ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง ได้รับยา enalapril 5 mg

ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง ได้รับยา enalapril 5 mg 1x1 รับประทานไป 1 เดือน รู้สึกรับประทานอาหารแล้วไม่มีรสชาติ เป็นอาการข้างเคียงจากยาหรือไม่ หากกินต่อไปอาการจะหายไปหรือไม่ ควรทำอย่างไร

[รหัสคำถาม : 203] วันที่รับคำถาม : 06 ก.พ. 64 - 18:54:32 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

ยา Enalapril เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และภาวะหัวใจล้มเหลว มีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้ง angiotensin converting enzyme ขนาดยา enalapril ที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงคือ 5-40 mg/วัน แบ่งให้ 1-2 ครั้ง อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย (ร้อยละ 10-20) ได้แก่ ทำให้ระดับคริอะตินินในซีรั่มเพิ่มขึ้น ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ (ร้อยละ 1-10) ได้แก่ ความดันโลหิตต่ำ เจ็บหน้าอก มึนงง ปวดหัว ผื่น ปวดท้อง เบื่ออาหาร ไอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน และการรับรสผิดปกติ[1]
ผลของยา enalapril ต่อการรับรสอาหาร ที่ทำให้ การสูญเสียการรับรสชาติและการรับรสชาติอาหารลดลงพบได้น้อย แต่จะพบบ่อยในยา captopril ซึ่งพบร้อยละ 2-4[2] ส่วนใหญ่อาการจะเกิดในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษาแล้วอาการจะค่อยๆหายไปถึงแม้ว่ายังคงได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรืออาการจะหายได้หลังจากที่หยุดยา 1-2 สัปดาห์[3] กลไกการเกิดคาดว่าเกิดจากฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ACE ของยาแล้วส่งผลให้ zinc ของ ACE protein ในเซลล์ต่อมน้ำลายลดลง จึงอาจทำให้เกิดการรับรสชาติอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นอาการรับรสชาติอาหารลดลงจากยา enalapril จึงแนะนำให้มีการแก้ไขโดยการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร zinc 25-100 mg/วัน เป็นเวลา 3-4 เดือน หากยังคงมีอาการหลังจากได้รับยาไปนาน 2-3 เดือนแล้ว[4]
อีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาอาจเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่ม Angiotensin II receptor blockers เช่น losartan มีอุบัติการณ์การเกิดอาการรับประทานอาหารไม่รับรสได้น้อยกว่าร้อยละ 1[2] แต่มีกลไกการเกิดที่แตกต่างกันกับยา enalapril (ไม่ส่งผลต่อระดับ zinc ในร่างกาย) จึงอาจใช้ยา losartan หรือยาตัวอื่นในกลุ่มนี้ เป็นยาทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่ออาการรับรสที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นจากยา enalapril ได้[5]

ดังนั้นสำหรับผู้ป่วยรายนี้ที่ได้ยา enalapril 5 mg โดยรับประทานไป 1 เดือน แล้วรู้สึกรับประทานอาหารแล้วไม่มีรสชาติ จึงแนะนำว่า ผู้ป่วยอาจจะรับประทานยา enalapril ต่อไป 1-2 เดือน หากอาการไม่ดีขึ้นอาจจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร zinc 25-100 mg/วัน หรืออาจจะเลือกเปลี่ยนเป็นยา losartan 25-50 mg/วัน ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ที่รักษาก่อนการปรับเปลี่ยนใดๆ


เอกสารอ้างอิง
1. Enalapril: drug Information. In: Post TW, ed. UpToDate. Waltham: UpToDate; 2020. (Accessed on Dec 16, 2020).
2. Kastrup EK, founding editor. Drug facts and comparisons. St. Louis, MO:Wolters Kluwer Health, Inc.; 2017:1075-91.
3. Gerald K, Elaine K, editors. AHFS drug information. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2018:2036-48.
4. Takaoka T, Sarukura N, Ueda C, Kitamura Y, Kalubi B, Toda N, et al. Effects of zinc supplementation on serum zinc concentration and ratio of apo/holo-activities of angiotensin converting enzyme in patients with taste impairment. Auris Nasus Larynx. 2010 Apr;37(2):190-4.
5. Tsuruoka S, Wakaumi M, Nishiki K, Araki N, Harada K, Sugimoto K, et al. Subclinical alteration of taste sensitivity induced by candesartan in healthy subjects. Br J Clin Pharmacol. 2004 Jun;57(6):807-12.
วันที่ตอบ : 06 ก.พ. 64 - 19:11:44
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110