ให้บริการโดยคณาจารย์ เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านยาและสุขภาพ


คำชี้แจง "เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้ข้อมูลเรื่องยาในกรณีทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์หรือเพื่อการรักษาในกรณีที่จำเพาะเจาะจง และความเห็นสำหรับกรณีเฉพาะหนึ่ง จะไม่สามารถประยุกต์ใช้กับผู้อื่นได้โดยตรง หากมีปัญหาเรื่องโรคโปรดปรึกษาแพทย์ หากมีปัญหาเรื่องยา โปรดปรึกษาเภสัชกร หรือปรึกษาผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นด้วยตนเองเท่านั้น"

Search :
TEEVIR มีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับและเป็นยาฆ่าเชื้อ อื่นๆๆได้เปล่าครับแล้วทานมากจะ

TEEVIR มีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับและเป็นยาฆ่าเชื้อ อื่นๆๆได้เปล่าครับแล้วทานมากจะมีผลอะไรบ้างครับ

[รหัสคำถาม : 222] วันที่รับคำถาม : 18 เม.ย. 64 - 20:08:39 ถามโดย : บุคคลทั่วไป

เข้าระบบเพื่อตอบคำถาม

No : 1


TEEVIR เป็นยาต้านไวรัสสูตรผสมซึ่งประกอบด้วยยา 3 ชนิด คือ
1. Tenofevir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg
2. Efavirenz 600 mg
3. Emtricitabine 200 mg

ข้อบ่งใช้ รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้ เช่น ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียน นอนไม่หลับ การทำงานของตับหรือไตผิดปกติ

หากต้องการใช้ยาฆ่าเชื้อ ร่วมกับยา TEEVIR ควรพิจารณาตามความเหมาะสม เพราะยาฆ่าเชื้อมีหลายชนิด ยาฆ่าเชื้อบางชนิดอาจะมีผลต่อยา TEEVIR

วันที่ตอบ : 17 มิ.ย. 64 - 12:38:54


No : 2

ยา TEEVIR® เป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรผสมที่ประกอบด้วยตัวยา 3 ชนิดคือ Efavirenz ขนาด 600 mg, Emtricitabine ขนาด 200 mg และยา Tenofovir Disoproxil Fumarate ขนาด 300 mg [1],[2] มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัส HIV-1 ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไป ยาออกฤทธิ์โดยยับยั้งเอนไซม์ reverse transcriptase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญสำหรับการแบ่งตัวของไวรัส อาการไม่พึงประสงค์ของยา TEEVIR เช่น
- อาการทางระบบประสาทและอาการทางจิต (เช่น นอนไม่หลับ ฝันร้าย ประสาทหลอน ซึมเศร้า มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย ง่วงซึม วิงเวียนศีรษะ เดินเซ หรืออาการทางสมอง) ซึ่งเป็นผลจากยา efavirenz
- ผลต่อกระดูก (เช่น มวลกระดูกลดลง หรือภาวะกระดูกน่วม) ซึ่งเป็นผลจากยา tenofovir disoproxil fumarate
- การย้ายที่ของไขมัน (fat redistribution) (เช่น อ้วนลงพุง มีหนอกคอ)
- พิษต่อตับและไต (เช่น ตับอักเสบ ตับวาย ไตวายเฉียบพลัน หรือกลุ่มอาการ Fanconi)
- ภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลคติกในเลือดสูง (Lactic Acidosis)
- ผื่น (rash) โดยพบได้ตั้งแต่ผื่นผิวหนังระดับเบาหรือปานกลาง ไปจนถึงอาการทางผิวหนังที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิต (เช่น Stevens-Johnson syndrome) ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับยา efavirenz [2]
สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นระยะเวลานาน เช่น ความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกหัก (fracture) และกระดูกพรุน (osteoporosis) กลุ่มอาการผิดปกติทางไตและการเมตาบอลิซึม (เช่น โรคไตเรื้อรัง และโรคเบาหวาน) กลุ่มอาการทางระบบประสาท (เช่น ความคล่องแคล่วในการพูดลดลง ความจำแย่ลง และมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตับ [3]
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสูตรดังกล่าว ซึ่งติดตามเป็นระยะเวลา 96 และ 144 สัปดาห์ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบ ได้แก่ อาการทางผิวหนัง (เช่น ผื่นผิวหนัง ภาวะสีผิวดำ) ค่าเอนไซม์ตับสูงขึ้น (เช่น เอนไซม์ γ-glutamyl transferase, เอนไซม์ alanine aminotransferase และเอนไซม์ aspartate aminotransferase) กลุ่มอาการเกี่ยวกับไต (เช่น การลดลงของ creatinine clearance การเพิ่มขึ้นของ serum creatinine และภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ) ผลข้างเคียงต่อกระดูก (เช่น ภาวะกระดูกบาง และภาวะกระดูกพรุน) อาการทางระบบประสาทและอาการทางจิตเภท (เช่น ภาวะซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิงเวียนศีรษะ) ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโตรฟิลต่ำ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของไขมันที่แขนขา (limb fat) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับไขมันในเลือด (เช่น คอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) , LDL และ HDL และไตรกลีเซอไรด์) [4],[5]
โดยสรุปคือยา TEEVIR ® เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อ HIV-1[2] ยาดังกล่าวก่ออาจให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบต่าง ๆ ได้หลายระบบ ดังที่กล่าวไปข้างต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ยานี้ควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงจากยา หากมีอาการผิดปกติควรปรึกษาแพทย์และไม่ควรหยุดยาเอง เนื่องจากยาต้านไวรัสเอชไอวีจำเป็นต้องรับประทานอย่างอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อลดการติดเชื้อฉวยโอกาสและป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา [6]

เอกสารอ้างอิง
[1]. MIMS Online Thailand. TEEVIR® [Internet]. [cited 31 May 2021]. Available from: http://www.mims.com/thailand/drug/info/teevir#.
[2]. Efavirenz, Emtricitabine, and Tenofovir Disoproxil Fumarate. In: Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp, Inc.; 2021 [updated 15 May 2021; cited 31 May 2021]. Available from: http://online.lexi.com.
[3]. Chawla A, Wang C, Patton C, Murray M, Punekar Y, de Ruiter A, และคณะ. A review of long-term toxicity of antiretroviral treatment regimens and implications for an aging population. Infect Dis Ther. 2018;7(2):183–95. Doi: 10.1007/s40121-018-0201-6.
[4]. Venter WDF, Sokhela S, Simmons B, Moorhouse M, Fairlie L, Mashabane N, et al. Dolutegravir with emtricitabine and tenofovir alafenamide or tenofovir disoproxil fumarate versus efavirenz, emtricitabine, and tenofovir disoproxil fumarate for initial treatment of HIV-1 infection (Advance): week 96 results from a randomised, phase 3, non-inferiority trial. The Lancet HIV. 2020 Oct;7(10):e666–76. Doi: 10.1016/S2352-3018(20)30241-1.
[5]. Arribas JR, Pozniak AL, Gallant JE, DeJesus E, Gazzard B, Campo RE, et al. Tenofovir disoproxil fumarate, emtricitabine, and efavirenz compared with zidovudine/lamivudine and efavirenz in treatment-naive patients: 144-week analysis. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2008 Jan 1;47(1):74–8. Doi: 10.1097/QAI.0b013e31815acab8.
[6]. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจวินิจฉัยรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2563 [อินเตอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก http://www.thaiaidSsocie ty.org/images/PDF/thai_aids_guidelines_2563.pdf.

วันที่ตอบ : 23 มิ.ย. 64 - 22:23:35
พัฒนาระบบโดย ภานุชญา มณีวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110