ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
variceal bleeding ในผู้ป่วย cirrhosis จำเป็นต้องใช้ propranolol เท่านั้นหรือไม่

variceal bleeding ในผู้ป่วย cirrhosis จำเป็นต้องใช้ propranolol เท่านั้นหรือไม่ ใช้ยาลดความดันตัวอื่นได้หรือไม่เนื่องจากผู้ป่วยแพ้ยาแบบ angioedema

[รหัสคำถาม : 136] วันที่รับคำถาม : 06 พ.ย. 63 - 13:00:14 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Variceal hemorrhage เป็นภาวะแทรกซ้อนจาก portal hypertension [1] ทีมีความต้านทานของเส้นเลือดที่ตับเพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของเส้นเลือดภายใน splanchnic vascular bed ทำให้เพิ่ม splanchnic blood flow การใช้ยารักษา portal hypertension เป็นการใช้ยาที่ทำให้เกิดsplanchnic vasoconstriction เช่น non-selective beta-blockers (propranolol, nadolol, carvedilol), vasopressin, terlipressin, somatostatin, octreotide, vapreotide ลด portal pressure และลดการไหลเวียนเลือดในsplanchnic และตับได้[2]
ยากลุ่ม non-selective beta-blockers ออกฤทธิ์เป็น beta-1 adrenergic blockade ทำให้ลด portal flow ได้ ด้วยการลดลงของ cardiac output และออกฤทธิ์เป็น beta-2 blockade ทำให้ลด portal flow ด้วยการ splanchnic vasoconstriction[2] จึงใช้สำหรับ Primary prophylaxis variceal hemorrhage และ Prevention of Recurrent Esophageal Variceal Hemorrhage นอกจาก propranolol แล้ว ยังมี non selective beta blockers อื่นเช่น carvedilol, nadolol หรืออาจใช้วิธี endoscopic variceal ligation (EVL) และจาก meta-analysis ในปี 2007 ซึ่งพบว่า variceal band ligation ได้ผลการรักษาได้ดีกว่าการใช้ยากลุ่ม beta-blockers สำหรับ primary prevention variceal bleeding [3]
หากมีประวัติแพ้ยา propranolol แบบ angioedema พบว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา carvedilol, nadolol เนื่องจากการแพ้ยา beta blockers แบบ anaphylaxis อาจเกิดจากการยับยั้ง beta adrenergic neurohumoral ผ่านการเพิ่ม cAMP และการกระตุ้น alpha adrenergic และ cholinergic ซึ่งทำให้รบกวน homeostatic balance เพิ่มการสร้าง anaphylactic mediators จึงเพิ่มความไวของการเกิดอาการแพ้ยา[4] และเนื่องจากโครงสร้างทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่คล้ายคลึงกัน[5] จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้งกลุ่มเมื่อเกิดการแพ้ยา ดังนั้นสำหรับการจัดการผู้ป่วยที่มี variceal bleeding ที่มีการแพ้ propranolol แบบ angioedema จึงควรเป็นการจัดการด้วยวิธี endoscopic variceal ligation (EVL)

เอกสารอ้างอิง
1.Bacon BR. Cirrhosis and Its Complications.In: Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J.eds. Harrisson’s Principle of Internal Medicine, 20theditions.McGraw-Hill; AccessdJuly17,2020.https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspxbookid=2129§ioned=192283819.
2.Garcia-Tsao G, Abraldes JG,Brezigotti A, Bosch J. Practice Guidelines Committee of the American Association for the Study of Liver Disease, Practice Parameters Committee of the American College of G.Portal hypertensive bleeding in cirrhosis.2016.
3.Tripathi D, Graham C, Hayes PC. Variceal band ligation versus beta-blockers for primary prevention of variceal bleeding: a meta-analysis.2007.
4.Márquez-Saavedra E, Artacho-Criado S, Morillo-Verdugo R, Grande-Santamaria L, Dorantes-Calderon B, Romero-Gómez M. Propranolol-induced angioedema in a patient with chronic hepatitis C virus infection. Am J Health Syst Pharm.2010.
5.Lexicomp[Internet].[cited2020Jul19].Available from:https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/e%26va%3Dpropanolol#adr.
วันที่ตอบ : 17 พ.ย. 63 - 00:34:27
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110