1]

628 baby aspirin กี่มิลลิกรัมกันแน่ 24 ก.พ. 44  [5 พ.ค. 50:4]

627 ยาละลายขี้หู 24 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:3]

626 Chloroquine 24 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:2]

625 AmphotericinB inj 24 ก.พ. 44  [26 ก.พ. 44:1]

624 NaDCC 24 ก.พ. 44  [8 เม.ย. 47:2]

623 ยารักษาสิว 24 ก.พ. 44  [10 พ.ค. 45:1]

622 Melioidosis 24 ก.พ. 44  [10 ธ.ค. 54:6]

621 Brewer Yeast 23 ก.พ. 44  [11 ก.ค. 54:2]

620 การใช้ยา Lamivudine ในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี 22 ก.พ. 44  [1 มี.ค. 44:1]

619 chloral hydrate syrup แพทย์ต้องการใช้ให้เด็กสงบก่อนทำหัตถการ... 22 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:4]

618 ตัวยาในท้องตลาดที่โฆษณารักษาผมร่วง ได้ผลมากน้อยตามที่โฆษณาหรือไม่ 22 ก.พ. 44  [:0]

617 Extended release (Dilantin) 22 ก.พ. 44  [22 ก.พ. 44:2]

616 วิธีธรรมชาติบำบัดในการรักษาไมเกรน เป็นอย่างไร 22 ก.พ. 44  [26 ก.ย. 44:1]

615 เภสัชกร **อาชีพที่ถูกลืม 22 ก.พ. 44  [10 ส.ค. 50:17]

614 ใช้premarin ในผู้ป่วยชายที่มีปัญหากระดูก? 21 ก.พ. 44  [22 ก.พ. 44:1]

613 ยาหยอดตา hypotear plus 21 ก.พ. 44  [22 ก.พ. 44:1]

612 ยาที่ต้องให้ลูกงดดูดนมแม่ 21 ก.พ. 44  [21 ก.พ. 44:1]

611 เมือ่ฉีด HBIG ซ้ำ 20 ก.พ. 44  [21 ก.พ. 44:1]

610 การรักษาไมเกรนวิธีธรรมชาติบำบัด 19 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:2]

609 placenta จากแกะ ที่ สกัดเป็นวิตามินมีผลข้างเคียงหรือไม่ 18 ก.พ. 44  [20 ก.พ. 44:1]

608 lacteol fort / smecta มีข้อบ่งใช้เหมือนกันหรือไม่ 17 ก.พ. 44  [:0]

607 toxoid and antitoxoid ต่างกันอย่างไร? 17 ก.พ. 44  [24 มิ.ย. 54:3]

606 vit-C กับเครื่องสำอาง 17 ก.พ. 44  [16 เม.ย. 44:2]

605 ไวตามิน อี ห้ามกินเกินวันละกี่ i.u ครับ 17 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:2]

604 Finasteride มีฤทธิ์ช่วยลดอาการผมร่วงจริงหรือ 16 ก.พ. 44  [11 พ.ค. 50:6]

603 folic and pregnancy 15 ก.พ. 44  [21 ก.พ. 44:2]

Page: 184/194 [ Prev ] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | [ Next ]

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ

เครือข่ายความร่วมมือบริการเภสัชสนเทศ
โดยความร่วมมือของศูนย์เภสัชสนเทศ :
ม.มหิดล | ม.นเรศวร | ม.เชียงใหม่ | ม.มหาสารคาม | ม.อุบลราชธานี
ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ  | ม.สงขลานครินทร์
ศูนย์เภสัชสนเทศ รพ.จากทั่วประเทศ และ เภสัชกร ทุกๆท่าน

หัวหน้าโครงการ :
ภก.นที สรพิพัฒน์

ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ
รศ.ภก.วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ ประธานหน่วยเภสัชสนเทศและบริการสังคม

ศูนย์เภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Tel.(074) 288895 Fax (074) 212815
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ภานุชญา มณีวรรณ
Copyright © 1999-2001 http://drug.pharmacy.psu.ac..th . All Rights reserved