ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
1. มีข้อมูลการเก็บที่ต้องป้องกันแสง ภาชนะบรรจุที่ใส่มาจากโรงงานผลิตเป็นแอมป์ใส แ

1. มีข้อมูลการเก็บที่ต้องป้องกันแสง ภาชนะบรรจุที่ใส่มาจากโรงงานผลิตเป็นแอมป์ใส แต่ใส่มาในกล่องทึบแสง แล้วเวลาบริหารยาต้องป้องกันแสงหรือไม่ ต้องห่อฟรอยด์ที่สายน้ำเกลือหรือไม่ ต้องห่อ ฟรอยด์ที่ขวดน้ำเกลือหรือไม่
2. 2.การผสมยาในภาชนะจำเป็นว่าต้องทำในขวดแก้วหรือไม่ เพราะเจอว่าขวดพลาสติกดูดซับตัวยา NTG ได้

[รหัสคำถาม : 172] วันที่รับคำถาม : 30 ธ.ค. 63 - 08:48:51 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

แสงไม่ส่งผลต่อความคงตัวของยา nitroglycerine ดังนั้น การเก็บรักษายาฉีด nitroglycerine จึงไม่จำเป็นต้องใช้ภาชนะป้องกันแสง โดยการเก็บรักษายาฉีด ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิห้อง(1)
การผสมยาฉีด nitroglycerine ควรทำในภาชนะที่เป็นขวดแก้ว หรือภาชนะพลาสติกExcelⓇ IV containers (biologically-inert ethylene และ polypropylene film) หรือ ภาชนะบรรจุประเภท partial additive bag (PAB) ไม่แนะนำให้ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนประกอบของ polyvinylchloride (PVC) รวมทั้งชุดให้ยา (IV set) ที่มีพลาสติก PVC ประกอบ เพราะ PVC จะดูดซับตัวยา ทำให้ความเข้มข้นของ nitroglycerine ลดลง 40%-80% อย่างมีนัยสำคัญ โดยหลังจากผสมแล้วยาจะคงตัว 48 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องและ 7 วันในตู้เย็น ส่วน ExcelⓇ containers หรือ PAB ยาจะคงตัวเพียง 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง ดังนั้นการผสมยาฉีด nitroglycerine ควรทำในขวดแก้วและลดการสัมผัสระหว่างยากับพื้นผิวยางหรือพลาสติก(2-3)
เอกสารอ้างอิง
​1.McEvoy GK, Snow EK, Miller J et.al. Handbook on injectable drugs. 19th ed. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists. 2017; 912.
2.Corbett AH, Dana WJ, Golembiewski JA, Gonzales JP, Johnson S, Lowe JF, et.al. Drug information handbook. 25th ed. Hudson, Ohio: Lexi-Comp Wolters Kluwer; 2017; 1290.
3. Scheife AH, Grisafe JA, Shargel L. Stability of intravenous nitroglycerin solutions. J Pharm Sci. 1982 Jan;71(1):55-9. doi: 10.1002/jps.2600710114. PMID: 6799641.
วันที่ตอบ : 30 ธ.ค. 63 - 17:47:50
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110