ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ถ้าหมอออร์เดอร์ ceftriaxone 2 กรัม IV OD
หลังจากให้ dose แรก เราจะให้ dose ต่อไ


ถ้าหมอออร์เดอร์ ceftriaxone 2 กรัม IV OD
หลังจากให้ dose แรก เราจะให้ dose ต่อไป เร็วสุด/ช้าสุดในกี่ชั่วโมง (คำถามแรก)

เคยสอบถามห้องยา เภสัชเคยแจ้งว่า บวกลบได้ 2-4 ชม. (อยากได้ ref ค่ะ )
ในความหมายที่เภสัชบอกนี้คือ ถ้าเราให้ 6 โมงเช้า รอบถัดไป เรานัดให้ 8 โมง-10 โมงของวันถัดไปได้มั๊ย? (คำถาม 2)

โดยปกติที่บริหารยา cef-3 จะให้ dose 2 ห่างจาก dose แรก 12-24 hr เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คะ (คำถามที่ 3)

และกรณีนี้ ถ้า คิดจากข้อมูลที่เคยสอบถามเภสัช ว่าบวกลบได้ 2-4 hr ถ้าเราคิดจาก 12 hr หลังจาก dose แรก จะให้ บวกลบ 2-4 ชม.ได้ไหม


[รหัสคำถาม : 118] วันที่รับคำถาม : 23 ส.ค. 63 - 22:33:10 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Ceftriaxone เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม Cephalosporins ที่จัดเป็น time dependent antibiotics ค่าครึ่งชีวิต (elimination half-life, t1/2) ในผู้ใหญ่ที่มีการทำงานของตับและไตที่ปกติอยู่ที่ประมาณ 5.8-8.7 hr ขนาดยาปกติที่แนะนำ คือ 1-2 g IV infusion มากกว่า 30 นาที ทุก 12-24 ชั่วโมง[1,2,3,7]
จากข้อมูลยาของ Rocephin® พบว่าค่า trough concentration( serum concentration ก่อนการให้ยาครั้งต่อไป) ของการให้ยา Ceftriaxone ที่ขนาดต่าง ๆ เป็นดังนี้
- Ceftriaxone 1 g IV : Average Plasma Concentrations at 12 h = 28 µg/mL
- Ceftriaxone 1 g IV : Average Plasma Concentrations at 24 h = 9 µg/mL
- Ceftriaxone 2 g IV : Average Plasma Concentrations at 12 h = 46 µg/mL
- Ceftriaxone 2 g IV : Average Plasma Concentrations at 24 h = 15 µg/mL
ค่าของ MIC ในเชื้อ Bacteria ต่างๆมีดังนี้ E. faecalis = > 32, S. pneumoniae = 0.06, B. fragilis = 4, E.coli = 0.03 - 0.06, P. aeruginosa = 8, S. aureus = 1-2 (ข้อมูลจาก NARST) จากข้อมูล MIC[8] และข้อมูลของ trough concentration จะเห็นได้ว่า การให้ยา Ceftriaxone ขนาด 2 g เมื่อเวลาผ่านไป 24 h พบว่ายังมีความเข้มข้นของยาในเลือด สูงกว่าค่า MIC ของเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้น การใช้ ceftriaxone ขนาด 2 g q 24 h จะทำให้มีประสิทธิภาพดีและมีความสะดวกในการให้ยา
การให้ยา Ceftriaxone 2 g IV OD หมายถึงการให้ยาครั้งละ 2 g วันละ 1 ครั้ง ซึ่งยา ceftriaxone มีค่า t1/2 ประมาณ 5-9 hr การที่ยาจะถูกกำจัดออกจากร่างกายได้หมดต้องอาศัยระยะเวลาประมาณ 5 half-life นั่นคือใช้ระยะเวลาประมาณ 25-45 hr กล่าวคือ หากได้รับยา dose แรกเวลาประมาณ 4.00 น. การให้ยาใน dose ถัดไปควรเป็น 4.00 น. ในวันถัดมา แต่เพื่อความสะดวกในการปรับรอบการบริหารยาของพยาบาล การให้ยาใน dose ถัดไป จึงเกิดขึ้นในเวลา 6.00 น. (ผ่านไป 26 h) ซึ่งเกิน 25 hr (5 Half-life) ยาอาจจะถูกกำจัดออกจากร่างกายหมดแล้ว จึงอาจส่งผลให้ระดับยาไม่ถึงระดับของการรักษา การบริหารยาในผู้ป่วยรายนี้ จึงต้องใช้หลักการ half way rule เข้ามาช่วยในการปรับรอบการบริหารยา นั่นคือ หากผู้ป่วยได้รับยา dose แรก ในเวลา 4.00 น. การบริหารยาใน dose ถัดไปควรให้ในเวลาครึ่งหนึ่งของ 24 ชั่วโมง (12 ชั่วโมง) ซึ่งตรงกับรอบการให้ยาในเวลา 16.00 น. ก่อน หลังจากนั้นจึงปรับรอบบริหารยาใน dose ถัดไปในเวลา 6.00 น. ตามรอบการบริหารยาปกติ เพื่อให้ระดับยาเพียงพอต่อการรักษา[4,5]

วันที่ตอบ : 22 มี.ค. 64 - 10:23:54
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110