ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วย HIV ที่ติดเชื้อ candida ในช่องปากซึ่งได้รับยา cotrimoxazole เป็น primary

ผู้ป่วย HIV ที่ติดเชื้อ candida ในช่องปากซึ่งได้รับยา cotrimoxazole เป็น primary prophylaxis PCP ซึ่งหยุดยาได้เมื่อระดับ CD4 ลดลงนานกว่า 3 เดือน แต่ปกติ ระดับ CD4 ตรวจทุก 6 เดือน ตกลงเราจะตรวจCD เมื่อไหร่คะ?

[รหัสคำถาม : 180] วันที่รับคำถาม : 31 ธ.ค. 63 - 09:43:03 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ล่าสุดผู้ป่วยตรวจค่า CD4 วันที่เท่าไหร่ครับ
วันที่ตอบ : 17 มิ.ย. 64 - 08:27:45
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110