ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ยาในกลุ่ม triptan เป็นยาประเภทใดตามกฏหมาย

ยาในกลุ่ม triptan เป็นยาประเภทใดตามกฏหมาย

[รหัสคำถาม : 107] วันที่รับคำถาม : 22 มิ.ย. 63 - 11:01:54 ถามโดย : นักศึกษา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยากลุ่ม triptan จัดเป็น specific drug ในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน ออกฤทธิ์เป็น seretonin receptor agonist มีด้วยกันหลายชนิด

1. ข้อมูลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย จัดยา triptan เป็นยาอันตราย "ยาต่อไปนี้เป็นยาอันตราย ข้อ (34) ยาจำพวกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง รวมทั้งยาทำให้เบื่ออาหาร นอกจากที่ประกาศเป็นวัตถุอกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท"

2. ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ sumatriptan ระบุประเภทของยาข้างกล่องผลิตภัณฑ์ว่าเป็น "ยาอันตราย"

เอกสารอ้างอิง
[1] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
[2] ผลิตภัณฑ์ยา sumatriptan
วันที่ตอบ : 26 มิ.ย. 63 - 10:48:35
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110