ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
azithromycin dry syrup for oral suspension ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็นคะ เ

azithromycin dry syrup for oral suspension ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องหรือตู้เย็นคะ เก็บที่ตู้เย็นจะทำให้ยาขมมากขึ้นหรือไม่คะ เนื่องจากมีเภสัชในโรงพยาบาลแจ้งผู้ป่วยมาเช่นนี้ มีการศึกษารองรับเรื่องนี้ไหมคะ

[รหัสคำถาม : 117] วันที่รับคำถาม : 07 ส.ค. 63 - 16:11:02 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

กรณีนี้หมายถึงยาที่ยังไม่ผสมน้ำใช่หรือไม่ ขอให้ข้อมูลดังนี้

ประเด็นที่ 1 เอกสารกำกับยาแนะนำอย่างไร
ข้อมูลจากเอกสารกำกับยา Azithromycin powder for oral suspension (ZITHROMAX) ระบุว่ายาที่ยังไม่ผสม "เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส เก็บยาในที่ปลอดภัย เก็บให้พ้นแสง"

ประเด็นที่ 2 นิยามของคำว่า เก็บยา room temperature
room temperature หมายถึง การเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ในห้องที่เปิดเครื่องทำความเย็น 25 องศาเซลเซียส หรือ ระหว่าง 20 - 30 องศาเซลเซียส เภสัชภัณฑ์ที่ระบุให้เก็บที่ controlled room temperature หรือเก็บที่ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส อาจเก็บใน cool place (ระหว่าง 8 - 15 องศาเซลเซียส) ได้นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น

ประเด็นที่ 3 ตู้เย็นในครัวเรือนอุณหภูมิเท่าไหร่
ตู้เย็นในครัวเรือนแต่ละตำแหน่งอุณหภูมิไม่เท่ากัน อย่างช่องธรรมดาชั้นล่างสุด อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส แต่ฝาประตูตู้เย็นอุณหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส

ประเด็นที่ 4 นำยาไปแช่ตู้เย็นจะเป็นไรมั้ย
ยาที่ยังไม่ผสมแช่ตู้เย็นจะทำให้ผงยาเกาะตัว เวลานำมาผสมน้ำจะละลายยากกว่าปกติ (แต่ก็ไม่ยากจนละลายไม่ได้) ส่วนที่ว่ารสชาติจะขมกว่าปกติหรือไม่ โดยปกติยากลุ่มนี้หลังจากละลายน้ำจะขมอยู่แล้วการแช่ตู้เย็นไม่ได้ทำให้ขมมากว่าเดิม แต่จะทำให้หนืดมากขึ้น ติดลิ้นมากขึ้น แต่ไม่มีผลอะไรในการรักษา

ดังนั้น การเก็บยา Azithromycin powder for oral suspension (ZITHROMAX) ในตู้เย็นทั่วไปในครัวเรือน อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดครับ แต่สามารถอนุโลมได้หากมีข้อจำกัดเรื่องอุณหภูมิที่ร้อน

วันที่ตอบ : 17 มิ.ย. 64 - 12:28:39


No : 2

ยา azithromycin เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์ ในกลุ่ม macrolide มีข้อบ่งใช้ในการรักษาอาการติดเชื้อต่าง ๆ ได้แก่ การติดเชื้อที่หูส่วนกลางแบบเฉียบพลัน โรคคอหอยและต่อมทอนซิลอักเสบ อาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหาร อาการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ อาการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือโครงสร้างของผิวหนัง รวมถึงอาการติดเชื้ออื่น ๆ ที่ยังไม่ดื้อต่อยาดังกล่าว [1] คุณสมบัติที่สำคัญของยา azithromycin ได้แก่ ยา azithromycin มีรสขม โดยปกติจะไม่ละลายน้ำ แต่สามารถละลายได้ที่ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำลาย เป็นต้น [2]
รูปแบบการบริหารยา azithromycin เพื่อที่จะให้ยาออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย ได้แก่ การบริหารโดยการรับประทาน และการบริหารโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ สำหรับยา azithromycin ที่จะต้องบริหารโดยการรับประทาน เช่น ยา azithromycin รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ยา azithromycin รูปแบบผงแห้งสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน และยา azithromycin รูปแบบไมโครสเฟียร์ออกฤทธิ์นานสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน [1]
สำหรับยา azithromycin รูปแบบผงแห้งสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน จะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ชนิดใช้เพียงครั้งเดียว (single-dose packets) และชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multi-dose) การผสมผงยา (reconstitution) เพื่อให้ได้เป็นยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับยา azithromycin ชนิดใช้เพียงครั้งเดียวขนาด 1 g จะต้องผสมน้ำปริมาตร 60 mL และรับประทานทันทีหลังผสม ส่วนยา azithromycin ชนิดใช้ได้หลายครั้งขนาด 300 mg จะต้องผสมน้ำปริมาตร 9 mL เพื่อให้ยามีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 15 mL โดยตัวยาจะมีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 100 mg/5 mL สำหรับยา azithromycin ชนิดใช้ได้หลายครั้งขนาดอื่น ๆ เช่น ขนาด 600 mg, 900 mg, 1.2 g และ 1.5 g จะต้องผสมน้ำ 9 mL, 12 mL, 15 mL และ 19 mL เพื่อให้ยามีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 15 mL, 22.5 mL, 30 mL และ 37.5 mL ตามลำดับ โดยตัวยาจะมีความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 200 mg/5 mL ดังนั้นเพื่อให้ยามีความเข้มข้นสุดท้ายอยู่ที่ 200 mg/5 mL หลังใช้งานแต่ละครั้งควรปิดฝาขวดบรรจุยาให้แน่น และเขย่าขวดยาทุกครั้งก่อนจะบริหารยาครั้งถัดไป [1]
การเก็บรักษายา azithromycin ชนิดผงแห้งสำหรับเตรียมเป็นยาน้ำแขวนตะกอน หากยังไม่ทำการผสมผงยา ควรเก็บในภาชนะที่ปิดแน่นและเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 30 ºC แต่ถ้าทำการผสมผงยาเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 5-30 ºC โดยจะเก็บไว้ได้นาน 10 วัน [1],[3],[4] จากการสืบค้นข้อมูล ไม่พบข้อมูลว่าการเก็บรักษายา azithromycin ในตู้เย็นจะทำให้ตำรับมีรสชาติขมมากขึ้น
โดยสรุป ยา azithromycin ที่ทำการผสมผงยาแล้วสามารถเก็บได้ทั้งอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิต้องไม่เกิน 30 ºC) และเก็บในตู้เย็น (อุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า 5 ºC) โดยเก็บได้นาน 10 วัน [1],[3],[4] จากการสืบค้น ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงว่าการเก็บรักษายา azithromycin ในอุณหภูมิตู้เย็นจะทำให้ยามีรสชาติที่ขมขึ้น แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าเมื่อทำการผสมผงยา (reconstitution) และเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น จะทำให้ยา azithromycin บางส่วนละลายในน้ำกระสายยาได้บ้าง ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยรับประทานยาหลังเก็บไว้ในตู้เย็นจะส่งผลให้ผู้ป่วยอาจรู้สึกว่ายามีรสชาติขมขึ้น อย่างไรก็ตามการละลายของยา azithromycin ที่เพิ่มขึ้นหลังจากทำการผสมยา สามารถเกิดได้ทั้งการเก็บรักษายาในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิตู้เย็น

เอกสารอ้างอิง
[1]. Azithromycin. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 26 February 2021; cited 23 June 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[2]. Amin F, Khan S, Shah SMH, et al. A new strategy for taste masking of azithromycin antibiotic: development, characterization, and evaluation of azithromycin titanium nanohybrid for masking of bitter taste using physisorption and panel testing studies. Drug Des Devel Ther. 2018;12:3855-3866. doi:10.2147/DDDT.S183534.
[3]. The electronic medicines compendium. Azithromycin 200mg/5ml Powder for Oral Suspension [Internet]. [cited 23 June 2021]. Available from: https://www.medicines.org.uk /emc/product/441/smpc#gref.
[4]. U.S. National Library of Medicine. AZITHROMYCIN- azithromycin monohydrate suspension [Internet]. [cited 23 June 2021]. Available from: https://dailymed. nlm.nih.gov /dailymed/drugInfo.cfm?setid=071e71b8-bb53-4075-9bda-2ec48affa018.


วันที่ตอบ : 03 ก.ย. 64 - 10:37:33
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110