ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
หนองในไหล ยาแก้หนองใน

หนองในไหล ยาแก้หนองใน

[รหัสคำถาม : 162] วันที่รับคำถาม : 04 ธ.ค. 63 - 19:12:51 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

โรคหนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้ที่เป็นโรคหนองในแท้อาจมีการติดเชื้อหนองในเทียมร่วมด้วย เชื้อสาเหตุของโรคหนองในแท้ คือ แบคทีเรีย Neisseria gonorrhoeae โดยมีอาการของโรค เช่น ผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด มีหนองไหลจากท่อปัสสาวะมักตรวจพบหนองที่บริเวณปากท่อปัสสาวะในบางรายมีอาการแทรกซ้อน เช่น ลูกอัณฑะอักเสบ ผู้หญิงส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ อาจมีตกขาวผิดปกติ ไม่คัน และอาจตรวจพบปากมดลูกอักเสบ มีหนองที่ปากมดลูกหรือช่องคลอดหรือพบหนองที่ทวารหนัก[1],[2]
ส่วนโรคหนองในเทียมเกิดจากการติดเชื้อ Chlamydia อาการที่พบ เช่น ผู้ชายจะมีอาการปัสสาวะแสบขัด อาจมีมูกใสหรือมูกขุ่น คันที่ท่อปัสสาวะ ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีอาการส่วนน้อยอาจมีตกขาว มักตรวจพบปากมดลูกอักเสบ[1],[2]
ยาที่แนะนำสำหรับการรักษาโรคหนองในแท้ คือ Ceftriaxone 250 mg ฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งเดียว ร่วมกับการให้ Azithromycin 1g รับประทานครั้งเดียว ส่วนยาทางเลือก เช่น Cefixime 400 mg โดยรับประทานครั้งเดียว ร่วมกับการให้ Azithromycin 1 g รับประทานครั้งเดียว การรักษาหนองในแท้ต้องรักษาหนองในเทียมร่วมด้วย[1],[2]
เพื่อลดการเชื้อและเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อซ้ำ ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการรักษาและหลังจากการรักษาแล้วเป็นเวลา 7 วัน ผู้ที่เป็นโรคหนองในควรได้รับการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น ๆ และเอชไอวี การวินิจฉัยโรคหนองในจำเป็นต้องได้รับการตรวจจากแพทย์ ข้อมูลจากอาการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรคอะไร จึงแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

เอกสารอ้างอิง
[1] รสพร กิตติเยาวมาลย์ และศุภโชค คงเทียน. แนวทางการดูแลรักษาโรคหนองในพ.ศ. 2562.พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพมหานคร :อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์,2562.

[2] Workowski KA, Bolan GA; Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015 [published correction appears in MMWR Recomm Rep. 2015 Aug 28;64(33):924]. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-03):1-137.

วันที่ตอบ : 04 ธ.ค. 63 - 19:14:02
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110