ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การบริหารยา diazepam inj แบบ slow IV push มีอัตราเร็วในการให้ยาไม่เกิน 5 mg/min และยาไม่ควร dilute เนื่องจากทำให้ตกตะกอน แต่เนื่องจากยามีประมาณน้อย ทำให้ยากต่อการบริหารยา อยากทราบเทคนิคที่ทำให้บริหารยาได้ใน 2 นาทีค่ะ

วัตถุประสงค์ในการฉีด : ต้องการ sedation ก่อนทำหัตถการ/ ใส่ tube

[รหัสคำถาม : 102] วันที่รับคำถาม : 29 พ.ค. 63 - 09:19:44 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110