ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
ได้ผ่าตัดเสริมเต้านมมา ได้เดือนกว่าๆ คุณหมอได้ให้ยากลับมาทาน 2 สองตัว มีสีชมพู

ได้ผ่าตัดเสริมเต้านมมา ได้เดือนกว่าๆ คุณหมอได้ให้ยากลับมาทาน 2 สองตัว มีสีชมพูเข้มทรงรี 400 คล้ายเม็ดแค็ปซูล ทาน 2 เม็ดก่อนนอน และมียา เม็ดสีชมพูอ่อนทรงกลมเม็ดเล็ก ทานก่อนนอน อีก 2 เม็ด ยาทั้งสองชนิดนี้คุณหมอให้มาทานติดต่อกันจนหมดคือ 13 วัน ดิฉันรับประทานร่วมกับยาคุมกำเนิด Yasmin จะมีผลเสียอย่างไรบ้างคะ

[รหัสคำถาม : 21] วันที่รับคำถาม : 13 ม.ค. 63 - 16:01:01 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถามพัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110