ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
สอบถามการฉีดวัคซีน Hepatitis B ในบุคลาการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แพทย

สอบถามการฉีดวัคซีน Hepatitis B ในบุคลาการทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ สมมติหลักจากฉีดวัคซีนครบแล้ว ตรวจพอภูมิคุ้มกัน ผ่านไปหลายปี ตรวจภูมิคุ้มกัน แต่ไม่เจอ จะต้องมีการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มหรือไม่

[รหัสคำถาม : 121] วันที่รับคำถาม : 30 ส.ค. 63 - 12:24:56 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110