ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ความดันสูงกับ cafergot

ความดันสูงกับ cafergot

[รหัสคำถาม : 160] วันที่รับคำถาม : 03 ธ.ค. 63 - 16:00:36 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Cafergot ประกอบด้วย ergotamine tartrate 1 มก. และ caffeine 100 มก. [1] มีข้อห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก ergotamine สามารถทำให้หลอดเลือดในปอด สมอง หลอดเลือดหัวใจ เกิดการหดตัว มีผลทำให้ความดันโลหิตสูงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ total peripheral resistance [2,3]
กรณีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีระดับความดันโลหิต 140/90 แม้ใช้ยาลดความดันโลหิตอยู่ การควบคุมระดับความดันโลหิตยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนัก ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดไมเกรน แนะนำให้หลีกเลี่ยง cafergot หากผู้ป่วยมีอาการปวดศีระไมเกกรนบ่อย แนะนำให้การรักษาใช้ยาเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ[3]

เอกสารอ้างอิง

[1] MIMS Online Thailand. Cafergot [Internet]. 2016. Available from:
https://www.mims.com/malaysia/drug/info/cafergot?type=full

[2] Tfelt-Hansen, Peer & Saxena, Pramod. (2006). Ergot alkaloids in the acute treatment of migraine. The Headaches. 459-467.

[3] Ergotamine and Caffeine® In: Geriatric Lexi-Drugs [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexi-Comp, Inc.; 2020 [cited Nov 6, 2020]. Available from: https://online.lexi.com/lco/action/doc/retrieve/docid/multinat_f/4668716?cesid=4bmfALJNTH4&searchUrl=%2Flco%2Faction%2Fsearch%3Fq%3Dcafergot%26t%3Dname%26va%3Dcafergot#coi
[4] Loder E, Burch R, Rizzoli P. The 2012 AHS/AAN guidelines for prevention of episodic migraine: a summary and comparison with other recent clinical practice guidelines. Headache. 2012 Jun;52(6):930-45.

วันที่ตอบ : 03 ธ.ค. 63 - 16:02:31
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110