ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
พอดีมีนัดฉีด Engerix-b เข็มที่ 2 ในวันที่ 16 เมษายน และมีนัดฉีดวัคซีน Sinovac ใน

พอดีมีนัดฉีด Engerix-b เข็มที่ 2 ในวันที่ 16 เมษายน และมีนัดฉีดวัคซีน Sinovac ในวันเดียวกัน อยากสอบถามว่าเราสามารถฉีดวัคซีน 2 ชนิดนี้ในวันเดียวกันได้หรือไม่ หรือมีคำแนะนำการเข้ารับการฉีดเพิ่มเติมไหมคะ

[รหัสคำถาม : 215] วันที่รับคำถาม : 01 เม.ย. 64 - 16:36:40 ถามโดย : บุคลากร วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1

กรณีได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี จะฉีด 3 เข็มได้แก่ เดือนที่ 0, 1 และ 6 ส่วนวัคซีนโควิด-19 สำหรับประเทศไทยมีอยู่ 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันโควิด-19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) เป็นวัคซีนแบบ Viral Vector ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ฉีดเข้ากล้ามครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (แนะนำให้ฉีดบริเวณต้นแขน) โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 4 – 12 สัปดาห์ ส่วนอีก 1 ชนิด คือ Sinovac COVID-19 vaccine เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร (แนะนำให้ฉีดบริเวณต้นแขน) โดยฉีดทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ ผู้ฉีดต้องการจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ 1 และวัคซีน ไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่ 2 ในเวลาเดียวกัน จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนทั้ง 2 ชนิดหรือไม่
คำตอบ: ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี และวัคซีนโควิด-19 ในเวลาเดียวกัน ในทางคลินิกวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีสามารถให้เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 8 สัปดาห์ขึ้นไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 นอกจากจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคที่จะเกิดกับตัวผู้ป่วยเอง ยังมีประโยชน์ในทางระบาดวิทยา คือ ทำให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่(herd immunity) ที่จะช่วดลดการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ทั้งสองตัวยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันไวรัสทั้ง 2 ชนิด ในอนาคตภายหลังจากการได้รับวัคซีน
คำแนะนำจึงควรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบทั้ง 2 เข็ม ก่อน หลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สองอีก 2 สัปดาห์จึงฉีด วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเข็มที่สองต่อตามคำเเนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา และตรวจภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs >10 IU/L) ภายหลัง 1 เดือน เพื่อตรวจยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
กรณีมีความเสียงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือปรึกษาแพทย์เพื่อป้องกันการรับเชื้อไวรัส

เอกสารอ้างอิง
1. National Vaccine Advisory Committee. Standards for child and adolescent immunization practices. Pediatrics. 2003;112(4):958-963.
2. Mast EE, Margolis HS, Fiore AE, et al. A comprehensive immunization strategy to eliminate transmission of hepatitis B virus infection in the United States: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) part 1: immunization of infants, children, and adolescents. MMWR Recomm Rep. 2005;54(RR-16):1-31.
3. CDC. Recommended adult immunization schedule—United States, 2011. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2011;60(4):1-4.
4. Creech CB, Walker SC, Samuels RJ. SARS-CoV-2 Vaccines. JAMA. 2021;325(13):1318–1320. doi:10.1001/jama.2021.3199

วันที่ตอบ : 14 เม.ย. 64 - 13:58:13
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110