ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
หากผู้ป่วยมีอาการผิวหนังอักเสบ และทา Triamcinolone Acetonide 0.1% lotion ติต่อกันทุกวันเป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการคันมาก มีแนวทางการแก้ไขอย่างไรบ้างคะ การใช้ emolient จะลดความถี่ในการกำเริบได้มากน้อยแค่ไหนคะ และ การเปลี่ยนสลับการใช้ steroid topical ไปเป็น calcineurin inhibitors topical จะปรับช่วงเวลาในการใช้ยาได้อย่างไรคะ
[รหัสคำถาม : 103] วันที่รับคำถาม : 01 มิ.ย. 63 - 12:18:23 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

อยู่ระหว่างการค้นข้อมูลตอบคำถาม
วันที่ตอบ : 07 ส.ค. 63 - 14:10:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110