ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วยไมเกรนมีภาวะ medication overuse headache จาก ergotamine เนื่องจากกิน ergotamine 1 เม็ด/วัน ทุกวันเป็นเวลา 1 ปี จึงให้ยา amitryptyline เพื่อป้องกันไมเกรน โดยค่อยๆเพิ่มขนาดยาซึ่งตอนนี้ขนาดยาอยู่ที่ 30 mg/day แต่ผู้ป่วยยังคงกิน ergotamine อยู่วันละเม็ดทุกวัน และล่าสุดผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดหัว และใจสั่น วัดความดันได้ 125/84 mmhg และ heart rate 80 ครั้ง/นาที ล่าสุดจึงปรับให้ long-half life NSAIDS (piroxicam 20 mg/day) ลด amitryptyline เป็น 20 mg/day เพิ่ม magnesium 400 mg/day และให้ผู้ป่วยลองหยุด ergotamine และให้ติดตามอาการ จึงอยากทราบว่าจะสามารถ monitor serotonin syndrome ได้อย่างไร และมีการปรับแนวทางการรักษาอย่างไรได้บ้างคะ
[รหัสคำถาม : 113] วันที่รับคำถาม : 01 ก.ค. 63 - 18:03:24 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110