ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
อยากทราบว่าสามารถให้ยา amoxicllin+clavulanic acid 1g 1X3pc
ได้หรือไม่ และหากไม่


อยากทราบว่าสามารถให้ยา amoxicllin+clavulanic acid 1g 1X3pc
ได้หรือไม่ และหากไม่ได้ขอเหตุผลเพื่อใช้ในการ consult แพทย์

[รหัสคำถาม : 106] วันที่รับคำถาม : 21 มิ.ย. 63 - 10:23:03 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา CO-AMOXICLAV เป็นยาปฏิชีวนะอยู่ในกลุ่ม penicillin (จัดตามโครงสร้าง) หรืออยู่ในกลุ่ม beta lactam and betalactamase inhibitor (จัดตามการออกฤทธิ์) ผสมกันระหว่าง Amoxyciilin กับ Clavulanic acid ใช้รักษาการติดเชื้อกรัมบวกทั่วไป เนื่องจากยา Amoxycillin ถูกแบคทีเรียสร้างเอนไซม์ betalactamase มาทำลายโครงสร้างยา(ส่วนที่เป็น betalactame) ดังนั้นจึงให้ Clavulanic acid (ทำตัวเป็น betalactamase inhibitor) ไปเพื่อยับยั้งเอนไซม์ดังกล่าว

CO-AMOXICLAV 1 g ประกอบด้วย Amoxicillin 875 mg และ Clavulanic acid 125 mg ซึ่งแนะนำให้ใช้ ทุก 12 ชั่วโมง เพราะเป็นยาที่อยู่ในรูปแบบออกฤทธิ์นาน และการเพิ่มความถี่ในการใช้ยามากขึ้น เช่น ทุก 8 ชั่วโมง ทำให้มีอาการไม่พึงประสงค์จาก Clavulanic acid (ถ่ายเหลว) เพิ่มมากขึ้นด้วย


วันที่ตอบ : 24 มิ.ย. 63 - 10:49:53
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110