ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
การที่ขมิ้นชันเพิ่มการหลั่งของน้ำดี ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดถุงน้ำดี แล้วมีอาการท้องอ

การที่ขมิ้นชันเพิ่มการหลั่งของน้ำดี ในกรณีที่ผู้ป่วยตัดถุงน้ำดี แล้วมีอาการท้องอืด จะสามารถใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยรายนี้ได้หรือไม่คะ

[รหัสคำถาม : 105] วันที่รับคำถาม : 11 มิ.ย. 63 - 16:59:30 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ถุงน้ำดีมีหน้าที่กักเก็บน้ำดีที่สร้างมาจากตับ การรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทไขมันจะกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของถุงน้ำดีเพื่อให้น้ำดีที่กักเก็บไว้ในถุงไหลเข้าสู่ท่อน้ำดีและท่อลำไส้เล็กส่วนต้นตามลำดับเพื่อช่วยในการย่อยสลายอาหารโดยเฉพาะอาหารไขมัน สาร curcumin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในสมุนไพรขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการบีบตัวของถุงน้ำดีและเพิ่มการขับน้ำดี [1] จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาขับน้ำดีร่วมในการรักษาโรคตับและรักษาภาวะดีซ่าน (ผิวและตาขาวมีสีเหลืองจากการสะสมของสาร bilirubin) เพื่อเพิ่มการขับสาร bilirubin ออกจากร่างกายร่วมกับน้ำดีทางท่อน้ำดีผ่านเข้าสู่ท่อลำไส้ใหญ่ปนออกมากับอุจจาระ รวมทั้งนำมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี [2] อย่างไรก็ตามการรับประทานขมิ้นชันมีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะท่อน้ำดีหรือถุงน้ำดีอุดกั้นและต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ในผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีแล้ว เนื่องจากอาจทำให้เกิดก้อนนิ่วในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงของการเกิดอาการของโรคดังกล่าว
ในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดถุงน้ำดี อาจทำให้มีการย่อยอาหารผิดปกติไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรับประทานอาหารประเภทไขมันมากๆ เนื่องจากการตัดถุงน้ำดีทำให้ไม่มีที่กักเก็บน้ำดี ส่งผลให้มีปริมาณน้ำดีไหลเข้าสู่ท่อลำไส้เล็กส่วนต้นน้อยลง จึงทำให้มีอาการท้องอืด แน่นท้องได้โดยเฉพาะในระยะแรกภายหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายจะมีการปรับตัวขยายขนาดของท่อน้ำดีทำให้มีปริมาณน้ำดีในท่อทางเดินอาหารมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารกลับมาเหมือนปกติได้ อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารร่วมด้วยโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ย่อยยากหรือมีไขมันมากๆ ผู้ป่วยที่ได้รับการตัดถุงน้ำดีแล้วสามารถรับประทานขมิ้นชันได้ และมีรายงานวิจัยว่า การรับประทานขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดและความเหนื่อยหรืออ่อนล้าภายหลังการผ่าตัดถุงน้ำดี [3] นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยที่มีในขมิ้นชันมีคุณสมบัติเป็นยาขับลมในท้อง ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและอาการปวดเกร็งท้องได้
อ้างอิงจาก
1. Rasyid A, Lelo A. The effect of curcumin and plcebo on human gall bladder function: an ultrasound study. Aliment. Pharmacol. Ther. 1999. 13(2): 245-249.
2. Dulbecco P, Savarino V. Therapeutic potential of curcumin in digestive diseases. WJG. 2013. 19(48): 9256-9270.
3. Agarwal KD, Tripathi CD, Agarwal BB, Saluja S. Efficacy of turmeric (curcumin) in pain and postoperative fatigue after laparoscopic cholecystectomy: a double-blind, randomized placebo-controlled study. Surg Endosc. 2011. 25(12): 3805-3810

วันที่ตอบ : 27 ส.ค. 63 - 00:18:59
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110