ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ทำไม revolade ถึงห้ามบด

ทำไม revolade ถึงห้ามบด

[รหัสคำถาม : 2] วันที่รับคำถาม : 11 ธ.ค. 62 - 16:13:16 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

Revolade มีตัวยาสำคัญคือ eltrombopag olamine มีคุณสมบัติกระตุ้นตัวรับ thrombopoietin (thrombopoietin receptor agonist) ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อรักษาโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้ (1, 2)
1. ภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าทำลายเกล็ดเลือด (Primary immune thrombocytopenia (ITP)) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น เช่น corticosteroid หรือ immunoglobulin ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ในเด็กและวัยรุ่นให้ใช้ยานี้เมื่อเป็นโรคนานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
2.ภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ชนิดเรื้อรัง
3.ภาวะไขกระดูกฝ่ออย่างรุนแรง (severe aplastic anemia) ที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยากดภูมิคุ้มกัน และผู้ไม่สามารถรับการปลุกถ่ายไขกระดูก (hematopoietic stem cell transplantation) ได้
.
ยานี้มีจำหน่ายในประเทศไทยในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (film-coated tablets) ความแรง 12.5, 25 และ 50 มิลลิกรัม (3) ซึ่งในต่างประเทศจะมียาเม็ดเคลือบฟิล์มความแรง 75 มิลลิกรัม และยาผงสำหรับยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน (powder for oral suspensions) ความแรง 25 มิลลิกรัมด้วย (1, 2)
.
มีคำแนะนำให้กินยา eltrombopag ตอนท้องว่าง หรือพร้อมอาหารที่มีแคลเซียมต่ำ (น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม) หากผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ยาลดกรด นม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี polyvalent cations ต่าง ๆ เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม อะลูมิเนียม ซีลีเนียม ทองแดง หรือสังกะสี ร่วมด้วย ให้กินยา eltrombopag ก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือกินผลิตภัณฑ์ข้างต้นหลังยา eltrombopag อย่างน้อย 4 ชั่วโมง เนื่องจาก polyvalent cations สามารถรบกวนการดูดซึมยา และทำให้ระดับยาในพลาสมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (1, 2)
.
สำหรับยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ให้กินยาทั้งเม็ดพร้อมกับน้ำเปล่า ห้ามบดหรือเคี้ยวยา ซึ่งจากการสืบค้นไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัด แต่จากการศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์จากบริษัทผู้ผลิตพบว่า การให้ยา eltrombopag รูปแบบยาผงสำหรับยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน จะทำให้เพิ่มปริมาณการดูดซึมยา (AUC) มากกว่าการให้ยารูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์มร้อยละ 22 (1) จึงสันนิษฐานว่าการบดหรือเคี้ยวเม็ดยาจึงอาจเพิ่มการดูดซึมยาเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น และอาจเพิ่มโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้มากขึ้น ทั้งนี้ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิกถึงผลลัพธ์การรักษาและความปลอดภัยมารับรอง ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของผู้ใช้ยา eltrombopag ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย เพิ่มการทำงานของตับ ปวดศีรษะ มีภาวะเลือดจาง ปวดหลัง ไอ ติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้น ผลข้างเคียงรุนแรงที่สำคัญได้แก่ เกิดพิษต่อตับ เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องบดยา จึงควรติดตามผลลัพธ์การรักษาและผลข้างเคียงจากยาอย่างใกล้ชิด และอาจปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาปรับลดขนาดยา (1,2)
.
เอกสารอ้างอิง
(1) Revolade : EPAR - Product Information. 2010 (Apr. 24, last updated 2022 Nov. 4). Cited on 2022 (Nov. 10). Accessed from https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/revolade
(2) Eltrombopag (drug monograph on Lexicomp aobile application)). Accessed 2022 Nov. 10.
(3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ระบบตรวจสอบการอนุญาต. เข้าถึงเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565. เข้าถึงได้จาก https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.aspx
วันที่ตอบ : 10 พ.ย. 65 - 16:16:46


No : 2

Revolade มีตัวยาสำคัญคือ eltrombopag olamine เป็นยากลุ่ม non-peptide thrombopoietin (TPO) receptor agonist มีกลไกการออกฤทธิ์โดยจับบริเวณ transmembrane ของ TPO receptor ทำให้มีการสร้างเกล็ดเลือดเพิ่มมากขึ้น[1] มีข้อบ่งใช้ในการรักษา Aplastic anemia ระยะรุนแรง, ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังและภาวะเกล็ดเลือดต่ำภูมิคุ้มกันเรื้อรัง (ITP)[2]
.
ยา eltrombopag เป็น crystalline solid, ละลายน้ำได้น้อย (sparingly soluble in water) จึงนำมาเตรียมในรูปเกลือ bis-monoethanolamine (olamine)[3] ยา eltrombopag มีจำหน่ายในประเทศไทยในรูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม (film-coated tablets) โดยบริษัท NOVARTIS มี 2 ความแรง คือ 25 และ 50 มิลลิกรัมต่อเม็ด[4] วิธีรับประทานยา eltrombopag ให้รับประทานยาขณะท้องว่าง ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หากต้องกินยานี้ร่วมกับยาลดกรด, อาหารที่มีแคลเซียมมากกว่า 50 มิลลิกรัม (เช่น นมและน้ำผลไม้เสริมแคลเซียม) หรืออาหารที่มีไอออนบวก เช่น เหล็ก, แคลเซียม, อะลูมิเนียม, แมกนีเซียม, ซีลีเนียมและสังกะสี แนะนำให้รับประทานยาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือหลังอาหารดังกล่าว 4 ชั่วโมง[1-2]
.
ยา eltrombopag เป็นยาที่ปลดปล่อยตัวยาแบบรวดเร็ว โดยจะถูกดูดซึมบริเวณทางเดินอาหาร ระยะเวลาที่ยามีความเข้มข้นสูงสุดประมาณ 2 ถึง 6 ชั่วโมงหลังจากบริหารยา มีค่า bioavailability ประมาณ 52% มี protein binding มากกว่า 99% มีค่าครึ่งชีวิต 21-32 ชั่วโมง ตัวยาถูก metabolism ที่ตับผ่าน CYP1A2, 2C8 โดยกระบวนการ oxidation และ ผ่าน UGT1A1, 1A3 โดยกระบวนการ glucuronidation และยาจะถูกกำจัดออกทางอุจจาระ 59% และทางปัสสาวะ 31% [1-2,4]
.
สำหรับการบริหารยา eltrombopag รูปแบบเม็ดแนะนำให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา เนื่องจากหากมีการแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยาอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของเม็ดยาหรือผงยาได้และนอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและชีวสมมูลของยาหลังจากที่มีการแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา จึงแนะนำให้กินยา eltrombopag รูปแบบเม็ดโดยกลืนทั้งเม็ด[4]
.
เอกสารอ้างอิง
[1]. Clinical key. eltrombopag; [cited 19 Nov. 2022]. Available from : https://www.clinicalkey.com/#!/content/drug_monograph/6-s2.0-3594?scrollTo=%23top.
[2]. Accessmedicine. eltrombopag. [cited 19 Nov. 2022]. Available from : https://accessmedicine.mhmedical.com/drugs.aspxgbosID=423442#monoNumber=423442§ionID=243288259&tab=tab0.
[3]. European medicine agency. CHMP assessment report for Revolade. [internet]; London; 2009. [cited 19 Nov. 2022]. Available from : https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/revolade-epar-public-assessment-report_en.pdf.
[4]. Novartis pharma AG. Revolade. [internet]; Basel; 2020. [cited 19 Nov. 2022]. Available from : https://www.novartis.com/sg-en/sites/novartis_sg/files/Revolade-Aug. 2020.SIN-App301120.pdf.

วันที่ตอบ : 02 ก.พ. 66 - 13:32:06
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110